PODPORUJTE SEBA AJ NÁS:

č. účtu Biblik.sk / account Biblik.sk:

SK8583300000002101425963

SUPPORT YOURSELF & Biblik.sk

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

ĎAKUJEME. THANK YOU

"Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty." Plato

 Diktatúra prirodzene povstáva z demokracie a tie najhoršie formy tyranie a otroctva pochádzajú z extrémnej slobody." Platón

 

"Čo sa stalo z demokracie, ktorá chela vyhovieť všetkým, sme videli. Čo sa stane z kresťanstva, ktoré by chcelo vyhovieť všetkým?" (kresťanstvo nie je cesta pre každého, podľa mňa o tom pojednáva a pred nástupom na takúto cestu varuje Lukáš 14. kapitola)

- - -

https://www.azquotes.com/author/22138-Hippocrates

"Choroby neprichádzajú len tak odnikadiaľ. Skladajú sa z malých každodenných hriechov proti Prírode. Keď je naakumulované dostatočné množstvo hriechov, choroby sa náhle objavia." Hippokrates

https://www.azquotes.com/author/22138-Hippocrates

"Najväčšia medicína je naučiť ľudí aby ju nepotrebovali." Hippokrates

"The greatest medicine of all is teaching people how not to need it." Hippokrates

"Ak nič nevieš o strave človeka, ako môžeš rozumieť jeho chorobám?" Hippokrates

"If you don't know about diet of your patient, how can you understand his sickness?" Hippokrates

"Stojíme na prahu nového usporiadania sveta – presne tak ako po 1. svetovej vojne, 2. svetovej vojne, či po rozpade Sovietskeho zväzu." V.V. Pjakin https://www.extraplus.sk/clanok/valerij-pjakin-koronavirus-je-divadlo-v-ktorom-hra-cely-svet

"All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils; My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me. My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live." Job 27:3-6

"že tak iste, dokiaľ len bude vo mne dych môjho života a duch Boha v mojich nozdrách, nebudú moje rty hovoriť neprávosti, ani môj jazyk nebude vravieť ľsti. To nech je preč odo mňa, aby som vás uznal za spravedlivých vo vašich vineniach. Dokiaľ nezomriem, nedám odstrániť od seba svoju nevinu. Držím sa svojej spravedlivosti ani sa jej nepustím. Moje srdce nebude potupovať niktorý z mojich dní." Job 27:3-6


"Počiatok mnohých gynekologických problémov sa nachádza na úrovni bioenergetického poľa a často je iba obranou pred narodením neplnohodnotného potomstva. Keď moderná medicína, ktorá príčiny nechápe, stále aktívnejšie tento obranný mechanizmus rúca, napomáha tomu, aby sa rodili fyzicky i morálne neživotaschopné generácie." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 1, SYSTÉM KTORÝ LIEČI

https://www.biblik.sk/diagnostika-karmy/

 

„Igor Matovič nevie robiť žiadne kompetentné rozhodnutia, je mdlého ducha a navyše sú jeho vyjadrenia tak trápne primitívne, že sa nedajú prirovnať k ničomu inému ako k linoleu v pohostinskom zariadení 4. cenovej skupiny.“ Monika Beňová https://www.hlavnespravy.sk/benova-premierovi-mdleho-ducha-vyjadrenia-su-trapne-primitivne-ze-sa-nedaju-prirovnat-nicomu-inemu-linoleu-pohostinskom-zariadeni-4-cenovej-skupiny/2214756

 

John Ramirez:

"Devil uses the number 21."

Fire prayers against the witches:

https://www.youtube.com/watch?v=pVVfO5TttzY

"Diabol používa číslo 21."

21. Júna a 21. Júla veďte protiútok modlitbou. John Ramirez

 

"Nevzdávajte sa, ten kto sa vzdá, nikdy nezvíťazí - a ten, kto víťazí sa nikdy nevzdáva." cit. z knihy: NAPOLEON HILL_KNIHA____MYSLI A ZBOHATNI.docx (1,3 MB)


"MINDSET IS WHAT SEPARATES THE BEST OF THE REST."

"MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE (MINDSET) JE TO, ČO ODDEĽUJE TÝCH NAJLEPŠÍCH OD OSTATNÝCH."

- - -

John Ramirez, ex-satanist

"Keď si už teda prijal Pána Ježiša, tak čo najrýchlejšie nájdi zmysel svojho života, teda to, čo Ťa Pán povolal robiť, aby sme neboli iba prežívajúci kresťania."

https://www.youtube.com/watch?v=mr1ufz0TgwA

"Find the purpose of your life, what the Lord calls you to do." John Ramirez, ex-satanist, https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

BOOK OF JOHN RAMIREZ:

https://johnramirez.org/store

 

 

"Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami." Andy Warhol https://svetbohatych.com/motivacne-citaty/

"They always say, time changes things, but you actually have to change them yourself." Andy Warhol

 

"If you're going through hell, keep going!" Winston Churchill

"Keď prechádzaš peklom, nezastavuj sa!" Winston Churchill

 

"Hospodin ostríha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov." Žalm 145:20

"The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy." Psalms 145:20

 

"Lord, make me an instrument of Thy Peace. Where there is hatred, let me sow love." Francis of Assisi

https://www.brainyquote.com/top_100_quotes

"Pane Bože, prosím Ťa urob ma nástrojom Tvojho Pokoja. Tam kde je nepokoj, nechaj ma zasievať lásku." František z Assisi

-   -   -

"Ak sa nezaujímate o to, čo robí vaša vláda, potom ste odsúdení žiť pod vládou hlupákov." Platón 348-427 pnl. (pozn. Biblik - hlupákom a ignorantom musia vládnuť im podobní)

- - -

"Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach." Matúš 7:21

"Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven." Mat 7:21

David Icke: "Don't find the solution to problem. Take away the cause and the problem must cease to exist, because it's cause has been deleted." (note Biblik: problem of lack of power is sin, the cause is acquiescence to sin, please remove it) David Icke: "Nehľadajte riešenie problému. Odstráňte príčinu a problém musí prestať existovať, lebo jeho príčina bola odstránená." (poznámka Biblik: Problém je hriech, príčina problémov je poddajnosť hriechu, obykle spôsobená tým, že človek nemá ani správne vyplnený čas ani žiadny cieľ, prosím odstráňte príčiny)

 

"THE PROBLEM IS HUMAN ACQUIESCENSE TO AUTHORITY." David Icke

https://www.youtube.com/watch?v=xqZt6tanOR0

"Problém situácie s Covidom je v podvoľovaní sa autoritám." David Icke

 

"Ak niekedy niečo pri očkovaní funguje, je to faktor viery. Aj to len dočasu. Ak sa charakter človeka nemení, choroba ktorá by na človeka zákonite musela prísť, sa jednoducho vymení za inú chorobu, alebo za iné obmedzenie, iný problém so zdravím alebo osudom." Biblik.sk 21.6.2020 01:03 https://www.biblik.sk/news/ockovanie-vyvolalo-kiahne-aj-obrnu-bude-sa-historia-opakovat-aj-s-covidom/

"Ak niekedy niečo pri očkovaní funguje, je to faktor viery. Aj to len dočasu. Ak sa charakter človeka nemení, choroba ktorá by na človeka zákonite musela prísť, sa jednoducho vymení za inú chorobu, alebo za iné obmedzenie, iný problém so zdravím alebo osudom." Biblik.sk 21.6.2020 01:03

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ockovanie-vyvolalo-kiahne-aj-obrnu-bude-sa-historia-opakovat-aj-s-covidom/

"Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Čiňte tak aby, vaše cesty a vaše skutky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tomto mieste." Jeremiáš 7:3

"Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel, Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place." Jeremiah 7:3

"A Hospodin ťa vždy povedie a nasýti tvoju dušu i v najväčšie sucho a obodrí tvoje kosti. A budeš ako zavlažovaná zahrada a jako prameň vôd, ktorého vody nesklamú." Izaiáš 58:11

"And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not." Isaiah 58:11

 

"In Slovakia, we don't have army which can protect us. Few thousands well-armed refugees can remove any government. We have over 5 million citizens and only 13.000 soldiers and 22.000 policemen. As I know, soldiers aren't really soldiers, young boys and girls just want to make some money, they simply cannot defend us! Leaving our state in such defenseless position is a crime! Our f*cking corrupted politicians did it, they have removed our army! Do they think, NATO will protect them? Now, the refugees are threat, who will defend us? Shall we now ask this f*cking corrupted state for permission to have full-auto rifle?" 18.6.2020 23:09

SLOVAK ARTICLE / SLOVENSKÝ ČLÁNOK:

https://www.biblik.sk/news/cesko-senat-schvalil-pravo-branit-so-zbranou/

SLOVENSKÝ PREKLAD CITÁTU:

https://www.biblik.sk/news/kto-nas-v-pripade-utoku-utecencov-ochrani/

 

"THE ONLY LIMIT TO HUMAN FUTURE IS OUR IMAGINATION."

https://www.youtube.com/watch?v=16MMZJlp_0Y

"Jediným obmedzením našej budúcnosti je naša predstavivosť."

"Človek, ktorého trápi choroba, si musí uvedomiť poklesky, ktorých sa dopustil, duchovne sa zdokonalovať a hľadať pre seba nové cesty rozvoja." S.N. LAZAREV, SYSTÉM KTORÝ LIEČI https://www.biblik.sk/products/diagnostika-karmy-1/

"A man who gets sick must be aware of mistakes he has made, spiritually improve himself and seek new ways for his development." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTICS OF KARMA
 

 

"THE WOUND IS THE PLACE WHERE THE LIGHT ENTERS YOU." movie ABOVE MAJESTIC https://www.biblik.sk/news/above-majestic/

https://www.biblik.sk/news/above-majestic/

 

"My people are destroyed for lack of knowledge..." Hosea 4:6

"Moji ľudia sú ničení pretože nemajú dostatok informácií..." (voľný preklad Hozeáš 4:6)

"Nový smrtiaci koronavírus - to nebola realita, ale scénar, prianie politikov, ktorí túžia po totálnej kontrole nad ľuďmi. Pravá podstata takmer každej choroby dnes je nedostatok Slnka (nedostatok vit. D v tele a málo vitamínov v potrave, a pôda aj plodiny sú kontaminované) a zaplavovanie organizmu rôznym materiálom z chemtrails a následne pôsobenie zdrojov umelého žiarenia, ktoré sa vysielajú aj do atmosféry. Ak po tom politici nepátrajú, a nesnažia sa, aby sme mali normálne prostredie, na vašom zdraví im vôbec nezáleží."

"The new deadly coronavirus - that wasn't a reality, it was a scenario, a wicked wish of politicians. They've just tried to make another step to a total control over people. The basis of any sickness today is lack of Sunlight (vitamin D) and flooding of lungs and body with a polluted air from chemtrails. (thereafter we have everywhere sources of artificial radiation - cell phones, Wi-Fi and radars (HAARP), in combination with chemtrails they'are much more effective (DNA damage, cancer, psychiatric diseases). If the politicians ignore chemtrails, pushing Wi-Fi and 5G everywhere, they don't take care about your health." (14.6.2020 12:39PM)

- - -

"ŠTÁT POTREBUJE VODCU, KTORÝ VEDIE ĽUDÍ K BOHU. NIE SVOJIMI REČAMI A VEĽKOLEPÝMI PLÁNMI, ALE V PRVOMRADE VNÚTORNOU SILOU, ČISTOTOU A ODHODLANÍM HÁJIŤ PRAVDU, KTORÉ Z NEHO STÁLE VYŽARUJÚ AJ BEZ TOHO, ABY OTVORIL ÚSTA." 11.6.2020

"The true leader will always lead people towards The God. Not by his talk and great plans for sweet future. But now, by his inner strength, purity of heart and and his verve for truth. His light must be available to "hear" even from his silence." 12.6.2020 11:09

 

"Vojdite tesnou bránou;

 lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;

 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

 Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovocí ich poznáte..."                                   Matúš 7:13-16              

 "Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits..." Matthew 7:13-16

THE EARTH HAS SWITCHED TO THE NEW LEVEL. YOU HAVE TO SWITCH AS WELL, IF YOU WANT TO SURVIVE: https://www.biblik.sk/news/ako-sa-dostat-dalej-how-to-survive/

 

"Pokiaľ Zem prešla na novú úroveň, potom aj človek ako podsystém Zeme musí rovnako prejsť na novú úroveň." (ináč sa ďalej nedostanete, pozn. red.) "Do prechodu Zeme sme žili podľa definovaných zákonov. A teraz už máme úplne inú zodpovenosť. Zem už prešla. A ľudia, ktorí neprešli, cítia zhoršenie svojho zdravotného stavu. To reálne vidíme." "Najdôležitejšie je, aby človek našiel svoju cestu." Jurij Marcinišin

https://www.biblik.sk/news/ak-marcinisin-kvantove-prechody/

https://www.biblik.sk/news/ako-sa-dostat-dalej-how-to-survive/

(opustiť určité vzorce myslenia, zvyky, bibl. Pokánie – metanoia, zmena, učiniť vo svojom živote nejaké zásadné, trvalé zmeny. Napr. skľúčenosť, nechuť žiť – zlé vzorce, ktoré treba opustiť, nie sú vaše, sú to “uzly“, ktoré sa zdajú skutočné. Čo Vám najviac bráni sa rozvíjať a byť šťastný? Zistite to, buďte bdelí, skúmajte sa a dajte všetky sily do toho, aby ste svoju myseľ udržiavali čistú)

"Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde." Ján 4:23-24

https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe1/

https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe/

"But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.  
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth." John 4:23-24

 

"Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha." Matúš 5:8

"Blessed are the pure in heart: for they shall see God." Matthew 5:8

- - -

"Čo je pravda? Pravdu vidí len čistý človek! Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha (Mat 5:8) Spoznať pravdu takú, aká je, si vyžaduje spoznať sám seba a prekonať svoje osobné pokušenia. Pravda nie je výsledok intelektuálnej debaty a povrchných argumentov. Pravdu sa nedozvieme, ale sa k nej vyvinieme, staneme sa ňou, či jej podobní. Je výsledkom mravného úsilia. Nástrojom, okom poznania je naša vlastná duša. Skrivená strachmi a túžbami je ako krivá šošovka či zrkadlo ďalekohľadu. Afekty spôsobujú, že vidíme svet v krivom zrkadle. Vidíme zdeformovanú, nanajvýš čiastkovú pravdu. Každá čiastková pravda vystihuje len jeden aspekt reality. Integrálna, celá pravda je súhrnom čiastkových právd. Znamená to vidieť tú istú vec očami rôznych typov ľudí súčasne, zo všetkých strán a chápať čiastočnú oprávnenosť každého uhla pohľadu." RNDr. Emil Páleš

- - -

"Každé Božské uctievanie nejakej hmotnej veci sa rovná prestúpeniu najvyššieho Božieho zákona "JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH!" cit. Abd-ru-shin, pred. 43. JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH! (t.j. ani hostiu by katolíci nemali uctievať ako Boha)]
 https://www.biblik.sk/news/pan-jezis-sa-vracia/

"Any divine worshipping of material things means violation of the highest God's Law "I AM THE LORD THY GOD!" Abd-ru-shin, lect. 43. I AM THE LORD THY GOD! (that means catholics should never worship the monstrance as God!)

- - -
 

"Každé Božské uctievanie nejakej hmotnej veci sa rovná prestúpeniu najvyššieho Božieho zákona "JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH!" cit. Abd-ru-shin (t.j. ani hostiu by katolíci nemali uctievať ako Boha)]

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/pan-jezis-sa-vracia/

 

"Zločinci, ktorí jedným náletom posýpacích lietadiel vytvoria mraky a dajú dážď tam, kde spôsobili, že pol roka nepršalo, budú vyzerať ako záchrancovia planéty!" https://www.biblik.sk/news/boj-proti-dezinformaciam/

- - -

Zločinci, ktorí jedným náletom posýpacích lietadiel vytvoria mraky a dajú dážď tam, kde spôsobili, že pol roka nepršalo, budú vyzerať ako záchrancovia planéty!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/boj-proti-dezinformaciam/

"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa Slovania!" Ľudovít Štúr

 

"Vaccines???? Forced Death."

"OČKOVANIE???? Nútenie k smrti!"

top comment under youtube video / komentár pod videom:

https://www.youtube.com/watch?v=klhlfRFJQmU

 

                                Malcolm X (*19.5.1925  † 21.2.1965)

"If your're not ready to die for it, put the word "freedom" out of your vocabulary." "Ak nie ste ochotní za ňu zomrieť, potom si vyškrtnite slovo "sloboda" z vášho slovníka." Malcolm X

https://www.malcolmx.com/quotes/

- - -

The Arrivals, part 26 https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"Po tom, čo sa deje v USA to podľa mňa vyzerá, ako keby chcel v Amerike niekto vyvolať občiansku vojnu, zosadiť Trumpa a nastoliť diktatúru." "As I see situation in the USA, it looks like somebody wants a civil war, remove Trump and maintain dictature." 4.6.2020 19:55

"Tajomstvo zdravia pre telo aj myseľ je nesmútiť nad minulosťou, nerobiť si starosti o budúcnosť a neočakávať žiadne problémy. Treba žiť v prítomnom okamihu múdro a sústredene." Budha

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"The secret of health for both mind and body is not mourn for the past, worry about the future or anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly." Buddha

Seriál THE ARRIVALS https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

 

"Je veľmi dôležité akým spôsobom utrácate peniaze a koho tým podporujete." Seriál THE ARRIVALS (PRÍCHODY) (pozn. Biblik: znamená to aj to, že lacné veci v zahraničných supermarketoch v skutočnosti vychádzajú veľmi draho)

↓ VYNIKAJÚCI DUCHOVNÝ SERIÁL ARRIVALS+CZ TITULKY ↓

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"IT IS VERY IMPORTANT HOW YOU SPENT MONEY AND WHO DO YOU SUPPORT." THE ARRIVALS (that cheap goods in supermarkets in fact is very expensive)

"THE ARRIVALS" - COMPLETE SERIE YOU CAN DOWLOAD HERE OR WATCH IT ON YOUTUBE, BY TYPING "THE ARRIVALS PART 1"

- - -

"Tento svet je skala, o ktorú sa rozbíjajú všetky ilúzie." (časopis Sophia, zima 1994, str. 20)

"This world is like a rock breaking all illusion on her top." Slovak magazine Sophia

www.sophia.sk/en

 

"Vážnym chcením vedie každá cesta nakoniec k cieľu." Abd-ru-shin

"The serious strong volition always leads to goal, independently of which way we choose." Abd-ru-shin (free transl. from Slovak, for further understanding please read Brunton's quote bellow)

"Kdo řídí člun přímo vpřed nakonec dopluje do přístavu, třeba by sebevíce vzdálen." Paul Bruton "Who drives his boat straight ahead, he will always reach the dock, the distance from the dock is not important." Paul Brunton (free transl. from Czech)

"Vážnym chcením vedie každá cesta nakoniec k cieľu." Abd-ru-shin

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-hoffer-dr-saul-a-dr-harold-d-foster-vyznam-niacinu-pri-liecbe-psychickych-a-inych-chorob/

 

"Pamätáte sa, čo bolo v médiách od 11. Septembra 2001? Teror, teroristi, vojna proti terorizmu, dookola. Čo máme dnes? Korona, Covid, Pribudlo nakazených... Tá istá propaganda!" - - - "Do you remember what was in media since 9/11? Terror, terrorists, War on terrorism, all around! What we have now? Corona, Covid, New cases... The same f*cking propaganda again!" (29.5.2020 22:55-56)

"Scénar Korona je veľmi podobný scénaru 9/11. Neboli to teroristi, ktorí vraždili ľudí a zapálili New York. A ani teraz to nebol žiadny koronavírus, ktorý ohrozoval ľudí a fungovanie štátov. Je to vaša vláda!" (29.5.2020 18:47)

"The Corona scenario is very similar to 9/11 scenario. There were no terrorists in planes killing people in WTC New York. And now? There was no deadly coronavirus and no pandemy. The real threat for your state and your life is your government."

"Koronavírusový scénár ukázal, že väčšina štátov je nesvojprávna, v područí globálneho prediktora. Snáď jediný štát na svete, ktorý si dovolil ignorovať lživú propagandu médií a WHO je Bielorusko. Na rozdiel od väčšiny lídrov, ktorí na písknutie ničili svoje štáty Alexander Lukašenko zaujal správny postoj! Vo Švédsku robili skôr štatistický experiment, pretože plošné nosenie rúšok, striekanie dezinfekcií na ruky a rôzne spôsoby rafinovaného stresovania ľudí majú zdravie ohrozujúce následky a sú príčinou chorôb." 28.5.2020 17:06 (18:06)

The Corona scenario has showed, that almost every state in the world act like a non-sui-juris. Most of the states in the world are under a total commandment of a global predictor! Maybe the only one state who has ignored WHO and all those false mainstream media propaganda was Belarus. Unlike most leaders who destroyed their states at the whistle, only Alexander Lukashenko took the right stance! He totally ignored whole corona-scenario. Maybe Sweden was free too, but I think in Sweden it was a statistic experiment. If the whole world starts to breath with mask, destroying their skin with disinfection and other chemicals (the smell of chlorine was in many shops in Slovakia), you need to have at least one country free, to get some interesting statistics. (I am pretty sure Sweden walks with global predictor, and I hope Lukashenko is not working for him)

"Žiarenie hviezd môže byť pre človeka sebepriaznivejšie a predsa ho nemôže stretnúť nič jasné, teda dobré, ak má mnoho temna okolo seba následkom svojho duševného stavu." Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU, predn. Astrológia

- - -

"Každý podľa miery svojho chápania pracuje pre seba, a podľa miery svojho nechápania pracuje pre toho, kto chápe viac." V.V. Pjakin

- - -

"Vírusy to sú výlučky poškodených buniek. Sami o sebe nie sú príčinou ochorenia." Rudolf Steiner / "Viruses are simply excreations of a toxic cell. They're not a cause of anything." Rudolf Steiner

- Dr. Mikovitsová tvrdí, že ani Ebola nevedela napádať ľudské bunky, učili v laboratóriu ten vírus ako by to mohol dokázať / Dr. Mikovits claims virus Ebola couldn't attack human cells. They were teaching virus how to attack human cells in laboratory https://www.biblik.sk/news/dr-mikovits-kto-chce-byt-zdravy-nemal-by-byt-nikdy-ockovany-50-milionov-americanov-ma-gamaretrovirus-z-vakcin/

"Ak politici uvidia ľudí čo si nasadili náhubok (rúško) potom si pomyslia, že si budú môcť dovoliť už úplne všetko." Lou Fananek Hagen

https://video.aktualne.cz/dvtv/fananek-rouska-je-nahubek-a-z-lidi-je-stado-co-se-samo-hlida/r~8dfb5dd8981b11ea842f0cc47ab5f122/

"If the politicians will see people with masks, what means defacto a muzzle, people are making such way their dogs by wearing muzzles! Soon afterwards the politicians will think they can do everything." Lou Fananek Hagen, singer, refuses to wear mask

 

"Pakliže se vám něčeho nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu, koho potkáte." Eckart Tolle

"If you lack something, give it immediately to the first person you meet." Eckart Tolle

 

"Pakliže se vám něčeho nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu, koho potkáte." Eckart Tolle

Viac tu: https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=pakli%C5%BEe

"KAŽDÁ VAKCÍNA PODANÁ DIEŤAŤU ČI DOSPELÉMU SPÔSOBÍ POŠKODENIE." Dr. Andrew Moulden

https://healthimpactnews.com/2020/censored-dr-kaufman-they-want-to-genetically-modify-us-with-covid-19-vaccine-loses-his-job-and-willing-to-go-to-jail-to-resist/

 

"NÁROD OVCÍ DOSTANE VLÁDU VLKOV."

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

"A NATION OF SHEEPS WILL BEGET A GOVERNMENT OF WOLVES."

↓  Edward R. Murrow  ↓

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

-   -   -

"Kristove slová o veľkom súžení, akého nikdy nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani už nikdy viac nebude - ak sa nenaplnili, tak sa môžu rýchlo naplniť, keď by sa začalo hromadne očkovať." 17.3.2020 01:12

(verš Mat 24:21 / verse Mat 24:21)

"In case that Bill Fucking Murderer Gates will receive the permission to vaccinate the whole world, Christ's Words about the great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, could be fulfilled again in our life..."

(maybe most of the biblical prophecies are actual for every life of every man)

 

"ÚSPECH TO JE USILOVNOSŤ A SCHOPNOSŤ VYTRVAŤ"

"SUCCESS IS DILIGENCE AND ENDURANCE."

 

"Na základě svojich skúseností cirkev tvrdí, že keď sa démoni objavia v našej prítomnosti, vždy sa nás pokúsia vtiahnuť do rozhovoru. Preto cirkev odporúča jednoduché pravidlo: Nehovorte s démonmi! Toto je svojim spôsobom to najdôležitejšie pravidlo zo všetkých, rozprávanie sa s démonom je ako flirt, ktorý vás môže zlákať do vzťahu s ním, preto je komunikovanie s duchmi tak nebezpečné." Dokument youtube Exorcisté v akci

https://www.youtube.com/watch?v=BqC7JQ8C4aI

- - -

"Najstarším z doktorov je Slnko. Preto je aj najlepší."

https://www.biblik.sk/news/hrm-sungazing/

"The eldest doctor is The sun. The sun is the best doctor."

"Je ťažšie veľkým byť ako byť za veľkého považovaný."

"Being great is much harder as to be considered as great."

- - -

Syn dôchodkyne sa nám pochválil, že babka dostala SMSku:

"Teraz už môžete ísť nakupovať aj do nákupných centier!"

"- a za čo?" pýta sa babička...

 
"Niet dômyslenejšieho diela ako je ľudské telo. Pľúca sú sférou vzduchu, kosti časťou Zeme, a hviezdy by neexistovali, keby ich človek nemohol vidieť. Nájsť tajomstvo tela znamená porozumieť tajomstvu vesmíru." Slovenský seriál LEKÁR UMIERAJÚCEHO ČASU (cit. z 1. dielu, čas 08:13)
"There's no more sophisticated creation as the human body is. Lungs are the air sphere, bones are part of the earth, and the stars wouldn't even exist without the man who can see! To find the secret of human body means understand secrets of the Universe." Slovak TV serie  "LEKAR UMIERAJUCEHO CASU" (Doctor of the dying time)
-  -  -
"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin, prednáška Myšlienkové formy

Viac tu: https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/

"Nebojím sa smrti. Bol som "mŕtvy" milióny a milióny rokov predtým než som sa narodil, a žiadne ťažkosti mi to neprinášalo." Mark Twain, osvietený spisovateľ

"I do not fear death. I had been "dead" for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it." Mark Twain, the enlighted writer

 

"Zdá sa, že jednou z príčin chronickej únavy môže byť aj krátkodobé vystavenie silnému elektromagnetickému žiareniu. Niekedy, keď idem do oblastí z vysielačmi, strávim tam obvykle iba pár minút. Ale to, čo niekedy príde v nasledujúcich hodinách je taká únava, že nevládzem ani sedieť."  (niekedy ešte aj na druhý deň sa nedá normálne fungovať, je to akoby mi bolo zle od hlavy, taký zvláštny druh únavy, kedy je telo oddýchnuté, ale niečo vás akoby spomaľuje, alebo tlačí k zemi. Vtedy ukončím akúkoľvek športovú aktivitu hneď, mohlo by sa to vypomstiť. Tieto jemné signály však väčšina ľudí, ktorí vlastnia mobilný telefón už ani nevnímajú) 12.5.2020 17:53

"One think what may cause extreme fatigue is a strong EM radiation. Sometimes I spent only few minutes near some cell stations in our city. I'm always observing myself short time after: head ache, problems with concentration, increased appetite (about this three I am pretty sure), and at last... fatigue! Sometimes I can't even sit on my chair. This kind of extreme fatigue is probably caused by exposure to strong EM radiation from some cell stations."

-  -  -

"Opýtali sme sa bezdomovca: Čo podľa Vás robí kráľa kráľom?

- Je to schopnosť učiniť rozhodnutie."

"Question for a homeless: What makes a king king and what makes a beggar beggar?

"I think the king has got the ability to make a decision."

-  -  -

 

"Money has no value if you don't put it to good use!"

"Peniaze majú hodnotu iba vtedy, ak ich dobre použijete!" Film SHE DEVIL (1989)

 

-  -  -

"Globálna satanská mafia obvykle nerobí školácke chyby! Ak školácke chyby robí, tak preto, aby to ľudia videli. Skutočná pandémia a umieranie ľudí sa môže začať jediným náletom posýpacích lietadiel." 10.5.2020 21:35 (22:35)

"Global satanic mafia usualy don't do stupid mistakes. If they do, only because they want people to see it. The real pandemy and deaths of million people could be started by one aerial assault of chemtrail planes. 9/11 was a mass murder too, many people knew about the  hoax with terrorists , but the "war against terrorism" started and reached their goals - invasion to many states and curtailment of rights and freedom in the world. Why? Simply too much people believed the medial fiction and when all people knew the truth, it was too late. Now the situation is better, but it is very important to FIGHT NOW! 10.5.2020 21:35

 

"Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi..." Rimanom 12:15

(pozn. Biblik: a niekedy aj protestovať s protestujúcimi :-)

"Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep." Romans 12:15

 

"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin, prednáška Myšlienkové formy  https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/

-   -   -

 

"Ľudia majú zapchaté uši slúchatkami, zastreté oči obrazovkou smartphonu a zapchaté ústa aj nos handrou cez xicht, tzv. rúškom! Vidieť takúto kreatúru pobehovať po ulici, ktorá ani nevníma, to je dosť smutný zážitok. Ale náhubky Slovákom nasadili zvlášť preto, lebo boli ticho keď mali kričať!" / "I see people with earphones - they are deaf, gazing into the screen of smarphone - they are blind. Their nose and mouth is now covered with mask! Blind and deaf creatures walking down the street, lacking oxygen thanks to mask - breathing back their own CO2, what causes deceleration of brain functions... In Slovakia people are wearing masks because it's an order of our government! 1600 € penalty, if cops will see you without mask! Cops are everywhere! Acccording to some nazi law, wearing mask is a duty, and the cops are stalkers! In Slovakia, people kept silence for a very long time, even if they should scream! So yet, they have closed their useless mouth forcibly. Useless ears, useless eyes, useless mouth - is this human? What will the Global predictor (satan) do with such creatures, are they going to the slaughter? Because it looks like a preparation for a slaughter..."
-   -   -
"MILUJTE SVOJICH NEPRIATEĽOV ZNAMENÁ: ČIŇTE TO, ČO IM PROSPIEVA!" Abd-ru-shin / "LOVING YOUR ENEMIES MEANS: DO WHAT IS REALLY GOOD FOR THEM." Abd-ru-shin (note Biblik: Violence is sometimes feasible, for example if the violence is the best way for your enemy to learn from it, such way brings him benefit. With your enemy you have to treat always according to God's Law)
-   -   -
"Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia." 1. List Petrov 5:6-9
"Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time: Casting all your care upon him; for he careth for you. Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." 1st Epistle of Peter 5:6-9
-   -   -
"The cause of all conflict is our nature: EGOISM, THE DESIRE TO FULFILL OURSELVES AT THE EXPENSE OF OTHERS." Michael Laitman Príčina každého konfliktu je naša povaha: EGOIZMUS, TÚŽBA SA PRESADIŤ NA ÚKOR DRUHÝCH. (na Slovensku tomu hovoríme Igorizmus)
Michael Laitman
"Neni chleba, neni Tóry." Michael Laitman, žid
"No bread, no Torah." Michael Laitman, jew
English pages of Michael Laitman: https://www.michaellaitman.com/
 
A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň." Židom 10:24-25
"And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching." Hebrews 10:24-25
- - -
"Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka."  Lukáš 21:33-36
"Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man." Luke 21:33-36
- - -
- Zubár nemôže robiť zubára, kuchár nemôže robiť kuchára, ľudia nemôžu normálne ísť ani k lekárovi ani do obchodu, ničia podniky, rušia hotovosť a k tomu všade striehnu policajti. Je tu ešte niekto, kto verí, že existuje nejaký koronavírus, že toto nie je pokus o globálny prevrat pod falošnou zámienkou? 3.5.2020 16:46
- - -
“Odborníci v oblasti medicíny dookola klamú. Očkovanie bola vždy katastrofa pre imunitný systém. Očkovanie spôsobuje obrovské množstvo chorôb. A (nakoľko vakcíny sú gen. modifikované, pozn. prekl.) cez vakcíny meníme náš genetický kód. Očkovanie je najväčší zločin proti ľudskosti.”
Dr. Guylaine Lanctot, M.D.

- - -

"When we give the government the power to make medical decisions for us, we, in essence, acept that the state owns our bodies." Ron Paul, U.S. doctor and politician
"Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:32

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/preto-vas-budem-sudit-kto-je-ten-co-cloveka-sudi/

- - -

"Pochopil som, že s novými vecami, ktoré sú naozaj dôležité, je lepšie nechodiť do tých recenzovaných vedeckých časopisov. Tam sedia len na to, aby to zabavovali, nie aby tomu dávali zelenú." Lev Pochmeľnych, ruský geoinžinier, dokument Priemyslové riadenie počasia https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-riadenie-pocasia-priserky-s-r-o/

"I've realized, that the new really important things is better keep away from the popular scientific magazines. They are sitting there only for locking it, not for publishing it as it is." Lev Pochmelnych, russian geoengineer, video russian, Industrial weather control:

https://www.youtube.com/watch?v=TOWl1NZrfbU&list=PLXihFlfJ3Y4eqXEeFcIDWTnjSwB_kqecv

- - -

"Človek musí mať vždy skutočnú prácu."

(nie fiktívnu, aj keď za ňu dostáva reálne peniaze)

RNDr. Emil Páleš, sofiológ, Ariadnina Niť 82

"Every man must have a real job."

(do something what brings the real values, not just money)

Dr. Emil Pales, the top Slovak sophiologist

- - -

"Zákon zachovania energie platí - dobré aj zlé sa vždy vráti."

(Keď človek robí niečo, o čom si myslí, že by mohlo byť dobré, nikdy nemá očakávať za to odmenu ani od ľudí ani od Boha)

"The law of conservation of energy always takes his turn, both good and bad will return."

(if you do good, never wait any return neither from God nor from people, do good for good)

- - -

 

Terrorists vs. people in masks. If you dress like a terrorist, that gives your government some right to act with you as with a terrorist! / Vľavo teroristi, vpravo ľudia v rúškach. Keď sa obliekate ako teroristi, predsa tak dávate vašej vláde určitý dôvod jednať s vami ako s teroristami.

- - -

"Slovo COVID sa nápadne podobá slovu COVIN - podvod, konšpirácia, komplot, podvod, faloš..." / The word COVID sounds like the word COVIN! (plot, conspiracy, fraud, lie)

- - -

"Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:32

https://www.biblik.sk/news/preto-vas-budem-sudit-kto-je-ten-co-cloveka-sudi/

"For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye."   Ezekiel 18:32

 

"V každom okamihu môžete nastúpiť cestu k výšinám a napraviť minulé, nech je to čokoľvek! Nerobte nič iné, iba myslite na to, ako vami prúdi čistá sila Božia. Potom sa sami zľaknete zavádzať túto čistotu do špinavých kanálov ošklivých myšlienok, pretože rovnakým spôsobom môžete bez námahy dosiahnuť to najvyššie a najušľachtilejšie. Vám ju stačí len riadiť a sila zapôsobí potom sama vami zamýšľaným smerom. Tak máte šťastie alebo nešťastie vo vlastných rukách."  Abd-ru-shin, prednáška ZODPOVEDNOSŤ

https://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/co-je-poselstvi-gralu/seznam-prednasek-ve-svetle/ve-svetle-pravdy-poselstvi-gralu-12

 

"SVÄTOU POVINNOSŤOU ĽUDSKÉHO DUCHA JE VYSKÚMAŤ, PREČO ŽIJE NA TEJTO ZEMI A VÔBEC V TOMTO STVORENÍ, S KTORÝM JE SPJATÝ TISÍCAMI VLÁKIEN." Abd-ru-shin
https://www.biblik.sk/news/rec-pana/

"THE SACRED DUTY OF MAN'S SPIRIT IS DOING RESEARCH, WHY HE LIVES HERE ON EARTH, AND AT ALL WHY HE LIVES IN THIS CREATION, IN WHICH HE'S CONNECTED BY THOUSANDS OF STRINGS." Abd-ru-shin, THE GRAIL MESSAGE

-      -      -
"Nie ilúzia bola reálna hrozba (9/11, glob. otepľovanie, korona) ale následky opatrení: vojny, chemtrails, očkovanie..."
"Not an illusion was the real threat (9/11, global warming, corona) but consequences of fight against this illusion: wars, chemtrails, vaccination..." quote/citát Biblik 21.4.2020
- - -

"Skutočný trvalý pokrok sa dá dosiahnuť jedine pokrokom vedomia. Bez mravného pokroku akákoľvek zmena je len zdanlivá." Dr. Emil Páleš, Ariadnina niť 77

"The real nontemporary progress could be done only by progress of consciousness. Without the moral progress any change is only an illusion." Dr. Emil Pales, Slovak sophiologist

- - -

"Aj keď je človek na kolenách, nejaké šťastie v sebe cíti." bývalý dlhodobý bezdomovec, s Božou pomocou sa zaradil do normálneho života. Čudoval sa, keď sa mu po modlitbách rýchlo podarilo získať dobrú prácu aj keď na pohovor prišiel zanedbaný. "Bol som prekvapený, ale dali mi prednosť pred inými ľuďmi." povedal

"Even when the man is totally at the bottom, he feels some source of luck inside himself."  former homeless, with God's help he has successfully built his life again since he started to pray. He was amazed how quickly he get a new good job after praying. "I had a look of a dirty homeless when I came for an interview, and they gave me that job! Many normal people didn't pass."

- - -

"ZDROJE DEPRESIE SPOČÍVAJÚ V KONCENTRÁCII LEN NA SAMÉHO SEBA, SVOJE TÚŽBY, V STAROSTIACH IBA O SVOJU OSOBU."

"ČÍM VIAC VYDÁVAME ENERGIU, TÝM VIAC JEJ K NÁM PRICHÁDZA. TEDA, O KOĽKO VIAC ENERGIE LÁSKY, VRELOSTI, STAROSTLIVOSTI A TVORIVOSTI DÁVAME, O TOĽKO ZDRAVŠIA JE DUŠA A TELO."

"Americkí vedci opakovane pripravili štatistiku dlhovekých ľudí. Záver je jednoduchý: Aby sme dlho žili, je potreba raz za deň mať pocit hladu, unaviť sa a spotiť sa. A to všetko prebieha, keď odovzdávame duchovnú a fyzickú energiu. Je ešte jedna vec, možno hlavná zo všetkého tohoto. Pocit hladu, únava a pot musia byť sprevádzané dobrosrdečnou náladou." S.N. Lazarev, kniha VZTAHY

- - -

"Ak by sa každý človek správne zasadil a občas polial, môže z toho vyrásť krásny strom a časom ak by sa pridali aj ostatní aj celý krásny les. Všetko by bolo normálne, ak by každý strom by mal svoje miesto a plnil si svoju úlohu, ešte aj dážď by prichádzal včas." 19.1.2020 01:45 (02:45)

-    -    -

"V tejto krajine existuje také spiknutie, ktorým chcejú zotročiť každého muža, každú ženu a dieťa. Predtým než opustím tento vysoký a vznešený úrad, budem sa angažovať aby som toto spiknutie odhalil." John F. Kennedy, jeden z prvých konšpirátorov

-    -    -

"Podstatou akéhokoľvek uzdravenia je - zmena človeka. A v prvomrade zmena jeho myslenia a náhľadu na svet. A nie stravovania spôsobu života." S.N. LAZAREV, kniha Dg. Karmy 10

Poznámka Biblik: nakoľko stravovanie ovplyvňuje myšlienky, začať sa dá aj stravou. Ak sa človek napr. rozhodne si variť sám, je to tiež určitá zmena. Človek živiaci sa supermarketou stravou prijíma obrovské množstvo psychotropných látok, ktoré sa používajú pri spracovaní (napr. hliník v prípade sóje) a potom konzervanty, emulgátory, farbivá - ak existuje globálne spiknutie, všetko sú to látky vyrobené a používané v kombináciách s cieľom ovplyvniť myseľ a správanie človeka. Mnoho ľudí sa vyliečilo aj zmenou stravy, akurát niektoré diéty nie sú dlhodobo vhodné pre naše klimatické podmienky. Ako pomocou stravy je možné vyliečiť psychické choroby nájdete tu:

https://www.biblik.sk/news/victoria-everett-ako-som-sa-vyliecila-zo-schizofrenie/

a ešte v knihe:

https://www.biblik.sk/products/syndrom-travenia-a-psychologie/

- ak vieme liečiť autizmus a schizofréniu zmenou stravy, meníme taktiež aj myslenie človeka a jeho náhľad na svet. Myseľ, telo a duša sú spojené, nezáleží priliš na tom, odkiaľ začneme, dôležité je začať!

- - -

"Sústreďte myseľ na to, čo chcete vo svojom živote. Nie na to, čo nechcete." N. Hill

"Who wants to be rich, he must have a power. Plans are worthless, if we don't have a power to realize." Napoleon Hill

Klic_k_bohatství_format.pdf

https://www.dropbox.com/s/v3xrtymrqld2tnb/Klic_k_bohatstv%C3%AD_format.pdf?dl=0

- - -

Igor Matovič, 10. 4. 2020:
"Chcem ubezpečiť všetkých, ktorí si dovidia ďalej od nosa, že o prípadnom otváraní ďalších obchodov, či otváraní škôl a reštaurácií budú rozhodovať tí istí ľudia čo naposledy = elitný tím špičkových slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Ešte inak - nebude o tom rozhodovať žiaden politik, akokoľvek by chcel ... a keď hovorím žiaden, tak žiaden, ani Fero, ani Anča, ani ja sám,"

Igor Matovič, 15. 4. 2020:
Vladimír Krčméry si myslí, že by sme mali pomaly začať otvárať škôlky a prvé stupne škôl. Premiér Igor Matovič však reagoval, že by sa mali riešiť iné problémy.

Čiže z toho vyplýva že elitný tím špičkových odborníkov je Igor Matovič...

z diskusie na https://www.hlavnespravy.sk/krcmery-by-chcel-otvarat-skolky-podla-premiera-by-sa-mali-riesit-ine-problemy/2124586

-   -   -

"Niekedy si človek musí dávať väčší pozor na priateľov ako na nepriateľov." "Sometimes is good to be aware between our close friends instead of our far enemies."
 
"And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good..."
"A Boh videl všetko to, čo On učinil, a hľa, všetko to bolo veľmi dobré..."
- voľný preklad Genesis 1:31. Originál tu: https://www.bible.sk/sk/rohacek/genesis/1
-    -    -
"As long as the superstition that people should obey unjust laws exists, so long will slavery exist." Mahatma Gandhi

"Dokiaľ existuje tá povera, že by ľudia mali poslúchať nespravodlivé zákony, dovtedy bude existovať aj otroctvo." Mahátmá Gándhí

---

"Love is the key to eternal life."
"Láska je kľúčom k večnému životu."
PAX VOBIS.
POKOJ VÁM.
Peace be with you.
(Kristov pozdrav po vzkriesení / Lord Jesus Christ's greetings after ressurection)
"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."
"Give everyday the chance to become the most beautiful day of your life."
Mark Twain
"Heaven goes by favour. If it went by merit, you would stay out and your dog would go in." Mark Twain "Do neba sa ide podľa milosti. Keby sa tam išlo podľa zásluh, dostal by sa tam tvoj pes a nie ty." Mark Twain
-    -    -
"Satan has been the best friend the Church has ever had, as he has kept it in business all these years." A.S. LaVey - satanist, author of the satanic Bible / "Satan bol vždy tým najlepším priateľom cirkvi, akého kedy vôbec mali! Lebo on ju udržiaval v chode po celé tie roky!" A.S. LaVey, satanista, autor satanskej Biblie
-    -    -
"Aby sa začali vyšetrovať zločiny rozprašovania vláken do ovzdušia z lietadiel a používanie frekvencií na ovplyvňovanie počasia - to musí byť priorita každého politika, každého alternatívneho média aj každého človeka. Ak si pred týmto ľudia zavierajú oči, začalo sa pre nich posledné odpočítavanie... 11.4.2020 20:51 (21:51)
 
(pamätajte: nové autá, nové TV, notebooky, tablety, navigácie, nové PC monitory, SMARTPHON=ZBRAŇ PROTI VÁM - NEPATRIA DEŤOM DO RÚK, ANI TABLETY ANI ŽIADNE BEZDRÔTOVÉ TECHNOLÓGIE NEPATRIA DEŤOM DO RÚK ANI BY SA NEMALI POUŽÍVAŤ V ICH BLÍZKOSTI, ŽIADNE, ANI DETSKÉ VYSIELAČKY)
-          -          -
"TAK AKO BOLO JASNÉ, KTO 9/11 BOLI V SKUTOČNOSTI TÍ TERORISTI (Bushova vláda a spol.) TAK JE TERAZ JASNÉ, KTO JE V SKUTOČNOSTI VÍRUS (Matovič a spol.)
11.4.2020 19:53 (20:53)
-    -    -
"Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! Cirkev alebo jej služobníci, ľudskej duši nemôžu odňať ani prášok jej viny, alebo jej dokonca odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné!" Abd-ru-shin, cit. z knihy POSOLSTVO GRÁLU (predn. Lenivosť ducha)
"However, the achievements and the allegiance of all believers links them only with their church, not with their God! Neither the church nor its servants can take away from or even forgive a human soul one particle of its guilt! Just as little are they permitted to canonize a soul, and thereby interfere in God’s perfect eternal Primordial Laws of Creation, which are immutable!" Abd-ru-shin
-    -    -
The most political corect honest decent slovak (p)resident (d)evil Zuzana Caputova
Politicky najkorektnejšia najúprimnešia a najslušnejšia slovenská prezidentka:
"Politická korektnosť je fašizmus, ktorý sa preobleka za slušnosť."
George Carlin
"Political correctness is fascism disguised as politeness."
(comment from disccussion DAVID ICKE ABOUT TRANSGENDER / D. Icke o transgenderizme)
 
Brian: "David, you are a great man!"
David: "That's very kind. But, we are all great!"
David Icke@London Real, very interesting video about coronavirus
 
"Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili a deň, kedy zistíte prečo." Mark Twain
“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” Mark Twain
 
„Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili a deň, kedy zistíte prečo.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-zivote/

https://www.biblik.sk/obrazky/#the-new-coronavirus-jpg1

NOVÝ koronavírus! Najlepší prostriedok na odstránenie konzumu!

The NEW coronavirus! Our best product to remove the consumer society!

 

"Psychóza okolo koronavírusu, je spôsob, ako bez vojny prerozdeliť svet." Alexander Lukašenko / The hystery around coronavirus is a manner how to divide the world without war." Alexander Lukashenko

https://www.youtube.com/watch?v=ogORIu1K2KU

 

"Pobožný človek sa spolieha, že mu pomôže Boh. Múdry človek si vezme advokáta." Achille Gregor (1910-1998) český humorista "Religious man always counts with God's help. Wise man will hire a good lawyer." Achille Gregor (1910-1998), czech humorist

 

"Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí to, čo chce." "A successful man is waking up in the morning, going to sleep in the evening and between that he do what he wants." Bob Dylan

„Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí to, čo chce.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/279533-gabriel-garcia-marquez-clovek-ma-pravo-pozerat-na-druheho-zhora-len-vtedy/

 

"Hľadaním vinníkov sa k pravde nepriblížime."

"Seeking those who are responsible for coronavirus we cannot make step towards the truth."

S.N. Lazarev https://www.youtube.com/watch?v=BnF8zOXgWwc

 

-   -   -

https://www.youtube.com/watch?v=fark01sCPVs

"SEXUAL ORIENTATION SHOULD NEVER BE DEFENDED." Vissarion

"NIKTO BY NEMAL ÍSŤ BRÁNIŤ SEXUÁLNU ORIENTÁCIU." Vissarion

 

 

Stačilo by méně sledovat televizi a přečíst si třeba článek profesorů Ladislava Machaly a Jiřího Beneše z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, kde píší: „V oficiálních materiálech evropských i světových autorit se píše, že nemoc se projevuje náhle vzniklou horečkou, suchým kašlem, dušností, slabostí a bolestmi ve svalech. My zdravotníci ale vidíme, že většina nemocných s prokázanou koronavirovou infekcí má jen lehce zvýšenou teplotu a k tomu známky zánětu nosohltanu čili rýmu, mírné bolesti v krku a někdy i kašel. Nejsme tedy schopni podle projevů nemoci vytipovat osoby, které prodělávají koronavirovou infekci, a odlišit je od lidí s běžným nachlazením. (…) Pacienti mají jen lehce zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, pobolívání v krku; někdy infikovaný člověk nepopisuje dokonce žádné obtíže.“

https://zvedavec.org/prispevky/2020/04/8262-operace-rouska.htm

 

"Keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa všetkým." Marie von Ebner-Eschenbach (česká spisovateľka) "If everyone would try to help each other, the help would be here for everyone." Marie von Ebner-Eschenbach (czech female writer)

MÔŽETE POMÔCŤ MEDITÁCIOU ALEBO MODLITBOU YOU CAN HELP WITH YOUR PRAYERS  ↓ JOIN THIS MEDITATION ↓ PRIDAJTE SA

https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

NOC ZO SOBOTY NA NEDEĽU 5.4.2020 o 4:45 ráno BUDE MEDITÁCIA (MODLITBY) / GLOBAL MEDITATION 5.4.2020 4:45 AM (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

 NOC ZO SOBOTY NA NEDEĽU 5.4.2020 o 4:45 ráno BUDE MEDITÁCIA ↓ (MODLITBY) ↓

GLOBAL MEDITATION 5.4.2020 @ 4:45 AM (SK, ENG)
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

ZMENA PRILIETA

 
 

WINGS OF CHANGE

-         -         -

"Celý život hľadal zlato v mäsiarstve a na Božom súde vysvetľoval, že nevedel nič o zlatých náleziskách." / "He spent whole life seeking gold at butcher's, and in Divine Judgement he said he didn't know nothing about the golden fields."

"Don't chase money, chase education." Robert T. Kiyosaki (in school nobody teaches you about money / v škole vás nikto neučí o peniazoch, prečo asi?)

"Nepaste po peniazoch, paste po vzdelaní." Robert T. Kiyosaki (zrejme myslí vzdelanie ako sa naučiť ovládať svoje túžby a múdro riadiť svoj cashflow)

"Broke is temporary, poverty is eternal." Robert T. Kiyosaki (book Rich Dad, Poor Dad)

"Byť chudobný a byť bez peňazí nie je to isté. Byť bez peňazí je dočasné, chudoba je večná." Robert T. Kiyosaki, kniha Bohatý Otec - Chudobný Otec

"EPIDÉMIA JE SEN MOCNÝCH!"

"The epidemy is the dream of elites!" 

- KRÍZOVÉ JEDLO NRG-5 / CRISIS FOOD NRG-5:
 
"The power of corporations is bigger than a power of medium-size states." Pavol Luptak
"Sila korporácií je väčšia než sila stredne veľkých štátov." Pavol Ľupták
 
"V tejto situácii, aké pravidlá platia? Niekedy ideme aj mimo pravidiel..." hovorí Peter Pellegrini tu
"Počty nakazených budú rásť" hovorí tu
No pekne! takže stačí vyvolať ilúziu hrozby, ako 9/11 s teroristami a teraz ďalší podvod s koronavírusom! Z ľudí urobiť hovädá a navliecť im náhubky a rukavice, najprv zavrieť obchody, potom sa snažiť zavrieť ich doma a položiť štáty Európy, dať na kolená USA a vytvoriť konečne legitímnu svetovú vládu, ktorá by ináč nikdy legitimitu nezískala!
"Odkiaľ to vedia všetci miliardári, politici aj tuto Pellegrini, že to najhoršie nás ešte len čaká? Kto im dopredu povedal scénar tejto frašky, alebo kto im povedal, že väčšinu ľudí ľahko nakazí vírusom, ktorý spôsobí problém, resp. kto im povedal, že tu urobí bordel, kto? Vyzerá to skôr, že tie predpoklady o úmrtnosti a o rozsahu nákazy sú niekoho plány, podľa ktorých si chce ísť!"  "Who told to all billionaires, politicians and to our former prime minister Peter Pellegrini that the worse will be coming soon? Some politicians are telling exactly when, making scenarios etc. - are that all plans, or what the fuck? Where did you hear that dear Pellegrini? Who told you about this?"
 
"Tajomstvo slobody spočíva vo vzdelávaní ľudí, kdežto tajomstvo tyranie je udržiavať ich tak by boli ignoranti." Maximilián Robespiere - najcnostnejší občan krvavej revolúcie, ktorá sa podľa Ruda Vaského blží sem
 
Hovorí jeden chalan druhému:
"Teda vieš čo, ale mohol by si si dať rúšku!
- a ty by si si zas mohol dať podprsenku!"
One guy to another:
"You should wear mask, you know!
"You should wear bra, looks better!"

 -   -   -

"Súdruhovia zatvorili kostoly!"
"Comrades are closing churches!"
dôchodca prenasledovaný komunistami v reakcii na zatváranie kostolov - slovak pensioner, who was persecuted by communists said what he thinks about closing churches in Slovakia under the pretext of coronavirus (in Slovakia the first what they did was closing churches, that's the real picture who is still occuping our state)
 

"Keď nás boli riešiť kôli tomu, že sme sa rozhodli neočkovať dieťa, tak na úrade sa nás tá pani pýtala že prečo. Tak sme sa opýtali protiotázkou, ze prečo áno, keď vyše polovica vakcín je u nás neučinná už len z faktu, ze sú vyrabané v USA a nie sú prispôsobené na európske kmene. Ich odpoveď bola "áno to je pravda, ale čo ak vaše dieťa vycestuje do USA študovať? Že či ju chceme tak ohroziť... " no dá sa to komentovať? Alebo na otázku, že ako to, že pri epidémii osýpok bolo zo všetkých ochoretých detí 96% zaočkovaných a očkovanie nepomohlo a nemali ani ľahší priebeh a často opačne oveľa tažší ako neočkované, odpoveď mali, že lebo nemôžu zaručiť účinnosť na každý kmeň... Takže tak. Takto sa nám otvorene priznali a ešte si to obhajovali. Môžem kašľať také očkovania..." P.P. + Poznámka Biblik: ak sú súrodenci jeden očkovaný a druhý neočkovaný, tak zaočkovaný všetky choroby prekonáva ťažšie. Písal som, že neviem prečo by to malo byť ináč pri tých chorobách, proti ktorým sa očkuje a po rokoch sa ukazuje, že je to tak, dokonca očkovaní majú ŤAŽŠÍ priebeh ochorení, aj tých, proti ktorýmu sú zaočkovaní! Dokedy sa chcete nechať od lekárov tlačiť k múru a veriť bludu, ktorý im vtĺkali do hláv v škole ako to jediné správne náboženstvo? Klamstvá učia gójov bežne:

"12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme úmyselne dali podnet." Protokoly sionských mudrcov 32:12-14
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/big-bang-ako-vznik-kozmu-sa-nikdy-nekonal-je-to-podvod-vedy/

"12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme úmyselne dali podnet." Protokoly sionských mudrcov 32:12-14

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/big-bang-ako-vznik-kozmu-sa-nikdy-nekonal-je-to-podvod-vedy/

(It's clear what really Winston Churchill was about)
"Diplomacia je umenie človeka poslať do riti takým spôsobom, že sa sám bude pýtať na cestu." Winston Churchill (z toho vidíme, čo bol Churchill skutočne zač)

"Success consist from failure to failure without loss of enthusiasm."

"Úspech sa skladá od jednoho zlyhania ku druhému bez straty entuziazmu."

Winston Churchill
 

"Ľudia sú vychovaní tak, že v prvomrade hľadia na seba - aby neboli konšpirátori, aby mali čo najviac lajkov, aby nestratili ten iluzórny kredit vo virtuálnej realite. Pravda samotná ich zaujíma až potom, ak vôbec." (pozn. Biblik: ide o to, že čas a energiu strávia verifikáciou dôveryhodnosti zdroja ako zamyslením sa nad tvrdením, ktoré prezentuje) komentár z diskusie v článku:

"Z duchovného hľadiska nikto nemôže ochrorieť na chorobu, ktorú nemá v sebe." RNDr. Emil Páleš, Ariadnina Niť 83: https://slobodnyvysielac.sk/relacie/ariadnina-nit/

"From the spiritual point of view, nobody cannot get sick from something, what wasn't  already inside his body before." Dr. EMIL PALES, the top slovak sophiologist
 
You cannot get something from someone if you don't have it
Od nikoho nemôžete nič dostať, pokiaľ to už nemáte!
(29.3.2020 15:32, Ďakujeme / thanks to: Our God and Lord Jesus Christ (Luk 8:18) and Dr. Emil Pales)
 
"Nie je rozhodujúca situácia, ale to ako to prežívaš."
Outer situation isn't much important, the most important is how do you react. RNDr. Emil Páleš

"No more will the world have to look in two different places for squirrels and provolone cheese." (arguments of global corporations what are the benefits of genetic modification for mankind) from SOUTH PARK S4E5 Cartman Joins Nambla

Work and the common "scientific" arguments of Dr. Alphonse Mephesto
Práca a bežné mediálne presviedčanie divákov od odborníka Dr. Alfonza Mefista:
"Podarilo sa nám skrížiť gény veverice a kusu syra. Odteraz už nikto nebude musieť hľadať vevericu a syr na dvoch rozličných miestach!" (argumentácia globálnych korporácií aký je prínos genetickej modifikácie rastlín a.i. pre ľudstvo)
 
"Nie rúška, rukavice ani vitamín C ale Boh a Pán Ježiš Kristus je skutočná Pomoc v týchto časoch, Ktorú ak ste doteraz nespoznali, možno dnes máte poslednú príležitosť pozvať Pána Boha a Ježiša Krista do svojho života! Ako to urobiť? Zavolajte k Nemu o Pomoc nie smerom von k nebu, ale s láskou odovzdanosťou a pokorou do svojho srdca."

Pre bližšie pochopenie prečo je to tak veľmi dôležité si preložte anglický citát:

"Not masks, not gloves nor Vitamin C is the real help in this times. Because Only God and Lord Jesus Christ IS the real Help, maybe today is your last chance to invite God and Lord Jesus Christ into your heart. "I AM = The Way, the Truth and the Life", so in fact, such way you call yourself into The Life! How to do this? Ask Him for Help and always when you pray call His Name not outside, but inside: to your heart with love, submission and dignity as belong to Him." (in Slovakia the first "prevention" agaist coronavirus was quickly closing all churches - it's clear whom really serves our government and what could happen)

-   -   -
"Všade tam, kde je skorumpovaná vláda slúžiaca cudzím mocnostiam je policajt aj sudca iba prašivý pes, ktorý ak dodržiava zločinné a zjavne nespravodlivé zákony, sám sa tak včleňuje do tejto pozície. Prvoradým záujmom policajtov a sudcov je odstránenie takejto vlády a nie vynucovať dodržiavanie takých zákonov." 28.3.2020 20:01
-   -   -
Väčšina ľudí sú navonok čistí, slušní a zodpovení, ale vo vnútri sú ľahostajní, špinaví a zavírení. Celková choroba väčšiny ľudstva sa musela prejaviť aj navonok - rúškisti aj keď sú zdraví vyzerajú ako chorí, rukavice im pripomínajú, že ich ruky sú špinavé a maska im pripomína, že ju nosili dávno predtým. "Vo výsledku by sme mali byť krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať " - to je odkaz Čaputovej :-) Ale ak nebude čo jesť, ukáže sa tá "slušnosť" a "zodpovednosť". Som zvedavý na tých "zodpovedných" ctených pánov a "slušné" dámy." 28.3.20 12:37
-   -   -
27.3.2020 21:21:
"S najväčšou pravdepodobnosťou zomriete v každom prípade! Tak prečo sa bojíte nejakého koronavírusu?" / "Most likely you will die one day! You cannot die yesterday, you cannot die tomorrow, everybody dies today! So why is anybody afraid of some coronavirus today?"
"A On im povedal: JA SOM, nebojte sa!" Ján 6:20
"But he saith unto them, It is I; be not afraid." John 6:20
PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS
BERIEM ŤA POD SVOJE KRÍDLA MARCO EVANGELISTA
I TAKE YOU UNDER MY WINGS MARCO EVANGELISTA
POKOJ TEBE MARCO, ZVESTOVATEĽ MÔJHO EVANJELIA!
PEACE WITH YOU MARCO, APOSTLE OF MINE!
 
"Přenech všechny činy  Mně a s myšlenkami upřenými na nejvyšší JÁ, osvobozen od očekávání a sobectví a se zklidněnou myslí, pusť se do boje!" Bhagavad Gíta 3:30
-  -  -
Rozdiely v morálke:
Čo sa stane, keď policajti nájdu kokaín u Angličana, Slováka a Rusa?
Policajt sa opýta: "Čí je to kokaín?"
Angličan: "Je to môj kokaín, vážený pane!"
Slovák: "Ja fakt neviem, kde sa tu ten kokaín nabral!"
Rus: "Čo je to za slovo?"
Dokázané pokusom, dôchodcovia prdia veľa.
Ak Budú môcť ísť nakúpiť, len s kolíkom v zadnej časti tela.
(Opatrenia Matovičovej vlády: zrušenie 13. dôchodkov a totálne sledovanie ľudí - Matovičova vláda by bola schopná nariadiť aj kolíky do zadku povinne ako prevenciu)
 
"Ak lekár rodičom, ktorí odmietajú očkovanie povie: "Hľadajte si iného lekára!" (a častokrát s krikom) je to v každom prípade (aj keby to bolo povedané normálne) určitá forma nátlaku - určitým spôsobom zasahuje do slobodnej vôle človeka. Ani lekár ani protiočkovací aktivista nesmie zasahovať do slobodnej vôle človeka! Môžete povedať svoj názor a dávať človeku podklady na premýšľanie a štúdium, ale nesmiete nijakým činom ovplyvňovať jeho slobodné rozhodnutie. Ani Pán Ježiš Kristus nezasahoval do slobodnej vôle človeka ani kôli Najvyššiemu Cieľu - spasenie duše - Večný Život. A človek si osobuje právo zasahovať do slobodnej vôle človeka iba kôli "vyššiemu cieľu" čo je často krát iba jeho vlastný a obvykle ešte aj egoistický alebo úplne mylný názor." 26.3.2020 19:41
 
"Pretože JA SOM Tvoj Boh budem držať Tvoju ruku hovoriac:
Neboj sa; Tvoje JA SOM Ti pomôže." Voľný preklad Izaiáš 41:13
 
"THE WORLD IS CHANGING, INSPIRATION IS EVERYWHERE!"
"Svet sa mení, ale inšpirácia je všade!"
DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM.
"Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený." Rim 10:13
"Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných." Žalm 91:5-8
"Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day; Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked."  Psalms 91:5-8
- - -

“Nemáme-li být oklamáni vlastními představami o Bohu, nesmíme si je dělat. TO znamená, že si nesmíme ani o Čisté Mysli Absolutna představiť žádný mentální obraz! Žádnou úvahu, domňenku... Proč? No protože tyto představy by se nám staly pouty, které by nám nedovolili se pohnout z místa a ponechali by nás v dosavadní nevědomosti tak jako mnoho dalších lidí. Anebo by je ještě zhoršili.” (čas predn. 10m17s) https://www.biblik.sk/news/dr-eduard-tomas-odhalenie-vecnosti/

"Chcete aby váš obchod normálne fungoval aj v čase buzerácie pod zámienkou "lebo koronavírus"? Spravte si pult z ovsennými vločkami! https://www.dsl.sk/article.php?article=23652
Verse of the day 23.3.2020 https://www.kingjamesbibleonline.org/
"Z renomovaných vedeckých časopisov sa pod gesciou USA stávajú obyčajné šarlatánske a konšpiračné plátky.
Smutné, ale aspoň teraz budú všetci vidieť, že boli odjakživa aj oni používané na politický boj." Jozef Mak
"Under gestion of USA the prestige science magazines become fake and conspiracy plates. Sadly, but now everyone shall see, those magazines were always used as a political warfare." Jozef Mak
 
"Antabus s glukonátom meďnatým je vynikajúci liek na rakovinu. Problém je, že je príliš lacný."
VIDEO MILAN CALÁBEK & DušeK o liečení koronavírusu:
 
"Dnes má bohatý človek veľa kamerátov."
(kameráti sa natáčajú na kameru)
"Today a rich man has got a lot camrates."
(not comrades, because a rich man is always caught on camera)

 

"Tabak=zotročovateľ národov." 25.7.2018 22:35

"TOBACCO=ENSLAVER OF NATIONS."

"Najväčšie kúzlo satana je to, že ľudia nevedia, že existuje." Vynikajúci Dokument "SATANIZMUS A ROZPAD SR, ČR" https://www.youtube.com/watch?v=VKtik20Jl_U

"Múdry človek nikomu nehovorí o svojich záležitostiach." Giacomo Casanova

"Človeku, ktorý dokáže vládnuť sám sebe, nemusí nikto vládnuť."

"Keď nerozlúštite písmo nejakej kultúry, tá kultúra je vyššie než vy."

POVSTANIE=POVSTANIE Z PÚT SVOJEJ VLASTNEJ MYSLI" Pjér la Šé'z

"Nie tento a druhý svet, ale len jedno jednotné bytie!
Avšak svojim mylným názorom o oddelení týchto dvoch svetov sa človek neprirodzene obmedzuje, prekáža svojmu pokroku a uvoľňuje priestor nespútanej fantázii, prinášajúcej znetvorené obrazy. Je potom prekvapujúce, keď mnohí ľudia majú v dôsledku toho len neveriaci úsmev pre "druhý svet", iní ho zase až chorobne otrocky zbožňujú, alebo sa to zvrhne na fanatizmus? Doterajšie nesprávne stanovisko dáva vám tiež rovnako nesprávny základ, na ktorom sa márne a donekonečna snažíte vybudovať pravú vieru, teda vnútorné presvedčenie. Pritom narážate na miesta, úskalia, na ktorých sa musíte zapotácať v pochybnostiach, alebo vás prinútia samé zrútiť celú stavbu, aby ste sa potom všetkého vzdali v zúfalstve alebo v hneve." vybrané úryvky z Abd-ru-shin POSOLSVO GRÁLU
"Ak rozprašovanie chemtrails po celom svete (dokonca aj v Rusku aj v Číne) nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak import utečencov do Európy nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak testovanie jadrových zbraní na povrchu Zeme (kontaminovanie planéty rádioaktívnym spádom) a testovanie biologických zbraní predch. vypustením SARS a nedávnym vypustením koronavírusu nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak je toto nejakému štátu umožnené, svedčí to na jednu svetovú vládu a naozaj to po posledom vypustení koronavírusu už vyzerá tak, že boj USA, Ruska a Číny je iba hra pre divákov."
 
"Pokiaľ sa ľudia budú podrobovať nespravodlivým zákonom, bude existovať aj ich otroctvo." M. Gándhí
"Pokiaľ sa ľudia budú podrobovať nespravodlivým zákonom, bude existovať aj ich otroctvo." M. Gándhí

Viac tu: https://www.biblik.sk/
"A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kamkoľvek pojdeš, a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril."
DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM.

Viac tu: https://www.biblik.sk/#ta-png2

Genesis 28:15

"Len ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách, zatiaľ čo svoje vlastné zdravé údy vyradil." Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/
(písmo kurzívou čítajte tak, že ho môžete skusiť vynechať. V tomto prípade ak vynecháme duchovne napredovať, znamená to celkovo napredovať, teda iba ak sa snažíte sám, aj Boh vám pomáha - v prvom rade by sa mal mladý človek snažiť osamostatniť, nech to znie akokoľvek, osamostatniť sa je dôležitejšie ako Ježiš Kristus - ako vaša prestava Krista a každé náboženstvo. Lebo ak budete závislí na niekom inom, ťažko v Pravde poznáte Krista a ťažko vám bude naprospech náboženstvo. Aj rodičia by mali svoje deti viesť viac ku vlastnému bývaniu a samostatnosti ako ku kostolíčku - kto si neváži a nemiluje seba a svoju ženu/priateľku, ťažko môže milovať Boha! A ako si môže mladý človek vážiť seba, keď býva s rodičmi v jednom byte? A keď je tak slabý, že sa nezmôže ani na samostatný život, akého priateľa/priateľku si nájde? Buď je osamelý alebo má pri sebe podobné, ako je on sám - a to ťažko môže skutočne milovať! Ako môže ctiť svojho otca a svoju matku, ktorí ho neviedli ani k tomu, aby mu tak zmocneli "svaly" že je schopný sa starať sám o seba? Akí sú rodičia kresťania, keď nemali ani toľko rozumu, aby ich deti žili v zdravom prostredí - vo vlastnom a samostatne)

"Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí."  Príslovia 13:20 

"He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed." Proverbs 13:20
(lepšia inteligentná samota ako sprostá spoločnosť / an intelligent loneliness is better than a foolish company)

POMOC PRE CHORÝCH

AK NIE SI VO VZŤAHU SO ŽIVÝM BOHOM A PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM, TVOJE NÁBOŽENSTVO JE DAROMNÉ" (vzťah sám so sebou, poznanie seba, čo prospieva a čo nie, robiť to, čo prospieva, zbaviť sa toho, čo neprospieva)

 "Lebo kto má, tomu bude dané, a rozhojní sa mu; ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má." Matúš 13:12

 

https://www.biblik.sk/news/ako-liecit-rakovinu-vysoky-tlak-a-cholesterol-dr-coldwell/

Čítajte pravidelne www.biblik.sk/clanky

!!! KRITICKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE SÚ V KNIHE: 

S.N. LAZAREV - ZDRAVIE ČLOVEKA 

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/