Boh ochraňuj Slovensko! Dove - Holy Spirit symbol

Boh ochraňuj Slovensko!  Dove - Holy Spirit symbol