DANIIL ANDREJEV           RŮŽE SVĚTA

  

Daniil Leonidovič Andrejev (2.11.1906 - 30.3.1959)

https://www.biblik.sk/ruze-sveta2/

Mysticko-filozofický spis Růže Světa. Daniil Andrejev by sa možno za autora ani nepokladal. Obzvlášť výnimočné dielo tohoto ruského mystika vychádza na svetlo v dňoch, kedy temnota hustne. A tam kde rastie temnota, rastie aj svetlo. Vlastne mocnosti temna sú ustavične v šachu, pília si pod sebou konár a ich hlavnou otázkou je, ako sa vôbec udržať z dlhodobého hľadiska pohromade.

Dozviete sa o veľkoleposti Božieho Diela v komplexných obrazoch, akých je len schopná ľudská myseľ poňať, a stále to nebude stačiť, pochopíte, aké úzke a obmedzené sú hranice poznania rozumu! Žiaden známy ľudský jazyk nestačí na popísanie vecí v tejto knihe, iba zopár ľudí na svete by na popísanie niečoho takého vôbec našlo slová. A Andrejevovi sa to podarilo, ak radi čítate alebo dokonca píšete knihy alebo články (novinári, publicisti) pozrite si majstrovstvo majstra Andrejeva.

Ak ste niekedy rozmýšľali, prečo je na svete toľko zla, alebo ste sa niekedy pýtali "Prečo to Boh dopustí?" alebo Vás zaujíma, aký v skutočnosti je náš vesmír, tak potom táto kniha je práve pre Vás. Táto kniha mnohé vysvetľuje, je to poklad. Autor Daniil Andrejev (či skôr človek, cez ktorého bola táto kniha písaná) je požehnaný Boží muž, ako aj každý, kto číta a rozumie, a neprestajne snaží sa v Božom Stvorení celým srdcom, dušou i mysľou zaradiť a chovať správne, a tak konať Božiu vôľu. Boh nám vo svojej Milosti dal spoluúčasť na Jeho Diele! Je povinnosťou človeka Ho poznať! Milovať Boha znamená tiež hľadať a nachádzať svoje miesto. Je vidieť, koľko súčasných občanov Zeme má o to záujem...

Kúpite tu:

 

 

ENGLISH:

Daniel Andreev: The Rose of the World