"DOBRÉ" RÁNO/ "GOOD" MORNING (treba si všímať zapínanie a vypínanie posýpania na hranách čiar)

"DOBRÉ" RÁNO/ "GOOD" MORNING (treba si všímať zapínanie a vypínanie posýpania na hranách čiar)