SERGEJ MIHÁĽ: DRŽ VIERU A PRIPRAV SA NA SVADBU V NEBI

03.01.2022 11:52

SERGEJ MIHÁĽ: DRŽ VIERU A PRIPRAV SA NA SVADBU V NEBI

https://www.youtube.com/watch?v=TX-3QOdg9TY

Poznámka Biblik:

názory redakcie sa nie vždy zhodujú s publikovanými informáciami

- Kniha S. Miháľ Príchod Syna Človeka:

https://www.biblik.sk/products/prichod-syna-cloveka/