DANIIL ANDREJEV - RŮŽE SVĚTA

  

Daniil Leonidovič Andrejev (2.11.1906 - 30.3.1959)

DANIIL ANDREJEV - RŮŽE SVĚTA
mysticko-filozofický spis Daniil Andrejev - Růže Světa.
Daniil Andrejev by sa možno za autora ani nepokladal.
Dozviete sa o veľkoleposti Božieho Diela v komplexných obrazoch, akých je len schopná ľudská myseľ poňať, a zároveň pochopíte, aké úzke a obmedzené sú hranice poznania rozumu! Žiaden známy ľudský jazyk nestačí na popísanie vecí v tejto knihe, iba zopár ľudí na svete by vôbec našlo slová. Bežný spisovateľ by nedokázal vyjadriť tieto veci ale Daniilovi Andrejevovi sa to podarilo! Ak radi čítate alebo dokonca píšete knihy alebo články (novinári, publicisti) určite oceníte majstrovské dielo Daniila Andrejeva.
Aký široký je rozsah úrovní, v ktorých prebývajú vyššie i nižšie bytostia ako vyzerajú najnižšie svety i, krásne nebeské svety.
Kniha popisuje aj to, čím sa živia démoni, tzv. gawach - vyžarovanie krvi, utrpenia a strachu, čo mnohé vysvetľuje, (napr. prečo niekto na Zemi ustavične vedie ľudí na jatky a šíri strach) Teda toto je kniha, ktorá mnohé vysvetľuje!

České vydanie vydaníe kúpite tu:

https://www.biblik.sk/ruze-sveta

_________________________________________________________

 

ENGLISH:

Daniil Andreyev: The Rose of the World

Súvisiace knihy / related books:

Leonid Andrejev - Satanův Denník / Leonid Andreyev - Satan's DiaryViac tu: https://www.biblik.sk/products/ruze-sveta-daniil-andrejev/

Súvisiace knihy / related books:

Leonid Andrejev - Satanův Denník / Leonid Andreyev - Satan's DiaryViac tu: https://www.biblik.sk/products/ruze-sveta-daniil-andrejev/

 

Súvisiace knihy / related books:

Leonid Andrejev - Satanův Denník / Leonid Andreyev - Satan's DiaryViac tu: https://www.biblik.sk/products/ruze-sveta-daniil-andrejev/