"Slovania, naberte s Božou pomocou odvahy k činom!" Ľ. Štúr

"Slovania, naberte s Božou pomocou odvahy k činom!" Ľ. Štúr