ZEM PODĽA BIBLIE. Ako sme zistili, Firmament bol v podľa našich informácií v podobe vodnej pary, ktorý na Zemi udržiaval stále teplé podnebie.

ZEM PODĽA BIBLIE. Ako sme zistili, Firmament bol v podľa našich informácií v podobe vodnej pary, ktorý na Zemi udržiaval stále teplé podnebie.