"Iste len Jeho Dobrota a Milosrdenstvo ma budú sledovať po všetky dni môjho života: a budem bývať v dome JA SOM naveky." Žalm 23:6

"Iste len Jeho Dobrota a Milosrdenstvo ma budú sledovať po všetky dni môjho života: a budem bývať v dome JA SOM naveky." Žalm 23:6