BIBLIA - ROHÁČEK (SK)

SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK - VEĽKÁ + ORIENTAČNÉ VÝREZY / HOLY BIBLE ROHACEK BIG ONE REXINE + INDEX

SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK KLASICKÁ + ORIENTAČNÉ VÝREZY Rozmery: 25 x 17,5 x 5 cm Väzba: tvrdá pevná...

Vaša cena: 78,90 €

SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK, VRECKOVÁ HNEDÁ / HOLY BIBLE ROHACEK, POCKET REXINE

SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK, VRECKOVÁ HNEDÁ THE HOLY BIBLE ROHACEK POCKET REXINE Jazyk: slovenčina /...

Vaša cena: 29,90 €

SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK, VRECKOVÁ ČERVENÁ / THE HOLY BIBLE ROHACEK POCKET, RED ONE

SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK, VRECKOVÁ, ČERVENÁ THE HOLY BIBLE ROHACEK POCKET, RED ONE Jazyk: slovenčina /...

Vaša cena: 22,70 €

SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK, VRECKOVÁ ZELENÁ / HOLY BIBLE ROHACEK, POCKET, GREEN ONE

SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK, VRECKOVÁ, ZELENÁ THE HOLY BIBLE ROHACEK POCKET, GREEN ONE Jazyk: slovenčina /...

Vaša cena: 22,70 €

VĎAKA NEBESKÉMU OTCOVI ZA JEHO SLOVO! SOLI DEO GLORIA! JEDINE BOHU SLÁVA!

Roháčkov preklad Biblie je prvým prekladom Biblie z pôvodných jazykov preložený do Slovenčiny! Na rozdiel od ostatných prekladov Biblie, Roháčkov preklad ako jediný veľmi presne zachováva pôvodné znenie originálu. Práve preto na Biblik.sk nájdete iba Roháčkov preklad Biblie. Na rozdiel od iných prekladateľov Biblie, starý farár prof. Jozef Roháček mal hlbokú úctu k Biblii a považoval Ju za Slovo Najvyššieho, Nebeského Otca - Stvoriteľa. Akýkoľvek detail, ktorý do pôvodného textu doplnil, napísal kurzívou, je možné si tak zároveň text prečítať aj v pôvodnom znení! Roháčkov preklad Biblie býva niekedy nedostatkovým tovarom kôli autorským právam - niekedy sa stáva, že na Slovensku sa dlho nedá kúpiť žiadna Roháčkova Biblia, za to všetky ostatné nájdete všade na tony! Aj preto je Roháčkova Biblia jedna z najvzácnejších, je to Slovenský národný poklad, Ktorý má patriť všetkým, ak Ho prijmete do srdca, nikto vám Ho nevezme a nikdy Ho nebudete mať nedostatok.

"Vďaka Nebeskému Otcovi za Jeho dar, čo vo svete nemá páru."  2Kor 9:15
"Thanks to Heavenly Father for His incomparable gift."2Cor9:15

Ď a k u j e m e  T H A N K  Y O U

Biblik.sk

biblik.sk/clanky