„Jediným mužom, ktorý nemôže bez žien žiť, je gynekológ.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/arthur-schopenhauer/
„Každá pravda prechádza troma fázami: Najprv je zosmiešňovaná. Potom je násilne odmietaná, nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/arthur-schopenhauer/
"Dar duševnej sily pochádza od Boha, Božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii" Nikola Tesla ; https://citaty-slavnych.sk/autori/nikola-tesla/

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vlak-nazvali-satan/"Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš, k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil. Horší nežli divé války, hromů, ohně divější, zaslepenec na své když zlobu plémě kydá."

"We know for a fact today, that Cold Fusion (low energy nuclear reactions) are real." "Dnes vieme s istotou, že Studená fúzia (nízkoenergetické nukleárne reakcie) sú skutočnosťou." Eugene Mallowe; video tu: https://www.youtube.com/watch?v=6y98YwJ2GEE

"Je pravda, že len nevedomý človek sa pokúša využiť iných alebo manipulovať s nimi, ale rovnako je pravdou aj to, že len nevedomý človek môže byť využívaný a manipulovaný." Eckhart Tolle

"Kňazi skôr vyvolávali povery a nevedomosť, než aby sa snažili ich vykoreniť." "FILOZOFIA PRIKAZUJE: NOSCE TE IPSUM. POZNAJ SÁM SEBA." "Jediné obete, ktoré môžu Bohu vyhovovať sú vlastné vášne." Giacomo Casanova

 

"Slnko mi svieti na hlavu, aby som žil, písal a tvoril Bohu na slávu." Ivan Milý

"AK NIE SI VO VZŤAHU SO ŽIVÝM BOHOM A PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM, TVOJE NÁBOŽENSTVO JE DAROMNÉ" Posolstvo Zhora 11.7.2018 21:12

"Dievčatá nepáchajú samovraždu preto, že ich chlapci nemilujú, ale preto, že rodinu postavili vyššie než Pána Boha, a absolutizácia rodiny je jedným z najsilnejších článkov závislosti na pozemskom." S.N. LAZAREV: https://www.youtube.com/watch?v=-G-jx_Tb1oo

(podľa nášho názoru absolutizácia jedného z rodičov môže byť u dieťaťa príčinou porúch príjmu potravy v prípade smrti rodiča. Je úplne jedno, akého ste náboženstva, pokiaľ nemáte Vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Ak Vedomie o Vzťahu so Živým Bohom a Pánom Ježišom Kristom neodovzdáte dieťaťu, prakticky mu nemáte v takejto situácii čo ponúknuť)
 
"ZMYSEL MODLITBY SPOČÍVA V TOM, ABY SME POCÍTILI LÁSKU." S.N. LAZAREV - DIAGNOSTIKA KARMY 10
 
"Obeť má právo vidieť len svojich vrahov!" (nariadenie psychiatra, že dieťa smie vidieť len svojich rodičov, ktorí hrubou absenciou citov a uprednosťnovaním nízkych pudov vyše 15 rokov mrzačili svoju dcéru)
 
"Aj choroba má svoju hrdosť!" (matka, na adresu svojej dcéry, ktorá jediná v rodine neochorela na chrípku)
 
"Šťastie, to nie je cieľ, ale vedľajší produkt."
"Takže ten, kto činí svojim cieľom potešenie, bude vždy ich otrokom. A zdravie si zachová, iba ak bude týchto potešení málo." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 12
 
"You never know, how strong you are, until being strong is your only choice" Nikdy nevieš, aký si silný, pokiaľ byť silným nie je tvoja jediná voľba" Bob Marley
 
 
"Pýcha sa objavuje vtedy, keď už je všetko preplnené žiarlivosťou"  S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 8 
 
 
"STÁVAME SA TÝM, O ČOM PREMÝŠĽAME" Randy Alcorn, kniha Princíp čistoty

 

"Peklo to jest lačnosť po neukojených vášních"  Dr. Eduard Tomáš, prednáška Znovuzrozování a Znovuzrození 

 

"Nikoho nemôžeš vytiahnuť z bahna, keď doňho práve vchádzaš."

"Nechaj vec zajtrajška na zajtra. Náš Boh bude Bohom aj zajtra."

"Úspech či neúspech veľmi často spočíva v tom, či cieľ stojí za to."

"Samozrejme, že mám veľa chýb, keď ty máš málo lásky!"

"Každé obrátenie, ktoré nie je obrátením ku Kristovi potrebuje nové obrátenie."

"Ten, kto zažil, čo sú reťaze hriechu, ten si vie vážiť slobodu, ktorú mu vydobil Pán Ježiš Kristus."

"JE LEPŠIE BYŤ KRISTOVÝM PACIENTOM AKO DOKTOROM TEOLÓGIE." Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

 

"Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život." Erich Fromm

 

"Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac Ti zostáva."

"Miluješ preto, že miluješ. Láska nemá dôvodu." Exupéry

 

"Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.

"Kto naozaj miloval a je sklamaný, je ochotný skôr nežiť než nenávidieť."

"Bozkávanie je neodstrániteľný sklon človeka k človeku." Auguste-Marseille Barthélemy

 

"Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš, k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům. Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil. Horší nežli divé války, hromů, ohně divější, zaslepenec na své když zlobu plémě kydá." Ján Kollár, Slávy Dcéra

 

 

"Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou." Buddha

 

"WITHOUT GOD WE HAVE AN EMPTY SPOT. Bez Pána Boha máme v srdci prázdno." Biblik

 

"Niektorí ľudia nič nemajú preto, že všetko vedia." Biblik

 

"NOVÝ ŽIVOT VO VIERE A SLUŽBE - A NEW LIFE THROUGH FAITH AND SERVICE." Krajné medze S7E03, bod 3.) Nový Život

 

"Čistota-pol života, stráveného umývaním"  :-) N.N.

 

"Aj zo siriek sa dá postaviť pontónový most." N.N.

 

"Na vojenských školách sa učí: ak si vydal zlý rozkaz, neruš ho, inak Ťa potom prestanú Tvoji podriadení poslúchať. Vojenská psychológia je zo svojej podstaty do určitej miery závadná" S.N. Lazarev DIAGNOSTIKA KARMY 8

(v súvislosti s týmto nás napadlo: čo môže byť horšie ako vojak? Jedine americký vojak! :-) pozn. Biblik

 

"I believe the mindset is the number one successfactor" Verím, že myšlienkové nastavenie je hlavným faktorom úspechu." Saygin Yalcin

 

"Neúspech je matkou geniality." Napoleon Bonaparte

 

"Odvaha umožňuje rozvoj všetkých ďalších kvalít" Viktor Orbán

 

"You don't fight for peace. You peace for peace. Nebojujte za mier. Milujte za mier!" (you peace for peace dosl. mierujete za mier) Davick Icke

 

"Za starých čias (keď neexistovala tlač) Bibliu smeli prepisovať iba v pravom zasvätení a rituálnej čistote." Bible - dokument o nejčtenější knize světa: https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Strach - to je oheň. Pokiaľ ho ovládame, hreje, ak mu podľahneme - spáli nás, ale ak nie je vôbec, môžeme zamrznúť."  S.N. Lazarev Diagnostika Karmy 10

 

"Najlepší prostriedok proti lupinám je - gilotína." S.N. Lazarev Diagnostika Karmy 10

 

"Dar duševnej sily pochádza od Boha, Božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii" Nikola Tesla ; https://citaty-slavnych.sk/autori/nikola-tesla/

 

"Vedomosti ešte neprinášajú rozum!" Herakleitos

 

"Zo všetkých vecí som mal najradšej knihy!" Nikola Tesla

 

"Peniaze sú vec, ktorú môžete použiť ako univerzálny pas, s ktorým sa dostanete všade okrem Neba, a môžete si za ne kúpiť všetko, okrem šťastia." The Wall Street Journal

 

"Láska nevyčíta!" R. Knap, kresťan, inšp. 13. kap. Korinťanom

 

"Keď sa človek priatelí s Bohom, má sklon byť prísny k sebe a nenáročný k druhým. Keď sa s Ním však nepriatelí, je nenáročný k sebe a prísny k druhým." John Newton

 

"DILIGO ERGO SUM. MILUJEM, TEDA SOM."

 
 
"Králik pri pohľade na gazdu tiež neverí tomu, že ho chcú zjesť." I. Milý
 
 
"Trojdimenzionálni ľudia nepochopia multidimenzionálne veci." N.N.

 

"Živil sa afrodiziakami a čudoval sa, že na neho prichádzajú pokušenia." N.N.

 

"Život bez viery v Boha stráca istotu a silu." T.G. Masaryk

 

"Jediným spoľahlivým dôkazom, že sme pravými kresťanmi je náš skutočný život. V Božích očiach je aj zlo nástrojom dobra. Život využijeme najlepšie vtedy, keď ho venujeme niečomu, čo trvá dlhšie ako život sám." James

 

"Keď sa človek dlho neumýva, veľmi to škodí mydlu." Anglické príslovie

 

"Len život, ktorý žijeme pre ostatných stojí za to." Albert Einstein

 

"To, čo dáva Boh, je vždy lepšie než to, čo prosí človek." N.N.

 

"Lám si hlavu nad tým, čo máš naozaj rád." Sabina, FB

 

"Umeniu vnímať nešťastie pocitovo ako čosi zoslané zhora sa v kresťanstve hovorí pokora." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 2, časť II.

 

"Keď človek vyjde z hriechov na svetlo - pred Pána Ježiša Krista, hriech skôr či neskôr zahynie, ako pleseň vystavovaná slnku." Biblik

 

"Pôžitky by sme si nemali ani odopierať, ani ich uspokojovať."                                       Dr. Eduard Tomáš, mystik

 

"Keď Boh dlho mlčí, chystá sa prehovoriť."  Gertrúda von Le Fort

 

"Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš." Montaigne

 

"Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť dlaň." N.N.

 

"Peniaze sú skvelá vec, ale niekedy za ne zaplatíte príliš vysokú cenu!" Mark Hambourg

 

"Žijem aby som ďakoval Bohu, že nevypočul všetky moje prosby." Jean Ingelow

 
"Bodaj by sa Ti splnili všetky Tvoje priania." staré čínske prekliatie

 

"Človek má predsa len svoje hranice a bude ich mať vždy" Einstein

 

"Najvyššou odmenou tu na Zemi je poznať Boha - a tú môže získať každý." Dave Johnson

 

"Zo seba nemám nič." úvaha kresťana

 

"Prečítal som mnoho múdrych a dobrých kníh. Ani v jednej som nenašiel nič, čo by ma tak uspokojilo aa potešilo moje srdce, ako slová 23. Žalmu: "Ty Pane, si so mnou!" Immanuel Kant (1724-1804)

 

"Najdôležitejšie je, aby každý zúročil to, čo má." Schweitzer

 

"Človek, ktorý mal zbožnú matku, nemôže byť chudobný." Abraham Lincoln

 

"Nevieš, kto je Tvojim priateľom, kým sa pod Tebou neprelomí ľad." Eskimácke príslovie

 
"Často zabúdame, že ľudia, s ktorými musíme žiť, musia tiež žiť s nami" Ricarda Huchová

 

"Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale chvíle." Art Buchwald

 

"Tak sa snažíme dať svojim deťom to, čo sme nemali, že im zabúdame dať to, čo sme mali." James Dobson

 

"Pracujme, ako by sme mali žiť naveky, a žime, ako by sme mali zomrieť dnes" Don Bosco

 

"Keď ráno vstaneš, poďakuj za svetlo, za svoj život a silu, poďakuj za jedlo a za radosť zo života. Ak nevidíš dôvod, prečo by si mal ďakovať, dávaj vinu sám sebe." Tecumseh

 

"Mozog je obdivuhodný orgán: začne pracovať, len čo ráno vstaneme a neprestane, kým neprídeme do práce." Robert Frost (1874-1963) americký básnik

 

"Lekárska veda dosiahla taký pokrok, že nikto na svete už nie je zdravý." A. Huxley

 

"Ak sa dobre darí Tvojim nohám, chrbtici a bruchu, viac Ti už nemôže dať ani bohatstvo kráľov." Horácius

 

"Až keď Ty sám budeš mať dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom." Japonské príslovie

 

"Srdce básnika rozumie prírode lepšie než hlava učenca." Novalis

 

"Každý básnik musí byť zamilovaný, ináč - načo by žil?" Ivan Milý

 

"Najlepšími lekármi na svete sú MUDr. Pokojný, MUDr. Striedmy a MUDr. Veselý." J. Swift

 

"Kto má rozum, nespolieha sa na seba" Lao-C'

 

"Čím je telo slabšie, tým viac rozkazuje, čím je telo silnejšie, tým viac poslúcha." J.J. Rousseau

 

"Pre zdravý, šťastný a bohatý život je dodržiavanie Božích prikázaní nevyhnutné." Biblik

 

"Na to, aby sa chlapec stal mužom, potrebuje ženu." N.N.

 

"Závislosť od Boha nie je známkou slabosti. Svedčí o tom, akí silní v skutočnosti ste." N.N.

 

"Starajúc sa o šťastne iných nachádzame svoje vlastné." Platón

 

"Úsmev má hodnotu milión korún, a pritom nestojí ani halier." N.N.

 

"Všetci sme spoluvinníci, ale iba niektorí majú výčitky svedomia" Michal Patarák, píše na blogu Denníka N (výstižný citát, najmä pre všetkých presstitútov)

 

"Všetkým, čo rozprávaš, hovoríš o sebe, aj keď hovoríš o iných." Victor Hugo

 

"Manželstvo sa môže stať ostrovom lásky a slobody, rovnako ako peklom vzájomnej nenávisti a zotročenia" Daniel Kroupa, český politik

 

"Prvých sto rokov života je najťažších." Addison Mizner, architekt

 

"Človek sa nemôže nepretržite smiať, ale nech ho stretne čokoľvek, nemá právo na smiech zabudnúť." Adolf Branald (1910-2008) český spisovateľ

 

"Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho." Svätá Biblia - Roháček, názov 35. kapitoly knihy Job

 

"Neni tmy a neni tône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti. Lebo ani nevzkladá viacej na človeka, aby išiel k silnému Bohu. Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto. Pretože on zná ich skutky, a len čo sa obráti noc, bývajú zdrtení." Job 34:22-25

 

"Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie." Konfucius

 

"Prívetivosť je signál, ktorí môžu počuť aj hluchí a prečítať aj slepí." Mark Twain

 

"Venuj pozornosť svojim nepriateľom, pretože prví objavia Tvoje nedostatky." Antisthenes

 

"Kto sa opil vínom, vytriezvie, ale kto sa opil bohatstvom, ten nikdy triezvy nebude." Africké príslovie

 

"Úspešní ľudia nemali o nič menej problémov než my. Iba sa rozhodli, že nedovolia, aby im niečo bránilo v postupe vpred." Ben Carson

 

"Ľudia často dôstojnejšie znášajú chudobu než bohatstvo."  Miloš Horanský

 

"Život je ako cibuľa: šúpeš šupku za šupkou a občas si aj poplačeš." N.N.

 

"Není na světe človek ten, aby vyhověl lidem všem." Božena Němcová

 
 

"Ten, ktorý Ťa stvoril, Ťa aj ponesie  - dokonca i ponad priepasť." Johanna von Bismarck

 

"Bohatstvo nespočíva v tom, že niečo vlastníme, ale v tom, ako s tým nakladáme." Napoleon Bonaparte

 

"Milovať, veriť, dúfať - to sú piliere života" N.N.

(VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ - M.R. Štefánik)

 

"Ak Ti leží na srdci blaho Tvojich detí, daj im zakúsiť trochu zimy a hladu" Čínske príslovie

 

"Dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličkosť." Michelangelo Buonarotti

 

"Jeden deň života má väčšiu cenu než hora zlata."                     Kenko Yoshida (1284-1350) japonský budhistický mních, autor diela Tsurezuregusa

 

"Najväčším šťastím života je istota, že sme milovaní." Victor Hugo

 

"Čas letí, ale pamätaj, že Ty si jeho navigátor." N.N.

 

"Ak chceš mať na niečo čas, musíš si ho urobiť" Charles Burton

 

"Šťastie nepramení z toho, že máš z čoho žiť, ale že máš pre čo žiť." William Arthur Ward

 

"Žiadny človek nie je taký múdry, aby vedel o všetkom zle, ktoré koná." Robert de la Rochefoucauld

 

"Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka." Albert Einstein

 

"Ľuďom, ktorí pijú, aby utopili svoj žiaľ, by ste mali pripomenúť, že žiaľ vie dobre plávať." Ann Landersová

 

"VIERA SA ZAČÍNA TAM, KDE KONČIA MOŽNOSTI ČLOVEKA" George Müller

 

"Existujú pokusy vytvoriť z človeka ľahko nahraditeľný článok reťaze, ktorú niekto cudzí používa na spútavanie sveta!" https://www.biblik.sk/news/drogy-policia-vodicak/

Existujú pokusy vytvoriť z človeka ľahko nahraditeľný článok reťaze, ktorú niekto cudzí používa na spútavanie sveta!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/drogy-policia-vodicak/

 

"Najdôležitejšia hodina je tá prítomná. Najdôležitejším človekom je vždy ten, ktorý práve stojí predo mnou. Najnevyhnutnejším činom je vždy láska." Majster Eckhart z Hochheimu

 

"Daniel sa rozhodol radšej stráviť noc v jame s levmi, než prežiť jeden deň bez modlitby" (N.N.)

 

 "Keď rozmýšľame o živote, najväčší údiv by u nás malo vyvolať to, že žijeme." Shneider

 

Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s Tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší." Matka Tereza

 

"Celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie sa s Pánom Ježišom Kristom"  Romano Guardini, taliansky kňaz a filozof

-   -   -

 

"Time is                                       Čas plynie...

Too Slow for those who Wait,  prílíš pomaly, tomu, kto čaká,

Too Swift for those who Fear, príliš rýchlo, tomu, kto má strach,

Too Long for those who Grieve, smutnému sa každá chvíľa zdá príliš dlhá,

Too Short for those who Rejoice; radujúcim sa všetko ubehne rýchlo,

But for those who Love, Time is not."

Ale Tí, ktorí milujú, nepoznajú čas.  Henry van Dyke

 

-    -    -

 

"Buďte radi, že žijete, pretože život vám dáva príležitosť milovať, pracovať, hrať sa a hľadieť na oblohu plnú hviezd." Henry van Dyke, americký pastor, spisovateľ, básnik

 
"Niektorí ľudia sa tak boja smrti, že ani nezačnú žiť" Henry van Dyke (1852-1933)

 

"Šťastie nie je cieľ, je to vedľajší produkt." https://www.biblik.sk/news/stastie-nie-je-ciel-stastie-je-vedlajsi-produkt/

 

ŠŤASTNÝMI ALEBO NEŠŤASTNÝMI SA NESTÁVAME ŽIVOTNÝMI OKOLNOSŤAMI, ALE SVOJIM POSTOJOM K ŽIVOTU." Inayat Khan

 

"Oveľa ťažšie ako povedať pravdu je povedať ju v pravej chvíli." Kurt Tackmann

 

"Keď vyrábaš rebrík, nesmieš počúvať, čo Ti hovorí kdejaká opica. Opice totiž lezú na strom bez rebríka." Sinhalské príslovie

 

"Hvezdár, ktorý nie je zbožný, musí byť blázon" William Herschel, hudobník, astronóm, objaviteľ planéty Urán

 

"Ten, kto má trpezlivosť môže dosiahnuť všetko, čo chce." Benjamin Franklin

 

"Milovať Boha znamená potiť sa pre človeka." Vicent z Paula

 

"Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo čo najviac počuť je záhubou každého orchestra." Adam Miczkiewicz

 

"Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa, a potom mi bude jedno, kto robí zákony." Mayer Amschel Rothschild, bankár https://afinabul.blog.cz/0912/vyroky

 

"Pre Slovanov žiadnu hygienu, len vodku a tabak." Adolf Hitler https://www.youtube.com/watch?v=ABjE8hcZeEg

 

"Sme povinní využiť svoj talent z úcty k ľuďom, ktorý nám veria" Theiss

 

"Len ten, kto vie niesť porážky, vie niesť aj úspechy" Karel Čapek

 

"Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa" Hermann Hesse

 

"GENIALITA sa skladá z 1% INŠPIRÁCIE a 99% POTU" Edison

 

"Rečník, ktorý chce zapáliť svojich poslucháčov musí sám horieť." Quintilianus

 

"Podľa činov je treba posudzovať každého človeka, nie podľa jeho slov." Valerij Pjakin https://www.youtube.com/watch?v=QycPDPmYsts

 

"Každá pravda prechádza troma fázami: Najprv je zosmiešňovaná. Potom je násilne odmietaná, nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť." Arthur Schopenhauer

 

"Jediným mužom, ktorý nemôže žiť bez žien je gynekológ" Arthur Schopenhauer

 

"Oženiť sa znamená zdvojnásobiť svoje povinnosti a napoly obmedziť svoje práva." Arthur Schopenhauer

 

"Mýliť sa je ľudské. Odpúšťať je Božské." Alexander Pope, anglický básnik

 

"Keby s deťmi neboli nijaké starosti, čo by sme robili?" J.W. Goethe

 

"Človek poznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami" Exupéry

 

"Ľudský život je ako železo. Ak ho používaš, opotrebováva sa, ale ak ho nežiješ, ničí ho hrdza." Marcus Porcius Cato


"I feel that the most important step in any major accomplishment is setting a specific goal. This enables you to keep your mind focused on your goal and off the many obstacles that will arise when you're striving to do your best." "Cítim, že najdôležitejším krokom k akémukoľvek výsledku je určiť si konkrétny cieľ. To vám umožňuje sústrediť myseľ na tento cieľ, a nie na prekážky, ktoré sa vyskytnú, kým človek bojuje o najlepší výkon." Kurt Thomas

 

 -     -     -

 

"A Ježiš mu povedal: JA SOM CESTA I PRAVDA I ŽIVOT, NIKTO NEPRIJDE K OTCOVI LEN SKRZE MŇA." Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia-Roháček, Ján 14:6

 

"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja." Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia-Roháček, Ján 8:48 (všimnite si, že Pán Ježiš nehovorí "ja som bol", hovorí "JA SOM")

 

"VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ." Milan Rastislav Štefánik

 

"ĽUDIA NETRPIA TÝM, ČO SA DEJE, ALE SVOJIM VZŤAHOM K TOMU ČO SA DEJE." Montaigne (cit. z knihy Mirzakarim Norbekov-Tréning tela a ducha)

 

"TRÁPENIE JE ĎALŠÍ PRIESTUPOK." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"KTO SA SNAŽÍ O DOBRO A ČISTOTU SVOJICH MYŠLIENOK, TEN UŽ NAŠIEL CESTU K NAJVYŠŠIEMU. VŠETKO OSTATNÉ MU BUDE PRIDANÉ. ON SA UZDRAVÍ NA TELE AJ NA DUŠI." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"ČO ZASEJEŠ TO ZOŽNEŠ. SEJBA TO SÚ NAŠE ROZHODNUTIA. ŽATVA SÚ NÁSLEDKY NAŠICH ROZHODNUTÍ." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"REALITU SI TVORÍME TÝM, ČO MÁME V SEBE, ČO VYŽARUJEME. A KEĎ TO ZMENÍME, TAK SA ZAČNE MENIŤ AJ NAŠA REALITA." Hani Růžičková, Cesta ke štastnému bytí - Terapie pocitu  ← cit čas videa 8:50

 

"PRAVDIVÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRÍJEMNÉ. PRÍJEMNÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRAVDIVÉ. VŠETCI MAJÚ KRÁSNE ZA KRÁSNE, A V TOM JE JEHO OŠKLIVOSŤ, VŠETCI MAJÚ DOBRÉ ZA DOBRÉ, A V TOM JE JEHO ZLO."     Lao 'C   (6. stor. pred Kristom)

 

"Bůh povolal člověka do svobody a obecenství lásky se svým Synem Ježíšem Kristem." Matěj Nový, kazateľ (Kol 3:14-16)

 

"Věríme, že všichni lidi jsou bratři a že by se měli snažit porozumět jeden druhému." Old Shatterhand  (Film Winnetou III.)

 

"Lačnému je milšia ryba na stole ako trón o rok." Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA str. 346

"Kto má málo chce mnoho. Kto má mnoho, chce viac. Komu sa dostalo najviac, ten chce všetko.“ Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA str. 357

 

"NOMEN EST OMEN." "V MENE JE OSUD." latinské príslovie


"Přijetím Pána Ježíše, začíná cesta do Nebe. On podstoupil oběť, která uspokojila Boží spravedlivý soud. Všechen trest za naše provinění Bůh uvalil na Něj , tím vymazal náš dlužní úpis a zrušil soud nad člověkem který uvěří a činí pokání." Matěj Nový, kazateľ

 

"NIE JE MOŽNÉ DUŠEVNE ALEBO SOCIÁLNE ZOTROČIŤ ĽUDÍ, KTORÍ ČÍTAJÚ BIBLIU" Horace Greeley (1811-1872), publicista, novinár a zakladateľ New York Tribune

"NENÍ MOŽNÉ DUŠEVNĚ NEBO SOCIÁLNĚ ZOTROČIT LIDI, KTERÍ ČTOU BIBLI" Horace Greeley (1811-1872)

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Všechno dobré od Spasitele světa přijímáme prostředníctvím Bible" Abraham Lincoln (1809-1865)

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ

https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Kdo prokáže milosrdenství chudému, půjčuje Hospodinu." Matěj Nový, (pozr. Príslovia 19:17; ale nemali by sme očakávať odmenu ani od Pána Boha ani od ľudí, pretože z najvyššieho hľadiska my nie sme činiteľmi, mali by sme pochopiť, že sme iba nástroj v Božích rukách)

 

"KTO SA SÁM NEOPÚŠŤA, NEBÝVA OPUSTENÝ." ĽUDOVÍT ŠTÚR

 

"KTO ŽIJE DUCHOM, V TOM ŽIJE CELÝ SVET A ON V CELOM SVETE." ĽUDOVÍT ŠTÚR (reč k ústave v r. 1842)

 

"MY CHYTILI SME SA DO SLUŽBY DUCHA A PRETO PREJSŤ MUSÍME CESTU ŽIVOTA TŔNISTÚ."                   ĽUDOVÍT ŠTÚR (list Hurbanovi)

 

"KAŽDÁ VAŠA MEDITÁCIA ALEBO MODLITBA BY MALA BYŤ PREDÝCHNUTÁ LÁSKOU A ZBOŽNOU ODDANOSŤOU" Mahariši z Arunáčaly

 

"NENÍ TRVALÉHO ŠTĚSTÍ V ŽÁDNÉM Z PRĚDMĚTŮ SVĚTA" Dr. EDUARD TOMÁŠ, PAMĚTI MYSTIKA https://www.youtube.com/watch?v=e8rpQ8I6qG0&list=PLm1DMYkC7tQQNT94KQKhjZ3nXG1Mtx1R8

 

"MILUJEM PÁNA BOHA A ĽUDÍ A SOM TU AJ PRE TEBA!" Ján Guldán, priateľ

 

"AK BOHA NEBUDETE MILOVAŤ, NIKDY SA S NÍM NESTOTOŽNÍTE" Dr. Eduard Tomáš

 

"PLYTKÝ ČLOVEK NEMÔŽE VYORAŤ HLBOKÚ BRÁZDU." Pani Anna, aktívny evanjelista na dôchodku

 

"Umeniu vnímať nešťastie pocitovo ako čosi zoslané zhora sa v kresťanstve hovorí pokora." Sergej Nikolajevič LAZAREV, Diagnostika Karmy 2, časť II.

 

"Na to, aby jeden mohol siať, orať a žať, musí sa druhý modliť, čítať sväté knihy a meditovať." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy 2

 

"Existuje veľmi jednoduché pravidlo: vnútorne nešťastný človek nikdy nemôže byť šťastný na vonkajšej úrovni. Vonkajšie citové, duchovné a fyzické šťastie je odrazom vnútorného stavu." Sergej Nikolajevič LAZAREV

 

"KEĎ SA BUDEME ĽÚBIŤ HOSPODINOVI, VOVEDIE NÁS DO TEJ ZEME A DÁ NÁM JU, ZEM KTORÁ TEČIE MLIEKOM A MEDOM." Svätá Biblia-Roháček, Numeri 14:8

 

"DÔKLADNÁ ZNALOSŤ BIBLIE MÁ VÄČŠIU CENU NEŽ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE" Theodore Roosevelt, americký prezident

 

"DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM." Biblik

"DILIGO ERGO SUM. I LOVE THEREFORE I AM" Biblik

 

"MUSÍ BYŤ CÍTIŤ, ŽE SA VO MNE VARÍ KRISTOVA POLIEVKA" Alexander Barkóci, evanjelista

 

"UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ" Abd-ru-shin

 

"IBA MÁLO MYSLE JE V TELE, ALE CELÉ TELO JE V MYSLI" Hira Ratan Manek, bretharián (článok o ňom tu a tu)

 

"TENTO KAMEŇ VÁS OCHRÁNI PRED LEVMI! -A AKO VIETE, ŽE TO FUNGUJE?  VIDÍTE TU NEJAKÉ LEVY?" CITÁT O GLOBÁLNOM PODVODE A ŠPINAVOM ZLOČINE S NÁZVOM OČKOVANIE (aby sme mohli informácie o zločine očkovania bezplatne šíriť medzi ľudí v tlačenej a digitálnej podobe potrebujeme vašu podporu)

 

"OČKOVANIE? ŠPINAVÝ BIZNIS!" Mahátmá Gándhí

 

"Nezriadenosť v ekonomike je rovnako nebezpečná ako absolútne plánovanie" Theodore Roosevelt, americký prezident (kapitalizmus a voľný trh bez jasne daných pravidiel je rovnako nebezpečný ako ten najtvrdší komunizmus s jeho päťročnicami, pozn. Biblik)

 

"Ani tá najmúdrejšie napísaná ústava, ani tie najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú určitým spôsobom správania skorumpovaní. (Samuel Addams najskôr myslí úroveň duše, manners je možné preložiť aj ako mravy, v tomto prípade uvoľnenie mravov, napr. bezbožnosť, homosexualita, egoizmus a  úpadok morálky, pozn. Biblik) Neither the wistest constitution, nor the wisest laws will secure the liberty and happiness of a people whose manners are universally corrupt." Samuel Adams (patrí medzi Otcov-zakladateľov Spojených štátov)

 

"Keď človek vyjde so svojim hriechom na Svetlo-pred Pána Ježiša Krista, hriech skôr či neskôr zahynie, ako pleseň vystavovaná Slnku." Ivan Milý

 

"It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience." Je ľahšie nájsť mužov, ktorí dobrovoľne zomrú, ako nájsť ľudí, ktorí sú odhodlaní niesť bolesť s trpezlivosťou." Iulius Caesar, rímsky cisár

 

"JE PRAVDA, ŽE NAPR. ZNEUŽÍVANIE OMAMNÝCH LÁTOK SA MNOHOKRÁT SPÁJA S MASKOVANÍM BOLESTI, KTORÁ PRICHÁDZA S REÁLNYM ŽIVOTOM. KEĎ TRÁVITE ČAS S PÁNOM JEŽIŠOM, ZISTÍTE, ŽE SA MU ZAČÍNATE STÁLE VIAC PODOBAŤ. BIBLIA HOVORÍ, ŽE ON VŽDY ÚSPEŠNE ZVÍTAZIL NAD KAŽDÝM POKUŠENÍM" SHAWN BOONSTRA-VÍŤAZSTVO NAD POKUŠENÍM: https://www.youtube.com/watch?v=LsOh_PCoDmI

 

"NESTÁVATE SA NIČÍM, ČÍM NIE STE UŽ TERAZ! (!)

You're not becoming something that you are not now!" Majster Eckhart Tolle: https://www.biblik.sk/news/majster-eckhart-tolle-co-je-to-osvietenie-cz/

 

"Pán Ježiš učí: Hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. Ak nasledujete učenie vašej cirkvi, ťažko sa dostanete do Neba. Ak celým srdcom nasledujete učenie Pána Ježiša Krista, Inša-Alláh-ak Boh dá, pôjdete do Neba." Dr. Zakir Naik-moslim https://www.youtube.com/watch?v=cdj33GuY-h8

Dr. Zakir Naik in his  video  said there is not a single statement in Bible that Lord Jesus Christ is a God. Follow verses: John 8:58 (!!!!!!) - "Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am." He said I am, not is was before something, he said I AM! John 12:28 (!), John 10:30 "I and my Father are one." John 10:8-9, John 14:20 (!), John 14:6 - "Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me." John 15:5, Luke 11:20-23 "He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth." Acts 2:22-which God did by Him!, John 5:23 (!) - "That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him." His own verses (and many other verses from the same chapter) judging him and all muslims! Lord Jesus Christ shall be forever worshiped as Almighty God!

 

"BOH DAJ ABY SA TI SPLNILI VŠETKY TVOJE PRIANIA" (staré čínske prekliatie)

 

"AGRESIA=PRESADZOVANIE SAMÉHO SEBA" (Dr. Eduard Tomáš, prednáška Bhaktijoga-Joga Lásky)

 

"LEVA NEZAUJÍMA, ČO SI O ŇOM MYSLIA OVCE" (facebook)

 

"ODPORÚČA SA VETRAŤ A KEFOVAŤ" (kvalitný návod od paplóna:-)

 

NEPOCHOPENIE PRÍTOMNOSTI PRAMENÍ Z OSUDNEJ NEZNALOSTI MINULOSTI" MISUNDERSTANDING OF THE PRESENT GROWS FATALLY FROM THE IGNORANCE OF PAST" Marc Bloch (z filmu Bitka pri Viedni)

 

"MODLITE SA K BOHU AJ KEĎ STE ŠŤASTNÍ AJ KEĎ TRPÍTE NO PREDOVŠETKÝM SA MODLITE K BOHU ABY NAPLNIL VAŠE SRDCIA LÁSKOU." Film Bitka pri Viedni https://www.csfd.cz/film/320597-bitva-u-vidne-1683/prehled/

 

"-PREČO SI SA TAM VONKU NEBRÁNIL ABUL?" "-NAČO? ALLÁH ROZHODUJE O NAŠOM OSUDE!" (z filmu Bitka pri Viedni)

"V Koráne sa píše, že pred zničením treba dať neveriacim šancu sa vykúpiť" (z filmu Bitka pri Viedni)

 

"JE NIEČO NEZRODENÉ, NEPOČATÉ, NESTVORENÉ  A NEZLOŽENÉ. A KEBY TOHO NEBOLO, NEBOLO BY ANI NIČ ZRODENÉ, POČATÉ, STVORENÉ A ZLOŽENÉ. A KEBY TOHTO NEBOLO, NEBOLO BY ÚNIKU ZO STRASTÍ." Budha

Buddha řekl: Mniši, je něco nezrozeného, nepočatého, nestvořeného, nesloženého, a kdyby toho nebylo, nebylo by ani nic zrozeného, počatého, stvořeného a složeného. A kdyby tohoto nebylo, nebylo by úniku ze strasti. Tím nám Buddha říká, že je tu něco, co ani nemůžeme pojmenovat. Kdybychom totiž řekli „něco“, tak už z toho vlastně vystupujeme a už bychom to chtěli nějak posuzovat. Přesto pro naši potřebu musíme říci, že tu „něco je“. Nic jiného se nedá říci, než že „něco je“, a dokonce i to je vystoupení do jakési dvojnosti. https://www.lampa.cz/prednasky/vedomi.html

 

Jeden mocný šľachtic raz napísal opátovi stručný list:
"Cede!" (odstúp)
Opát odpísal:
"Kým som sa stal tým, čo znamenajú prvé dve písmenká v abecede (Abbé-Otec) trvalo mi to štyridsať rokov. Prosím Vás, dajte mi na Cede rovnaký čas!"
 

"DON'T TALK JUST KISS WE'RE BEYOND WORDS AND SOUND."

"UŽ NEHOVOR, LEN MA POBOZKAJ, SME ZA HRANICOU SLOV A ZVUKU."

refrén piesne DON'T TALK JUST KISS od skupiny RIGHT SAID FRED

 

"KAŽDÉMU, KTO MÁ ASPOŇ JEDNU MOZGOVÚ BUNKU MUSÍ BYŤ JASNÉ, ŽE KATOLÍCKA CIRKEV BOLA INFILTROVANÁ." Norbert Lichtner, Infovojna 23.10.2017 https://www.infovojna.sk/ 

 

"ARGUMENT NEMÁM ČO SKRÝVAŤ, NECH MA SLEDUJÚ JE PRIMITÍVNY ARGUMENT, KAŽDÝ MÁ ČO SKRÝVAŤ!" Edward Snowden, film SNOWDEN (2016)

 

"OBCHODOVANIE JE NEBEZPEČNÝ ŠPORT." film SNOWDEN (2016)

 

"Being a good soldier comes down to one thing. To one single question: What are you prepared to sacrifice?" ...... "BYŤ DOBRÝM VOJAKOM ZNAMENÁ ZODPOVEDAŤ SI JEDINÚ OTÁZKU: ČO VŠETKO SOM OCHOTNÝ OBETOVAŤ?" Počítačová hra CRYSIS 3

 

"Hlavným cieľom masívneho prílivu migrantov do Európy bolo zničenie jej kresťanskej a národnej identity. Nikdy by sme nemali podceňovať silu temnej strany." Viktor Orbán https://www.infovojna.sk/article/viktor-orban-varoval-nepodcenujme-temne-sily

 

"NAJVIAC ŤA MILUJE TEN, KTORÉMU SI SPÔSOBIL NAJVÄČŠIU BOLESŤ." Ivan Milý

 

"LÁSKU A PRAVDU V ÚCTĚ MĚJ." (CESTY K SOBĚ)

https://www.cestyksobe.cz/mandala-na-43-tyden-ivana-stonjekova-lasku-a-pravdu-v-ucte-mej/22464

https://www.mandala-cz.com/

 

"VO SVOJEJ PRAXI PSYCHIATRA SOM SI UVEDOMIL JEDNU VEC: VŠETCI MOJI PACIENTI SA ZA NIEČÍM NAHÁŇAJÚ. (moc, sláva, peniaze, atď.) Dr. Raymond Moody, Život po živote https://www.cestyksobe.cz/raymond-moody-zivot-po-zivote-3/22335

 

"MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE, tzv. MINDSET PSYCHIATRICKÝCH PACIENTOV JE NEZLUČITEĽNÝ SO ŽIVOTOM. MUSELI OCHORIEŤ, ABY SI TO UVEDOMILI." Biblik

 

"Get a grip. People hate sissies. No one's ever gonna shag you if you cry all the time!"

"-Yeah. Absolutelly. Helpful!" Film Love Actually

"VZCHOP SA! ĽUDIA NEMAJÚ RADI MÄKCOV! ŽIADNA SA S TEBOU ANI NEVYSPÍ KEĎ BUDEŠ FURT LEN PLAKAŤ!"

"-Hej! Máš pravdu! Naozaj mi to pomohlo!"

 

"V TEJTO DOBE NEJDE O TO AKÝ SI, ALE ČO MÁŠ." správa od kamarátky, 14r. S takýmto myslením mladí ľudia nemajú príliš veľké šance na prežitie...

 

"SOM RÁD, ŽE SOM ROBIL V TEPLE." bezdomovec, ktorý v zime nastúpil do práce

-     -     -

 

Zopár vtipov:

Pýtajú sa americkej pornohviezdy v čase prezidentských volieb:

"Čo by ste ako prvé spravili, keby ste sa práve vy dnes stali prezidentom Spojených štátov?"

"-Uzákonila by som povinnú súlož!" (angl. a mandatory fuck - bolo by to pravdepodobne prvé skutočne verejno-prospešné nariadenie od novodobého politika:-)

 

"VAROVANIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA:

- FAJČENIE SPÔSOBUJE ŠPAKOVINU."

 

"Anketní otázka:

-Jak se díváte na lesbičky?

-Většinou v HD rozlišení..."

 

"Prečo Nemci prehrali bitku pri Stalingrade?

- Lebo Rusi pri -40°C skonštatovali: akosi sa ochladilo!"

 

"Pán doktor, koľko života mi ešte ostáva?

- To neviem, ale trvanlivé mlieko si už nekupujte!"

 

"Kedy sa začal koniec sveta? Keď ženy začali nosiť nohavice!"

 

"Cigáň, kde robíš?

- v elektrárni.

A čo tam robíš?

- kladiem odpor."

 

"Aký je rozdiel medzi koňom a dôchodcom? Kôn je obrok a dôchodca obdeň."

 

"Ako sa zdravia nemeckí počítačoví technici?  Zip - File! "

 

"Prosím vás, nevošiel dnu taký s kozou briadkou? Vošiel, ale mal svoju!"

 

"Pán doktor, ja strašne zabúdam!

- a ako často sa Vám to stáva?

- Čo ako často sa mi stáva?"

 

"Miláčik, keby som tu teraz skočila do tejto dravej rieky, skočil by si za mnou?

- A keď poviem áno, skočila by si?"

 

"V noci z kríkov sa ozývajú hlasy: Milujem Ťa... Ja Teba tiež! Chcem sa s Tebou milovať... Ja tiež! Mňa volajú Janko... Mňa tiež!-)"

 

"Dôchodca hovorí predavačke: Prosím Vás odvážte mi tu dve deká syra.

- Si robíte zo mňa sradu?

- keby som si robil srandu, tak Vám ho dám nakrájať..."

 

Telefonát na linku dôvery:

"Dobrý deň, tu je Vol pri telefóne, inžinier Vol!"

 

"Letia dve stíhačky a jedna nestíha..."

 

"Pilot hlási kontrolnej veži: Zlyhali nám všetky prístroje, motory nereagujú, lietadlo je neovládateľné, rútime sa kolmo k zemi, prosím pomôžte nám!

- z mikrofónu sa ozve: Opakujte po mne: Otčenáš, ktorý si na Nebesiach..."

 

"Pilot vybehne z kabíny a reve:

Hó-rí nám lietadlóó!

a cestujúci:

Šáá-la-la-la-la

 

- Mladý muž, hádajte, koľko ja mám rokov?

- Teda pani, rozhodne na toľko nevyzeráte!

:-)

-    -    -

 

"Ak je učiteľ v hmle, deti budú v tme" (Sam Doherty, kniha Ako učiť deti Biblické doktríny)

 

"Hlavnou chybou neskúsených poradcov je, že príliš veľa rozprávajú a málo pučúvajú." (Sam Doherty, kniha Ako viesť dieťa k Pánu Ježišovi)

 

"Keď čas nemá hranice, a vesmír je nekonečný, každá situácia je nevyhnutná a každé prianie sa raz splní." N.N.

 

"I keď to znie ako kúzlo, vy si tvoríte budúcnosť. Človek môže zmeniť svoj život, keď zmení svoju myseľ. Ste to, na čo celý deň myslíte." Film THE FOUNDER (2016)

 

"Úlohou kresťana je dobojovať deň." R. Knap, kresťan

 

V lietadle nastal neobvyklý hluk. Pilot lietadla vstal a išiel skontrolovať pasažierov. Pilot povedal: "Všetci boli na pravej strane lietadla a dívali sa pod krídlo. Bol tam lietajúci tanier, ale nepozeral som sa naň, neverím na také veci!"

 

"Kto pije ohnivú vodu, nedrží sľuby." Winnetou o ľuďoch požívajúcich alkohol (film Winnetou III)

 

"POLOVIČNÝ KRESŤAN JE CELÝ PODVODNÍK" Wilhelm Busch, farár

 

"PENIAZE ODHAĽUJÚ CHARAKTER." Ján Guldán, kresťan

 

"KTO JE CELÝM SRDCOM ODOVZDANÝ V RUKÁCH PÁNOVÝCH, UVAŽUJE V "RÁMCI" NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ. SVETLO, KTORÉ PRENIKÁ RUKAMI ŽIVÉHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE DIERY PO KLINCOCH JE TOHO JASNÝM DÔKAZOM"

 

"Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť." John Hancock (1737-1793), obchodník, guvernér a patriot, signatár Deklarácie nezávislosti USA

 

"CHCETE VYRIEŠIŤ PROBLÉMY? MUSÍTE SI ICH PRIZNAŤ, DISKUTOVAŤ O NICH A HĽADAŤ RIEŠENIE." Ľubomír Huďo, Rádio Infovojna, relácia Infovojna 17.1.2018, 20:00 www.infovojna.sk

 

"Je to ale smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm než zničiť predsudky." Albert Einstein https://youtu.be/QQNwigVE52g

 

"Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být príkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícim. " Albert Einstein https://youtu.be/QQNwigVE52g

 

"MAJSTRE, NEODCHÁDZAJTE!

- A KAM BY SOM IŠIEL?" Mahariši z Arunačály na smrteľnej posteli

 

 

"ŽIŤ PÁNU BOHU NA SLÁVU ZNAMENÁ ŽIŤ V PRÍTOMNOSTI." Biblik

 

"MEDICÍNA JE DRUH NÁBOŽENSTVA" MUDr. Tomáš Lebenhart

 

"NAUČTE ĽUDÍ SPRÁVNE MYSLIEŤ A NEBUDETE ICH MUSIEŤ UČIŤ SPRÁVNE ŽIŤ" Mahátmá Gándhí

 

"ĽUĎOM JE POTREBA DÔVEROVAŤ, ALE TREBA SA K NIM SPRÁVAŤ AKO K NAJVÄČŠÍM PODVODNÍKOM" kardinál Mazarin

 

"JEDNA Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH VECÍ V HRE ALEBO V BOJI JE ZACHOVAŤ K SÚPEROVI LÁSKU A VZDAŤ SA TÚŽBY VYHRAŤ" Biblik

 

"Hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste svoj názor mohli slobodne hlásať." Voltaire

 

"Homosexualita to je ako ľavorukosť!" povedal doktor-psychiater, s ktorého názorom hlboko nesúhlasíme! Tiež to svedčí o žalostnom stave, v ktorom je súčasná mainstreamová veda a psychiatria...

 

"Sudičství přivází na mizinu mnohem víc rodin, než kolik jich uživí, a lidí, které lékaři zabíjejí, je mnohem víc než vyléčených. Z toho následuje, že bez toho dvojího plemene by svět byl mnohem méne nešťastný." Giacomo Casanova (Benátky 1725-1798)

 

"Liek v rukách človeka nerozvážneho sa stane jedom, kdežto jed v rukách múdreho je liekom." Giacomo Casanova

 

"Nenávisť nakoniec zabíja nešťastníka, ktorý ju dlho živil." Giacomo Casanova


Posledné slová pred smrťou: "Mama, ja zomieram."  "Mom, I'm dying." Brittany Murphy, krásna mladá americká herečka (1977-2009)

 

"Dva najdôležitejšie dni v Tvojom živote sú deň kedy si sa narodil a deň, keď prídeš na to prečo." Mark Twain

 

"Kresťan je človek, ktorý pochopil, že na nebi sú aj cez deň hviezdy." Ivan Milý, kresťan

 

"BE STRONG. BUĎ SILNÝ." Kofi Botchway, uvítacia obrazovka nového mobilu

 

"Think and act big! Mysli vo veľkom a podľa toho sa správaj!" Udoji Nze

 

"Človek v skutočnosti nikdy nie je sám. A je to tak správne. Niekedy sa vám možno zdá, že sme úplne sami, no nie je to pravda. Som rád, že to tak je a vždy bude." Matej Valuch - Univerzita Samoty

 

"Ani nie som tak ohyzdný: nedávno som sa na brehu videl, keď more bolo kľudné." Vergílius, Eclog II. 25-26

 

"VZŤAHY NIE SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI ŠŤASTNÝMI, VZŤAHY SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI VEDOMÝMI." Eckhart Tolle (dokonca aj každý vzťah aj každé ľudské šťastie je na to, aby nás priblížilo k Pánu Bohu, pozn. Biblik)

 

"NENÍ HODEN BÝT U MOCI TEN, KDO TÉTO MOCI ZNEUŽÍVÁ" "Nie jest godzien sprawowania władzy ten, kto tej władzy nadużywa" Wincenty Kadłubek (1150-1223), Krakovský biskup XIII. stor. (cit. z filmu Keď Slnko Bolo Bohom)

 

"NOSIŤ MASKU SA U MNOHÝCH ĽUDÍ STALO PROFESIOU. KEĎ IM JU STRHNETE, ZISTÍTE, ŽE ZA ŇOU VÔBEC NIČ NIE JE." Christopher Morley (1890-1957) novinár, románopisec, esejista a básnik. Zdroj cit.: https://www.youtube.com/watch?v=zraBi9q3lyk Ďalšie citáty Morleya: https://citaty.net/autori/christopher-morley/

 

"KEBY MÔJ OTEC BOL KACÍR, IDEM ZBIERAŤ DREVO ABY SOM HO UPÁLIL." "Kdyby byl kacířem můj otec, šel bych sbírat dřevo abych ho upálil." Pavel IV. (1476-1559) pápež a inkvizítor

 

"Človek ako taký je nepriateľom filozofie, pretože filozofia prikazuje Nosce te ipsum: (poznaj sám seba) Jeho vlastné chyby, ktoré má rád, sú príčinou jeho nechuti ich odhaliť; odtiaľ pochádza jeho sklon nemyslieť: lenivým duchom spôsobuje myslenie úplné muky: privykli si na temnotu a paprsky svetla ich zraňujú: dokonca sa vyhýbajú tým, ktorí sa k nim chcejú priblížiť s pochodňami, ktoré ich oslepujú. Všetok pôvab, ktorý filozof nachádza v pravde, lenivec nachádza v omyle: z toho vyplýva, že dôverčivosť (orig. lehkověrnost) umožňuje vládu podvodu, ktorý si  časom medzi ľuďmi privlastnil práva, ktoré náležia pravde." Giacomo Casanova (1725-1798) o ateizme a pôvode náboženstva

 

"Pre človeka je tak nevyhnutné spojiť sa so sebe podobnými a vytvoriť spoločenský útvar, ako je pre včely nevyhnutné spojiť sa v roj." Giacomo Casanova (1725-1798)

 

"TAM, KDE MUŽ NIE JE SCHOPNÝ VZHLIADNUŤ NA ŽENU V JEJ PRAVEJ ŽENSKOSTI, TAM NEMÔŽE ROZKVITAŤ ANI NÁROD, ANI ĽUĎ!" Abd-ru-shin

 

"ŽIADNA STOKA NIE JE TAK HLBOKÁ, ABY Z NEJ ČLOVEK NEVYLIEZOL." tajnička časopisu EXTRAPLUS www.extraplus.sk

 

"AKÝ JE DÔKAZ, ŽE BOH EXISTUJE? PODÁVAŤ VEDECKÝ DÔKAZ O EXISTENCII LÁSKY BY BOLO ÚBOHÉ." Biblik

 

"KOHO ZABIJÚ, NEBOL NEVINNÝ A KOHO OKRADNÚ, TEN SI O TO KOLEDOVAL" CHALÍL DŽIBRÁN, arabský básnik, spisovateľ, autor diela PROROK

"TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE MILOVAŤ, ROVNAKO AKO TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE BYŤ MILOVANÉ. INDE AKO V BOHU NEMÔŽE BYŤ SKUTOČNÁ LÁSKA." Vivékánda (1863-1902)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vivekananda-o-laske-a-tajnych-spolkoch/

 

"TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE MILOVAŤ, ROVNAKO AKO TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE BYŤ MILOVANÉ. INDE AKO V BOHU NEMÔŽE BYŤ SKUTOČNÁ LÁSKA." Vivékánda (1863-1902)

 

"Buďte prostými obyčajnými dobrými ľuďmi."  Vivékánda (1863-1902)

 

"ŤAŽKO NA CVIČISKU, ĽAHKO NA BOJISKU." generál Suvorov, výnimočný a geniálny vojvodca, ktorý vyhral všetkých 60. bitiek ktoré viedol! Študujte životopisy, knihy a myšlienky výnimočných ľudí.

 

"Predstava, na ktorú sme dobre sústredení má tendenciu realizovať sa" N.N.

 

"Pevná vôla a predstavivosť dokážu premôcť akúkoľvek realitu, pretvoriť svet na svoj obraz." Ignác z Loyoly (1491-1556). Člen Rádu jezuitov, ktorých tendencie ovládať svet sú pokusom o nadvládu nad Bohom (pokus o vládu nad svetom=pokus o vládu nad Bohom) Takéto tendencie mnohých rádov a tajných spoločností môžeme právom nazvať satanské.

 

"Som hrdý, že budem vo svete známy ako zakladateľ Iluminátov" Adam Weishaupt (1748-1830), jezuita. (pozn.: Jezuita je aj pápež František, argentínsky žid) zdroj citátu: Lucifers Temple inside the Vatican (Luciferove Zámky vo Vatikáne) https://www.youtube.com/watch?v=GQhW9vAwCqM Je pozoruhodné, že autor videa zrovna hovorí o tom, že tam pália kadidlo Baalovi a v čase videa 11:58 je počuť hlas démona.

 

"TEN, KTO MÁ TAKÚ VNÚTORNÚ SILU, KTORÁ HO ČINÍ NEZÁVISLÝM NA JEHO PROSTREDÍ, MÔŽE NÁJSŤ SLOBODU AJ V ŽALÁRNEJ KOBKE." Paul Brunton (1898-1981), mystik, cestovateľ a duchovný učiteľ Dr. Eduarda Tomáša

 

"COMFORT MAKES MORE PRISONERS THAN ALL THE JAILS COMBINED. POHODLNOSŤ VYRÁBA VIAC VÄZŇOV NEŽ VŠETKY VÄZENIA DOHROMADY" Grant Cardone, milionár

"JED V RUKÁCH MÚDREHO MÔŽE BYŤ LIEKOM. LIEK V RUKÁCH HLUPÁKA MÔŽE BYŤ JEDOM." Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Že spravedlnost neexistuje křičí nejvíc ten, koho právě dostihla." Patricie Holečková

 

"Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, a nie to, čo robíte zajtra." Robert T. Kyiosaki

 

"Aké myšlienky máš večer keď zaspávaš, také máš aj ráno keď vstávaš."  J.G.

 

"Na hodinu matematiky chodil s Malým slovníkom cudzích slov a čudoval sa, že jeho žiaci nevedia narátať do tri!" Biblik

 

"Zvíťazí len ten, kto bojuje." Robo Knap, kresťan

"Daj na prvé miesto Pána, a financie nie sú problém!" Robo Knap, kresťan, podnikateľ a otec šiestich detí

 

"Božie Slovo - Svätá Biblia to je pre človeka možnosť spoznať, za akých podmienok môže žiť s  Oceánom Bytia v pokoji a v mieri." Biblik

 

"Hovorí sa, že nikdy nie je neskoro. Poznal som však ľudí, ktorí boli v ťažkých stavoch, zomierali a plakali, veľmi chceli aby im niekto pomohol. Vedeli, že Boh je, vedeli, že im modlitba môže pomôcť, no už sa nedokázali ani modliť a preto nad sebou plakali. Na povrchných ľudí náhle príde moment, kedy už je neskoro!" Biblik

 

"Človek, ktorý hľadá Boha, študuje a vzdeláva sa, a to v Božích veciach" Joyce Meyer https://www.biblik.sk/news/joyce-meyer-dajte-boha-na-prve-miesto-kratke-video/