"A Ježiš mu povedal: JA SOM CESTA I PRAVDA I ŽIVOT, NIKTO NEPRIJDE K OTCOVI LEN SKRZE MŇA." Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia-Roháček, Ján 14:6

 

"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja." Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia-Roháček, Ján 8:48 (všimnite si, že Pán Ježiš nehovorí "ja som bol", hovorí "JA SOM")

 

"VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ." Milan Rastislav Štefánik

 

"ĽUDIA NETRPIA TÝM, ČO SA DEJE, ALE SVOJIM VZŤAHOM K TOMU ČO SA DEJE." Montaigne (cit. z knihy Mirzakarim Norbekov-Tréning tela a ducha)

 

"TRÁPENIE JE ĎALŠÍ PRIESTUPOK." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"KTO SA SNAŽÍ O DOBRO A ČISTOTU SVOJICH MYŠLIENOK, TEN UŽ NAŠIEL CESTU K NAJVYŠŠIEMU. VŠETKO OSTATNÉ MU BUDE PRIDANÉ. ON SA UZDRAVÍ NA TELE AJ NA DUŠI." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"ČO ZASEJEŠ TO ZOŽNEŠ. SEJBA TO SÚ NAŠE ROZHODNUTIA. ŽATVA SÚ NÁSLEDKY NAŠICH ROZHODNUTÍ." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"REALITU SI TVORÍME TÝM, ČO MÁME V SEBE, ČO VYŽARUJEME. A KEĎ TO ZMENÍME, TAK SA ZAČNE MENIŤ AJ NAŠA REALITA." Hani Růžičková, Cesta ke štastnému bytí - Terapie pocitu  ← cit čas videa 8:50

 

"PRAVDIVÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRÍJEMNÉ. PRÍJEMNÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRAVDIVÉ. VŠETCI MAJÚ KRÁSNE ZA KRÁSNE, A V TOM JE JEHO OŠKLIVOSŤ, VŠETCI MAJÚ DOBRÉ ZA DOBRÉ, A V TOM JE JEHO ZLO."     Lao 'C   (6. stor. pred Kristom)

 

"Bůh povolal člověka do svobody a obecenství lásky se svým Synem Ježíšem Kristem." Matěj Nový, kazateľ (Kol 3:14-16)

 

"Věríme, že všichni lidi jsou bratři a že by se měli snažit porozumět jeden druhému." Old Shatterhand  (Film Winnetou III.)

 

"Lačnému je milšia ryba na stole ako trón o rok." Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA str. 346

"Kto má málo chce mnoho. Kto má mnoho, chce viac. Komu sa dostalo najviac, ten chce všetko.“ Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA str. 357

 

"NOMEN EST OMEN." "V MENE JE OSUD." latinské príslovie


"Přijetím Pána Ježíše, začíná cesta do Nebe. On podstoupil oběť, která uspokojila Boží spravedlivý soud. Všechen trest za naše provinění Bůh uvalil na Něj , tím vymazal náš dlužní úpis a zrušil soud nad člověkem který uvěří a činí pokání." Matěj Nový, kazateľ

 

"NIE JE MOŽNÉ DUŠEVNE ALEBO SOCIÁLNE ZOTROČIŤ ĽUDÍ, KTORÍ ČÍTAJÚ BIBLIU" Horace Greeley (1811-1872), publicista, novinár a zakladateľ New York Tribune

"NENÍ MOŽNÉ DUŠEVNĚ NEBO SOCIÁLNĚ ZOTROČIT LIDI, KTERÍ ČTOU BIBLI" Horace Greeley (1811-1872)

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Všechno dobré od Spasitele světa přijímáme prostředníctvím Bible" Abraham Lincoln (1809-1865)

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ

https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Kdo prokáže milosrdenství chudému, půjčuje Hospodinu." Matěj Nový, (pozr. Príslovia 19:17; ale nemali by sme očakávať odmenu ani od Pána Boha ani od ľudí, pretože z najvyššieho hľadiska my nie sme činiteľmi, mali by sme pochopiť, že sme iba nástroj v Božích rukách)

 

"KTO SA SÁM NEOPÚŠŤA, NEBÝVA OPUSTENÝ." ĽUDOVÍT ŠTÚR

 

"KTO ŽIJE DUCHOM, V TOM ŽIJE CELÝ SVET A ON V CELOM SVETE." ĽUDOVÍT ŠTÚR (reč k ústave v r. 1842)

 

"MY CHYTILI SME SA DO SLUŽBY DUCHA A PRETO PREJSŤ MUSÍME CESTU ŽIVOTA TŔNISTÚ."                   ĽUDOVÍT ŠTÚR (list Hurbanovi)

 

"KAŽDÁ VAŠA MEDITÁCIA ALEBO MODLITBA BY MALA BYŤ PREDÝCHNUTÁ LÁSKOU A ZBOŽNOU ODDANOSŤOU" Mahariši z Arunáčaly

 

"NENÍ TRVALÉHO ŠTĚSTÍ V ŽÁDNÉM Z PRĚDMĚTŮ SVĚTA" Dr. EDUARD TOMÁŠ, PAMĚTI MYSTIKA https://www.youtube.com/watch?v=e8rpQ8I6qG0&list=PLm1DMYkC7tQQNT94KQKhjZ3nXG1Mtx1R8

 

"MILUJEM PÁNA BOHA A ĽUDÍ A SOM TU AJ PRE TEBA!" Ján Guldán, priateľ

 

"AK BOHA NEBUDETE MILOVAŤ, NIKDY SA S NÍM NESTOTOŽNÍTE" Dr. Eduard Tomáš

 

"PLYTKÝ ČLOVEK NEMÔŽE VYORAŤ HLBOKÚ BRÁZDU." Pani Anna, aktívny evanjelista na dôchodku

 

"Umeniu vnímať nešťastie pocitovo ako čosi zoslané zhora sa v kresťanstve hovorí pokora." Sergej Nikolajevič LAZAREV, Diagnostika Karmy 2, časť II.

 

"Na to, aby jeden mohol siať, orať a žať, musí sa druhý modliť, čítať sväté knihy a meditovať." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy 2

 

"Existuje veľmi jednoduché pravidlo: vnútorne nešťastný človek nikdy nemôže byť šťastný na vonkajšej úrovni. Vonkajšie citové, duchovné a fyzické šťastie je odrazom vnútorného stavu." Sergej Nikolajevič LAZAREV

 

"KEĎ SA BUDEME ĽÚBIŤ HOSPODINOVI, VOVEDIE NÁS DO TEJ ZEME A DÁ NÁM JU, ZEM KTORÁ TEČIE MLIEKOM A MEDOM." Svätá Biblia-Roháček, Numeri 14:8

 

"DÔKLADNÁ ZNALOSŤ BIBLIE MÁ VÄČŠIU CENU NEŽ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE" Theodore Roosevelt, americký prezident

 

"DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM." Biblik

"DILIGO ERGO SUM. I LOVE THEREFORE I AM" Biblik

 

"MUSÍ BYŤ CÍTIŤ, ŽE SA VO MNE VARÍ KRISTOVA POLIEVKA" Alexander Barkóci, evanjelista

 

"UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ" Abd-ru-shin

 

"IBA MÁLO MYSLE JE V TELE, ALE CELÉ TELO JE V MYSLI" Hira Ratan Manek, bretharián (článok o ňom tu a tu)

 

"TENTO KAMEŇ VÁS OCHRÁNI PRED LEVMI! -A AKO VIETE, ŽE TO FUNGUJE?  VIDÍTE TU NEJAKÉ LEVY?" CITÁT O GLOBÁLNOM PODVODE A ŠPINAVOM ZLOČINE S NÁZVOM OČKOVANIE (aby sme mohli informácie o zločine očkovania bezplatne šíriť medzi ľudí v tlačenej a digitálnej podobe potrebujeme vašu podporu)

 

"OČKOVANIE? ŠPINAVÝ BIZNIS!" Mahátmá Gándhí

 

"Nezriadenosť v ekonomike je rovnako nebezpečná ako absolútne plánovanie" Theodore Roosevelt, americký prezident (kapitalizmus a voľný trh bez jasne daných pravidiel je rovnako nebezpečný ako ten najtvrdší komunizmus s jeho päťročnicami, pozn. Biblik)

 

"Ani tá najmúdrejšie napísaná ústava, ani tie najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú určitým spôsobom správania skorumpovaní. (Samuel Addams najskôr myslí úroveň duše, manners je možné preložiť aj ako mravy, v tomto prípade uvoľnenie mravov, napr. bezbožnosť, homosexualita, egoizmus a  úpadok morálky, pozn. Biblik) Neither the wistest constitution, nor the wisest laws will secure the liberty and happiness of a people whose manners are universally corrupt." Samuel Adams (patrí medzi Otcov-zakladateľov Spojených štátov)

 

"Keď človek vyjde so svojim hriechom na Svetlo-pred Pána Ježiša Krista, hriech skôr či neskôr zahynie, ako pleseň vystavovaná Slnku." Ivan Milý

 

"It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience." Je ľahšie nájsť mužov, ktorí dobrovoľne zomrú, ako nájsť ľudí, ktorí sú odhodlaní niesť bolesť s trpezlivosťou." Iulius Caesar, rímsky cisár

 

"JE PRAVDA, ŽE NAPR. ZNEUŽÍVANIE OMAMNÝCH LÁTOK SA MNOHOKRÁT SPÁJA S MASKOVANÍM BOLESTI, KTORÁ PRICHÁDZA S REÁLNYM ŽIVOTOM. KEĎ TRÁVITE ČAS S PÁNOM JEŽIŠOM, ZISTÍTE, ŽE SA MU ZAČÍNATE STÁLE VIAC PODOBAŤ. BIBLIA HOVORÍ, ŽE ON VŽDY ÚSPEŠNE ZVÍTAZIL NAD KAŽDÝM POKUŠENÍM" SHAWN BOONSTRA-VÍŤAZSTVO NAD POKUŠENÍM: https://www.youtube.com/watch?v=LsOh_PCoDmI

 

"NESTÁVATE SA NIČÍM, ČÍM NIE STE UŽ TERAZ! (!)

You're not becoming something that you are not now!" Majster Eckhart Tolle: https://www.biblik.sk/news/majster-eckhart-tolle-co-je-to-osvietenie-cz/

 

"Pán Ježiš učí: Hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. Ak nasledujete učenie vašej cirkvi, ťažko sa dostanete do Neba. Ak celým srdcom nasledujete učenie Pána Ježiša Krista, Inša-Alláh-ak Boh dá, pôjdete do Neba." Dr. Zakir Naik-moslim https://www.youtube.com/watch?v=cdj33GuY-h8

Dr. Zakir Naik in his  video  said there is not a single statement in Bible that Lord Jesus Christ is a God. Follow verses: John 8:58 (!!!!!!) - "Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am." He said I am, not is was before something, he said I AM! John 12:28 (!), John 10:30 "I and my Father are one." John 10:8-9, John 14:20 (!), John 14:6 - "Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me." John 15:5, Luke 11:20-23 "He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth." Acts 2:22-which God did by Him!, John 5:23 (!) - "That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him." His own verses (and many other verses from the same chapter) judging him and all muslims! Lord Jesus Christ shall be forever worshiped as Almighty God!

 

"BOH DAJ ABY SA TI SPLNILI VŠETKY TVOJE PRIANIA" (staré čínske prekliatie)

 

"AGRESIA=PRESADZOVANIE SAMÉHO SEBA" (Dr. Eduard Tomáš, prednáška Bhaktijoga-Joga Lásky)

 

"LEVA NEZAUJÍMA, ČO SI O ŇOM MYSLIA OVCE" (facebook)

 

"ODPORÚČA SA VETRAŤ A KEFOVAŤ" (kvalitný návod od paplóna:-)

 

NEPOCHOPENIE PRÍTOMNOSTI PRAMENÍ Z OSUDNEJ NEZNALOSTI MINULOSTI" MISUNDERSTANDING OF THE PRESENT GROWS FATALLY FROM THE IGNORANCE OF PAST" Marc Bloch (z filmu Bitka pri Viedni)

 

"MODLITE SA K BOHU AJ KEĎ STE ŠŤASTNÍ AJ KEĎ TRPÍTE NO PREDOVŠETKÝM SA MODLITE K BOHU ABY NAPLNIL VAŠE SRDCIA LÁSKOU." Film Bitka pri Viedni https://www.csfd.cz/film/320597-bitva-u-vidne-1683/prehled/

 

"-PREČO SI SA TAM VONKU NEBRÁNIL ABUL?" "-NAČO? ALLÁH ROZHODUJE O NAŠOM OSUDE!" (z filmu Bitka pri Viedni)

"V Koráne sa píše, že pred zničením treba dať neveriacim šancu sa vykúpiť" (z filmu Bitka pri Viedni)

 

"JE NIEČO NEZRODENÉ, NEPOČATÉ, NESTVORENÉ  A NEZLOŽENÉ. A KEBY TOHO NEBOLO, NEBOLO BY ANI NIČ ZRODENÉ, POČATÉ, STVORENÉ A ZLOŽENÉ. A KEBY TOHTO NEBOLO, NEBOLO BY ÚNIKU ZO STRASTÍ." Budha

Buddha řekl: Mniši, je něco nezrozeného, nepočatého, nestvořeného, nesloženého, a kdyby toho nebylo, nebylo by ani nic zrozeného, počatého, stvořeného a složeného. A kdyby tohoto nebylo, nebylo by úniku ze strasti. Tím nám Buddha říká, že je tu něco, co ani nemůžeme pojmenovat. Kdybychom totiž řekli „něco“, tak už z toho vlastně vystupujeme a už bychom to chtěli nějak posuzovat. Přesto pro naši potřebu musíme říci, že tu „něco je“. Nic jiného se nedá říci, než že „něco je“, a dokonce i to je vystoupení do jakési dvojnosti. https://www.lampa.cz/prednasky/vedomi.html

 

Jeden mocný šľachtic raz napísal opátovi stručný list:
"Cede!" (odstúp)
Opát odpísal:
"Kým som sa stal tým, čo znamenajú prvé dve písmenká v abecede (Abbé-Otec) trvalo mi to štyridsať rokov. Prosím Vás, dajte mi na Cede rovnaký čas!"
 

"DON'T TALK JUST KISS WE'RE BEYOND WORDS AND SOUND."

"UŽ NEHOVOR, LEN MA POBOZKAJ, SME ZA HRANICOU SLOV A ZVUKU."

refrén piesne DON'T TALK JUST KISS od skupiny RIGHT SAID FRED

 

"KAŽDÉMU, KTO MÁ ASPOŇ JEDNU MOZGOVÚ BUNKU MUSÍ BYŤ JASNÉ, ŽE KATOLÍCKA CIRKEV BOLA INFILTROVANÁ." Norbert Lichtner, Infovojna 23.10.2017 https://www.infovojna.sk/ 

 

"ARGUMENT NEMÁM ČO SKRÝVAŤ, NECH MA SLEDUJÚ JE PRIMITÍVNY ARGUMENT, KAŽDÝ MÁ ČO SKRÝVAŤ!" Edward Snowden, film SNOWDEN (2016)

 

"OBCHODOVANIE JE NEBEZPEČNÝ ŠPORT." film SNOWDEN (2016)

 

"Being a good soldier comes down to one thing. To one single question: What are you prepared to sacrifice?" ...... "BYŤ DOBRÝM VOJAKOM ZNAMENÁ ZODPOVEDAŤ SI JEDINÚ OTÁZKU: ČO VŠETKO SOM OCHOTNÝ OBETOVAŤ?" Počítačová hra CRYSIS 3

 

"Hlavným cieľom masívneho prílivu migrantov do Európy bolo zničenie jej kresťanskej a národnej identity. Nikdy by sme nemali podceňovať silu temnej strany." Viktor Orbán https://www.infovojna.sk/article/viktor-orban-varoval-nepodcenujme-temne-sily

 

"NAJVIAC ŤA MILUJE TEN, KTORÉMU SI SPÔSOBIL NAJVÄČŠIU BOLESŤ." Ivan Milý

 

"LÁSKU A PRAVDU V ÚCTĚ MĚJ." (CESTY K SOBĚ)

https://www.cestyksobe.cz/mandala-na-43-tyden-ivana-stonjekova-lasku-a-pravdu-v-ucte-mej/22464

https://www.mandala-cz.com/

 

"VO SVOJEJ PRAXI PSYCHIATRA SOM SI UVEDOMIL JEDNU VEC: VŠETCI MOJI PACIENTI SA ZA NIEČÍM NAHÁŇAJÚ. (moc, sláva, peniaze, atď.) Dr. Raymond Moody, Život po živote https://www.cestyksobe.cz/raymond-moody-zivot-po-zivote-3/22335

 

"MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE, tzv. MINDSET PSYCHIATRICKÝCH PACIENTOV JE NEZLUČITEĽNÝ SO ŽIVOTOM. MUSELI OCHORIEŤ, ABY SI TO UVEDOMILI." Biblik

 

"Get a grip. People hate sissies. No one's ever gonna shag you if you cry all the time!"

"-Yeah. Absolutelly. Helpful!" Film Love Actually

"VZCHOP SA! ĽUDIA NEMAJÚ RADI MÄKCOV! ŽIADNA SA S TEBOU ANI NEVYSPÍ KEĎ BUDEŠ FURT LEN PLAKAŤ!"

"-Hej! Máš pravdu! Naozaj mi to pomohlo!"

 

"V TEJTO DOBE NEJDE O TO AKÝ SI, ALE ČO MÁŠ." správa od kamarátky, 14r. S takýmto myslením mladí ľudia nemajú príliš veľké šance na prežitie...

 

"SOM RÁD, ŽE SOM ROBIL V TEPLE." bezdomovec, ktorý v zime nastúpil do práce

-     -     -

 

Zopár vtipov:

Pýtajú sa americkej pornohviezdy v čase prezidentských volieb:

"Čo by ste ako prvé spravili, keby ste sa práve vy dnes stali prezidentom Spojených štátov?"

"-Uzákonila by som povinnú súlož!" (angl. a mandatory fuck - bolo by to pravdepodobne prvé skutočne verejno-prospešné nariadenie od novodobého politika:-)

 

"VAROVANIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA:

- FAJČENIE SPÔSOBUJE ŠPAKOVINU."

 

"Anketní otázka:

-Jak se díváte na lesbičky?

-Většinou v HD rozlišení..."

 

"Prečo Nemci prehrali bitku pri Stalingrade?

- Lebo Rusi pri -40°C skonštatovali: akosi sa ochladilo!"

 

"Pán doktor, koľko života mi ešte ostáva?

- To neviem, ale trvanlivé mlieko si už nekupujte!"

 

"Kedy sa začal koniec sveta? Keď ženy začali nosiť nohavice!"

 

"Cigáň, kde robíš?

- v elektrárni.

A čo tam robíš?

- kladiem odpor."

 

"Aký je rozdiel medzi koňom a dôchodcom? Kôn je obrok a dôchodca obdeň."

 

"Ako sa zdravia nemeckí počítačoví technici?  Zip - File! "

 

"Prosím vás, nevošiel dnu taký s kozou briadkou? Vošiel, ale mal svoju!"

 

"Pán doktor, ja strašne zabúdam!

- a ako často sa Vám to stáva?

- Čo ako často sa mi stáva?"

 

"Miláčik, keby som tu teraz skočila do tejto dravej rieky, skočil by si za mnou?

- A keď poviem áno, skočila by si?"

 

"V noci z kríkov sa ozývajú hlasy: Milujem Ťa... Ja Teba tiež! Chcem sa s Tebou milovať... Ja tiež! Mňa volajú Janko... Mňa tiež!-)"

 

"Dôchodca hovorí predavačke: Prosím Vás odvážte mi tu dve deká syra.

- Si robíte zo mňa sradu?

- keby som si robil srandu, tak Vám ho dám nakrájať..."

 

Telefonát na linku dôvery:

"Dobrý deň, tu je Vol pri telefóne, inžinier Vol!"

 

"Letia dve stíhačky a jedna nestíha..."

 

"Pilot hlási kontrolnej veži: Zlyhali nám všetky prístroje, motory nereagujú, lietadlo je neovládateľné, rútime sa kolmo k zemi, prosím pomôžte nám!

- z mikrofónu sa ozve: Opakujte po mne: Otčenáš, ktorý si na Nebesiach..."

 

"Pilot vybehne z kabíny a reve:

Hó-rí nám lietadlóó!

a cestujúci:

Šáá-la-la-la-la

:-)

-    -    -

 

"Ak je učiteľ v hmle, deti budú v tme" (Sam Doherty, kniha Ako učiť deti Biblické doktríny)

 

"Hlavnou chybou neskúsených poradcov je, že príliš veľa rozprávajú a málo pučúvajú." (Sam Doherty, kniha Ako viesť dieťa k Pánu Ježišovi)

 

"Keď čas nemá hranice, a vesmír je nekonečný, každá situácia je nevyhnutná a každé prianie sa raz splní." N.N.

 

"I keď to znie ako kúzlo, vy si tvoríte budúcnosť. Človek môže zmeniť svoj život, keď zmení svoju myseľ. Ste to, na čo celý deň myslíte." Film THE FOUNDER (2016)

 

"Úlohou kresťana je dobojovať deň." R. Knap, kresťan

 

V lietadle nastal neobvyklý hluk. Pilot lietadla vstal a išiel skontrolovať pasažierov. Pilot povedal: "Všetci boli na pravej strane lietadla a dívali sa pod krídlo. Bol tam lietajúci tanier, ale nepozeral som sa naň, neverím na také veci!"

 

"Kto pije ohnivú vodu, nedrží sľuby." Winnetou o ľuďoch požívajúcich alkohol (film Winnetou III)

 

"POLOVIČNÝ KRESŤAN JE CELÝ PODVODNÍK" Wilhelm Busch, farár

 

"PENIAZE ODHAĽUJÚ CHARAKTER." Ján Guldán, kresťan

 

"KTO JE CELÝM SRDCOM ODOVZDANÝ V RUKÁCH PÁNOVÝCH, UVAŽUJE V "RÁMCI" NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ. SVETLO, KTORÉ PRENIKÁ RUKAMI ŽIVÉHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE DIERY PO KLINCOCH JE TOHO JASNÝM DÔKAZOM"

 

"Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť." John Hancock (1737-1793), obchodník, guvernér a patriot, signatár Deklarácie nezávislosti USA

 

"CHCETE VYRIEŠIŤ PROBLÉMY? MUSÍTE SI ICH PRIZNAŤ, DISKUTOVAŤ O NICH A HĽADAŤ RIEŠENIE." Ľubomír Huďo, Rádio Infovojna, relácia Infovojna 17.1.2018, 20:00 www.infovojna.sk

 

"Je to ale smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm než zničiť predsudky." Albert Einstein https://youtu.be/QQNwigVE52g

 

"Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být príkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícim. " Albert Einstein https://youtu.be/QQNwigVE52g

 

"MAJSTRE, NEODCHÁDZAJTE!

- A KAM BY SOM IŠIEL?" Mahariši z Arunačály na smrteľnej posteli

 

 

"ŽIŤ PÁNU BOHU NA SLÁVU ZNAMENÁ ŽIŤ V PRÍTOMNOSTI." Biblik

 

"MEDICÍNA JE DRUH NÁBOŽENSTVA" MUDr. Tomáš Lebenhart

 

"NAUČTE ĽUDÍ SPRÁVNE MYSLIEŤ A NEBUDETE ICH MUSIEŤ UČIŤ SPRÁVNE ŽIŤ" Mahátmá Gándhí

 

"ĽUĎOM JE POTREBA DÔVEROVAŤ, ALE TREBA SA K NIM SPRÁVAŤ AKO K NAJVÄČŠÍM PODVODNÍKOM" kardinál Mazarin

 

"JEDNA Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH VECÍ V HRE ALEBO V BOJI JE ZACHOVAŤ K SÚPEROVI LÁSKU A VZDAŤ SA TÚŽBY VYHRAŤ" Biblik

 

“Hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste svoj názor mohli slobodne hlásať.” Voltaire

 

" Homosexualita to je ako ľavorukosť " povedal doktor-psychiater, s ktorého názorom hlboko nesúhlasíme!

 

"Sudičství přivází na mizinu mnohem víc rodin, než kolik jich uživí, a lidí, které lékaři zabíjejí, je mnohem víc než vyléčených. Z toho následuje, že bez toho dvojího plemene by svět byl mnohem méne nešťastný." Giacomo Casanova (Benátky 1725-1798)

 

“Liek v rukách človeka nerozvážneho sa stane jedom, kdežto jed v rukách múdreho je liekom Giacomo Casanova

 

"Nenávisť nakoniec zabíja nešťastníka, ktorý ju dlho živil." Giacomo Casanova


Posledné slová pred smrťou: "Mama, ja zomieram."  "Mom, I'm dying." Brittany Murphy, krásna mladá americká herečka (1977-2009)

 

"Dva najdôležitejšie dni v Tvojom živote sú deň kedy si sa narodil a deň, keď prídeš na to prečo." Mark Twain

 

"Kresťan je človek, ktorý pochopil, že na nebi sú aj cez deň hviezdy." Ivan Milý, kresťan

 

"BE STRONG. BUĎ SILNÝ." Kofi Botchway, uvítacia obrazovka nového mobilu

 

"Think and act big! Mysli vo veľkom a podľa toho sa správaj!" Udoji Nze

 

"Človek v skutočnosti nikdy nie je sám. A je to tak správne. Niekedy sa vám možno zdá, že sme úplne sami, no nie je to pravda. Som rád, že to tak je a vždy bude." Matej Valuch - Univerzita Samoty

 

"Ani nie som tak ohyzdný: nedávno som sa na brehu videl, keď more bolo kľudné." Vergílius, Eclog II. 25-26

 

"VZŤAHY NIE SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI ŠŤASTNÝMI, VZŤAHY SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI VEDOMÝMI." Eckhart Tolle (dokonca aj každý vzťah aj každé ľudské šťastie je na to, aby nás priblížilo k Pánu Bohu, pozn. Biblik)

 

"NENÍ HODEN BÝT U MOCI TEN, KDO TÉTO MOCI ZNEUŽÍVÁ" "Nie jest godzien sprawowania władzy ten, kto tej władzy nadużywa" Wincenty Kadłubek (1150-1223), Krakovský biskup XIII. stor. (cit. z filmu Keď Slnko Bolo Bohom)

 

"NOSIŤ MASKU SA U MNOHÝCH ĽUDÍ STALO PROFESIOU. KEĎ IM JU STRHNETE, ZISTÍTE, ŽE ZA ŇOU VÔBEC NIČ NIE JE." Christopher Morley (1890-1957) novinár, románopisec, esejista a básnik. Zdroj cit.: https://www.youtube.com/watch?v=zraBi9q3lyk Ďalšie citáty Morleya: https://citaty.net/autori/christopher-morley/

 

"KEBY MÔJ OTEC BOL KACÍR, IDEM ZBIERAŤ DREVO ABY SOM HO UPÁLIL." "Kdyby byl kacířem můj otec, šel bych sbírat dřevo abych ho upálil." Pavel IV. (1476-1559) pápež a inkvizítor

 

"Človek ako taký je nepriateľom filozofie, pretože filozofia prikazuje Nosce te ipsum: (poznaj sám seba) Jeho vlastné chyby, ktoré má rád, sú príčinou jeho nechuti ich odhaliť; odtiaľ pochádza jeho sklon nemyslieť: lenivým duchom spôsobuje myslenie úplné muky: privykli si na temnotu a paprsky svetla ich zraňujú: dokonca sa vyhýbajú tým, ktorí sa k nim chcejú priblížiť s pochodňami, ktoré ich oslepujú. Všetok pôvab, ktorý filozof nachádza v pravde, lenivec nachádza v omyle: z toho vyplýva, že dôverčivosť (orig. lehkověrnost) umožňuje vládu podvodu, ktorý si  časom medzi ľuďmi privlastnil práva, ktoré náležia pravde." Giacomo Casanova (1725-1798) o ateizme a pôvode náboženstva

 

"Pre človeka je tak nevyhnutné spojiť sa so sebe podobnými a vytvoriť spoločenský útvar, ako je pre včely nevyhnutné spojiť sa v roj." Giacomo Casanova (1725-1798)

 

"TAM, KDE MUŽ NIE JE SCHOPNÝ VZHLIADNUŤ NA ŽENU V JEJ PRAVEJ ŽENSKOSTI, TAM NEMÔŽE ROZKVITAŤ ANI NÁROD, ANI ĽUĎ!" Abd-ru-shin

 

"ŽIADNA STOKA NIE JE TAK HLBOKÁ, ABY Z NEJ ČLOVEK NEVYLIEZOL." tajnička časopisu EXTRAPLUS www.extraplus.sk

 

"AKÝ JE DÔKAZ, ŽE BOH EXISTUJE? PODÁVAŤ VEDECKÝ DÔKAZ O EXISTENCII LÁSKY BY BOLO ÚBOHÉ." Biblik

 

"KOHO ZABIJÚ, NEBOL NEVINNÝ A KOHO OKRADNÚ, TEN SI O TO KOLEDOVAL" CHALÍL DŽIBRÁN, arabský básnik, spisovateľ, autor diela PROROK

"TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE MILOVAŤ, ROVNAKO AKO TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE BYŤ MILOVANÉ. INDE AKO V BOHU NEMÔŽE BYŤ SKUTOČNÁ LÁSKA." Vivékánda (1863-1902)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vivekananda-o-laske-a-tajnych-spolkoch/

 

"TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE MILOVAŤ, ROVNAKO AKO TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE BYŤ MILOVANÉ. INDE AKO V BOHU NEMÔŽE BYŤ SKUTOČNÁ LÁSKA." Vivékánda (1863-1902)

 

"Buďte prostými obyčajnými dobrými ľuďmi."  Vivékánda (1863-1902)

 

"ŤAŽKO NA CVIČISKU, ĽAHKO NA BOJISKU." generál Suvorov, výnimočný a geniálny vojvodca, ktorý vyhral všetkých 60. bitiek ktoré viedol! Študujte životopisy, knihy a myšlienky výnimočných ľudí.

 

"Predstava, na ktorú sme dobre sústredení má tendenciu realizovať sa" N.N.

 

"Pevná vôla a predstavivosť dokážu premôcť akúkoľvek realitu, pretvoriť svet na svoj obraz." Ignác z Loyoly (1491-1556). Člen Rádu jezuitov, ktorých tendencie ovládať svet sú pokusom o nadvládu nad Bohom (pokus o vládu nad svetom=pokus o vládu nad Bohom) Takéto tendencie mnohých rádov a tajných spoločností môžeme právom nazvať satanské.

 

"Som hrdý, že budem vo svete známy ako zakladateľ Iluminátov" Adam Weishaupt (1748-1830), jezuita. (pozn.: Jezuita je aj pápež František, argentínsky žid) zdroj citátu: Lucifers Temple inside the Vatican (Luciferove Zámky vo Vatikáne) https://www.youtube.com/watch?v=GQhW9vAwCqM Je pozoruhodné, že autor videa zrovna hovorí o tom, že tam pália kadidlo Baalovi a v čase videa 11:58 je počuť hlas démona.

 

"TEN, KTO MÁ TAKÚ VNÚTORNÚ SILU, KTORÁ HO ČINÍ NEZÁVISLÝM NA JEHO PROSTREDÍ, MÔŽE NÁJSŤ SLOBODU AJ V ŽALÁRNEJ KOBKE." Paul Brunton (1898-1981), mystik, cestovateľ a duchovný učiteľ Dr. Eduarda Tomáša

 

"COMFORT MAKES MORE PRISONERS THAN ALL THE JAILS COMBINED. POHODLNOSŤ VYRÁBA VIAC VÄZŇOV NEŽ VŠETKY VÄZENIA DOHROMADY" Grant Cardone, milionár

"JED V RUKÁCH MÚDREHO MÔŽE BYŤ LIEKOM. LIEK V RUKÁCH HLUPÁKA MÔŽE BYŤ JEDOM." Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Že spravedlnost neexistuje křičí nejvíc ten, koho právě dostihla." Patricie Holečková

 

"Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, a nie to, čo robíte zajtra." Robert T. Kyiosaki

 

"Aké myšlienky máš večer keď zaspávaš, také máš aj ráno keď vstávaš."  J.G.

 

"Na hodinu matematiky chodil s Malým slovníkom cudzích slov a čudoval sa, že jeho žiaci nevedia narátať do tri!" Biblik

 

"Zvíťazí len ten, kto bojuje." Robo Knap, kresťan

"Daj na prvé miesto Pána, a financie nie sú problém!" Robo Knap, kresťan, podnikateľ a otec šiestich detí

 

"Božie Slovo - Svätá Biblia to je pre človeka možnosť spoznať, za akých podmienok môže žiť s  Oceánom Bytia v pokoji a v mieri." Biblik