POSOLSTVO GRÁLU

"MOJE A KRISTOVO POSOLSTVO SÚ JEDNO." Abd-ru-shin

"UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ, TÝM ZALOŽÍTE MIER A BUDETE ŠŤASTNÍ." Abd-ru-shin

"KEEP THE HEARTH OF YOUR THOUGHTS PURE. BY SO DOING YOU WILL BRING PEACE AND BE HAPPY."

Abd-ru-shin

"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin, prednáška Myšlienkové formy

"MOJE A KRISTOVO POSOLSTVO SÚ JEDNO." Abd-ru-shin

"KTO SA NENAMÁHA, ABY PÁNOVO SLOVO AJ SPRÁVNE POCHOPIL, TEN SA PREVIŇUJE!" Abd-ru-shin

"WHO MAKES NO EFFORT TO GRASP THE WORD OF THE LORD ARIGHT BURDENS HIMSELF WITH GUILT." Abd-ru-shin, book In the Light of Truth

"UDRŽUJ KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ, ZALOŽÍŠ MIER A BUDEŠ ŠŤASTNÝ" Abd-ru-shin

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

https://www.biblik.sk/products/posolstvo-gralu-koza/

Online náhľad:

https://www.abdrushin.sk/vo-svetle-pravdy/posolstvo-gralu-od-abdrushina-001.php

Knihy Abd-ru-shin:

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

 

KNIHU POSOLSTVO GRÁLU OD Abd-ru-shina kúpite TU

Všetky knihy od nás sú priamo od vydavateľa, aj táto ↑

___________________________________________

odkaz na neoverené free pdf zdarma - text sa môže líšiť od nášho originálu:

Vo-Svetle-Pravdy---Posolstvo-Grálu---Abdrushin.pdf