"Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus." (Efežanom 5:14)

Kresťania majú poslanie pomáhať ľuďom. Chorým a trpiacim predne, ale aj zdravým ľuďom. Pomoc Pána Boha a Pána Ježiša Krista potrebujú ľudia ako soľ. Všetky choroby je možné s Božou Pomocou úspešne liečiť aj vyliečiť, a toho človeka uzdraviť. Jeho Pomoc je bezplatná:

"Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich." (Matúš 13:15)

 

Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do našich projektov, či už formou zdieľania našej stránky biblik.sk aj článkov a informácií na sociálnych sieťach alebo môžete nás aj podporiť napr. formou finančného príspevku.

Každá Vaša úprimná pomoc je vítaná v našej službe ľuďom.

Stovky našich kníh sme bezplatne darovali medzi stovky ľudí. Pevne veríme, že v tejto činnosti budeme aj s Vašou pomocou pokračovať.

Za vašu pomoc a podporu vám všetkým z celého srdca ďakujeme!

Miroslav Raninec, zakladateľ informačného portálu biblik.sk

tel.: 032/240 00 65 (00421 32 240 00 65)

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

biblik@biblik.skViac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/"

"A Ježiš odpovedal a riekol im: Iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych, a chudobným sa zvestuje evanjelium, a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne." Matúš 11:4-6 - do takéhoto veku vstupujeme, opäť budeme všetci jasne vnímať Božiu Prítomnosť a zázraky sa stanú bežné. Pravda o Bohu bude všetkým ľuďom zrejmá, Boh=Láska, radosť, život, hojnosť šťastie. A nie kostoly a odriekavanie modlitieb, ale každodenný život s Bohom a vzťah každého človeka s Bohom bez farárov a cirkví!

Biblik.sk aktuálne informácie:

 www.biblik.sk/clanky

 
SLUŽBY:
(Aj online semináre -sledujte Biblik.sk a biblik.sk/clanky)
 
SLUŽBA Biblik.sk REGENERÁCIA A NOVOTVORBA ORGÁNOV:

 

SLUŽBA Biblik.sk POMOC PRE ZDRAVÝCH I CHORÝCH ĽUDÍ - ZÍSKAJTE ZDRAVIE SPÄŤ:
https://www.biblik.sk/products/pomoc-pre-chorych/

POMOC PRE ZDRAVÝCH I CHORÝCH ĽUDÍ - ZÍSKAJTE ZDRAVIE SPÄŤ

Viac tu: https://www.biblik.sk/products/pomoc-pre-chorych/

 

SLUŽBA Biblik.sk MERANIE ELEKTROSMOGU:

 

SLUŽBA Biblik.sk  PORADENSTVO, OCHRANA A TIENENIE ELEKTROSMOGU:
 
 
POD TOUTO VLAJKOU BOJUJEME ZA NORMÁLNY SVET:
_____________________________________________________
 
"Subham, astu sarvadžagatam, šťastné nech sú všetky bytosti! ÓM."
"Subham, astu sarvajagatam, All beings, be happy! Aum."

 

"Subham, astu sarvadžagatam, šťastné nech sú všetky bytosti! ÓM."
"Subham, astu sarvajagatam, All beings, be happy! Aum."


Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vedecke-poznatky-o-vplyve-5g-dr-cowan-sucasna-situacia-s-mobilnou-technologiou-je-asbsolutne-nezlucitelna-so-zdravim/

__________________________________________________________________________

Zaujímavý článok o liečbe psychických a chronických chorôb:

MUDr. JAN ŠULA: O LIEČBE CHRONICKÝCH A PSYCHICKÝCH CHORÔB
https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-sula-o-liecbe-chronickych-a-psychickych-chorob/
 

__________________________________________________________________________

MUDr. JAN ŠULA: O LIEČBE CHRONICKÝCH A PSYCHICKÝCH CHORÔB

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-sula-o-liecbe-chronickych-a-psychickych-chorob/

 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Poslaním človeka je pochopiť zmysel života: Láska a jednota s Bohom. Preto najdôležitejšie prikázanie je: "Milovať Boha!" https://www.biblik.sk/news/najvacsie-prikazanie/

Ak niekto niekedy niečo aj dobré vykonal, či niekomu pomohol, nemá na tom žiadnu zásluhu, všetko dobré je od Pána Boha! Podstata duchovnej cesty:

VZŤAH S BOHOM A PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM

Ako soľ potrebujú ľudia Pomoc Pána Boha a Pána Ježiša Krista! Kiež by Ho poznali všetci chorí a trpiaci! Všetky choroby je možné s Božou Pomocou úspešne liečiť aj vyliečiť, človek sa môže uzdraviť, ak je ochotný zmeniť svoje srdce. Prvá, vždy účinná, (a pre mnohých v dnešných dňoch aj posledná) Pomoc Pána Boha a Pána Ježiša Krista je vždy bezplatná:

"Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich." (Matúš 13:15)

Stačí úprimne pozvať Pána Boha do svojho života, Duch Pána Ježiša je Duch Pravdy a tak by sa mala k Bohu niesť každá prosba a každá modlitba, úprimná s láskou k Bohu.

Modlitbu môžete smerovať do duchovného srdca, od stredu hrude kúsok doprava, tam, kde si ukážete prstom na "ja".

"Každá vaša meditácia alebo modlitba by mala byť predýchnutá láskou." Mahariši z Arunačály

"Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde." Ján 4:24

"Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, ten neostríha mojich slov. A slovo ktoré čujete, nie je moje slovo, ale toho, ktorý ma poslal, Otcovo." Ján 14:23-24

-   -   -

Prosíme o podporu formou zdieľania stránky Biblik.sk najmä o zdieľanie biblik.sk/clanky na sociálnych sieťach, pretože tieto informácie môžu pomôcť mnohým ľuďom. (DO HĽADANIA NA BIBLIK.SK NAPÍŠTE ČO POTREBUJETE LIEČIŤ NAPR. "VYSOKÝ TLAK" "CHOLESTEROL" "RAKOVINA" "DEPRESIA" "OČKOVANIE" a zobrazia sa vám príslušné informácie, ktoré ľuďom môžu pomôcť. Niekedy na dohľadanie článko je vhodné použiť aj google, napíšte kľúčové slovo a k tomu biblik.sk)  Ak chcete doplniť nejaké informácie, alebo by ste chceli uvereniť nejaký článok na biblik.sk/clanky môžete nám písať:

Očkovanie je jedným z najväčších zločinov na tejto planéte. V ponuke máme aj vynikajúcu knihu od lekára-zástancu očkovania Dr. Campbell McBride - SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE. Táto žena - lekár vo svojej knihe určenej najmä pre liečbu psychiatrických pacientov, schizofrénie a autizmu píše, že existuje veľmi silný dôvod, prečo sa vôbec neočkovať kombinovanými vakcínami. Od zástankyne očkovania je to odvaha, jej kniha SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE  je naozaj veľmi zaujímavá!

Odpoveď na každé očkovanie sú aj tieto slová Pána Ježiša Krista:

"ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ."

Matúš 9:12

-  -  -

Môžete nám poslať mailom dobré veci, články a informácie. Napríklad aj vaše vlastné výskumy, pozorovania a informácie o aerosólových operáciách chemtrails, na ktoré Biblik.sk opakovane podal množstvo podnetov a trestných oznámení - na Políciu a na Okresnú prokuratúru, ministerstvá a mnohé úrady, nakoľko tieto úrady sú infiltrované, je potreba zorganizovať aktívny celonárodny nenásilný občiansky odpor! Aj nad územím Slovenska je možné takmer každý deň pozorovať tieto lietadlá, ktoré vysýpajú chemikálie do ovzdušia, pozrite si prosím toto krátke video:  https://www.youtube.com/watch?v=2q-BZxl-Zxk

Dohromady Biblik.sk podal 3 trestné oznámenia vo veci rozprašovana chemtrails a napísali stovky mailov a listov na ministerstvá, SHMÚ, Políciu, Úrad na ochranu ovzdušia a ďalším. Biblik.sk môžete podporiť modlitbou alebo priamo formou zasielania finančných príspevkov na účet IBAN nižšie. Každá úprimná pomoc je vítaná v službe Bohu a ľuďom. Stovky kníh boli doteraz bezplatne darované medzi ľudí, najmä Biblie, kresťanská literatúru ale aj mnohé iné knihy, predovšetkým mladým a chorým ľuďom v nemocniciach. Na biblik.sk/clanky sú publikované dôležité informácie a výzvy na aktívny a nenásilný občiansky odpor. Viac na biblik.sk/clanky Ak Boh dá, v tejto činnosti bude Biblik.sk pokračovať, každá úprimná podpora je vítaná:

ĎAKUJEME!

Biblik.sk

IBAN:

SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBA

mail:

tel. 032 240 00 65 (00421 32 240 00 65)

SLUŽBA POMOC PRE ZDRAVÝCH I PRE CHORÝCH ĽUDÍ:

 

Pomoc pre zdravých i chorých ľudí, ktorí sú ochotní na sebe pracovať, čo predovšetkým znamená: mať lásku k Bohu, starať sa o svoju dušu, mať vieru v uzdravenie a cítiť v srdci túžbu byť lepším človekom, teda usilovať sa o čistotu charakteru a mravnosť. Chorý je ten, kto nehľadá odpoveď na základnú otázku života "KTO JA SOM?" Význam slova pokánie je zmena, obvykle postupná zmena z človeka tela na človeka ducha a vo viac ako 99% prípadov tomu predchádza tvrdá každodenná práca na sebe. Ak sa naozaj chcete meniť, čo je vlastne Cesta k tomu, ako byť v zdraví, je dobre nám napísať mail, príp. zatelefonovať. V niektorých prípadoch (zvlášť pri bolestiach hlavy, chronickej únave, neschopnosti sa sústrediť) vieme poradiť riešenie aj možnosti odtienenia elektromagnetického žiarenia. Ak by ste mali záujem, môžeme hodnoty žiarenia odmerať a navrhnúť riešenie. Pri spomínaných problémoch je dobré vypozorovať, či sa objavujú aj pri pobyte napr. na chate (príp. na určitú dobu by ste mohli skúsiť fungovať bez Wi-Fi a bez mobilu a pozorovať, či sa Váš stav zlepšuje)

"Lebo kto má, tomu bude dané, a rozhojní sa mu; ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má." Matúš 13:12

__________________________________

 

Služby zamerané na zlepšenie kvality života a odovzdávanie skúseností (voda, strava, diéta, doplnky výživy, kvalita životného prostredia + meranie elektrosmogu. Vďaka Pánu Bohu môže dnes takmer každý využívať najmodernejšiu techniku a prístup k informáciám. Ľudia sa môžu úplne vyliečiť z chorôb, psychických chorôb, zbaviť sa liekov či drogovej závislosti. Ak o zdravie aj Vy stojíte alebo potrebujete motiváciu, či chcete opäť získať stratenú chuť do života - kontaktujte Biblik.sk mailom alebo telefonicy

   Tel. 032 240 00 65

Biblik.sk navrhuje aj špeciálnu diétu na zvýšenie psych. a fyz. výkonu (zdraví, športovci, a aj psychicky chorí pacienti - môžete vyskúšať GAPS diétu z tejto knihy, či ketogénnu diétu. Môžete využívať praktické skúsenosti s touto diétou a predísť mnohým omylom a poznať riziká, nemusíte na sebe robiť experimenty!

Nie sme predajcovia žiadnych doplnkov výživy, podávame iba informácie, napr. článok DOPLNKY VÝŽIVY tu

Využitím služieb Biblik.sk môžete získať cenné informácie o liečbe chorôb, úprave vody, stravy, prostredia, pri liečbe fyz. i psych. chorôb, pri poruchách správania a pri poruchách trávenia, alergii, autizme, rakovine, vysokom krvnom tlaku, riešenie obezity a zdravé chudnutie, odstránenie chronickej únavy a návrat radosti zo života. Na www.biblik.sk/clanky sú takmer každý deň nové informácie. (DO HĽADANIA NA HLAVNEJ STRÁNKE môžete napísať napr. "depresia" "rakovina" "cholesterol" atď. alebo príslušné informácie si aj sami vyhľadať v stovkách článkov na www.biblik.sk/clanky

Pacienti s rakovinou, vysokým krvným tlakom a pojedači liekov na cholesterol, prosím vás pozrite si aj tento článok a prosím vás študujte to video:

https://www.biblik.sk/news/ako-liecit-rakovinu-vysoky-tlak-a-cholesterol-dr-coldwell/

Čítajte pravidelne www.biblik.sk/clanky

Choroba nie je špina, ktorú treba okamžite upratať ako sa to bežne robí napr. očkovaním, liekmi na cholesterol a predpisovaním antidepresív. Niekedy sa pacient zbaví svojich ťažkostí aj choroby, no ak sa jeho charakter, návyky a myslenie nemenia, potom zákonite príde ďalšia choroba, ďalšie ťažkosti, úraz alebo dokonca smrť. 

 

Čo môže pomôcť hneď ako účinné antidepresívum? Čítanie Biblie: Svätá Biblia - Kázeň na Vrchu, Matúš kap. 567.  (zvlášť Matúš 7:7-12) a Žalm 51. Kompletnú Bibliu si môžete kúpiť tu:

Praktický návod ako môžete aj Vy prekonať psychické ochorenia Biblik.sk poskytuje mailom, telefonicky, osobne alebo online cez googlemeet alebo Skype

KONTAKT Biblik.sk:

a na tel.: 032 /240 00 65 (00421 32 240 00 65)

- - -

Prispievať môžete na č. účtu:

SK8583300000002101425963

Bic/Swift code: FIOZSKBA

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

Aj malý pravidelný príspevok 2, 5, 10 € môže v mnohom pomôcť.

Ď a k u j e m e

Nie sme členmi žiadneho náboženstva ani žiadneho spolku či organizácie.

Biblik.sk

"Subham, astu sarvadžagatam, šťastné nech sú všetky bytosti! ÓM."
"Subham, astu sarvajagatam, All beings, be happy! Óm."