NAJPREKLADANEJŠÍ AUTOR (-: zvedavec.org :-)

NAJPREKLADANEJŠÍ  AUTOR  (-: zvedavec.org :-)