ČÍTAJTE

ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE SO ŠTÁTOM

23.09.2019 13:06
Sociálna poisťovňa, min. SV, min Zdrav., min. Spravodlivosti, premiér 1.)     schválili ste mi plný inv. Dôchodok vo výške 174, 50 €. Nebyť pomoci rodičov, nemal by som najmenšiu šancu na uzdravenie a vôbec, na prežitie. Ľudom, ktorí nemajú nikoho, personál nemocnice kupuje...
Celý článok

KAJAŤ SA! DEŇ HOSPODINOV JE BLÍZKO.

20.09.2019 11:26
Ohlásenie Božích trestov za hriechy. Opilci. "Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k Joelovi, synovi Petuelovmu. Počujte to, starci, a pozorujte ušami, všetci obyvatelia zeme! Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich otcov? Rozprávajte o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozprávajú...
Celý článok

DIKOBRAZ

19.09.2019 18:58
Bol raz jeden dikobraz, ktorému všetky zvieratá v lese závideli. Mohol pokojne spávať, nemusel sa vďaka svojim dlhým pichliačom báť nečakaného útoku. Aj preto za ním zvieratá často chodievali a prosili ho, aby im dal aspoň jeden pichliač, nech sa môžu aj oni proti útočníkom kvalitne brániť.  A...
Celý článok

S.N. LAZAREV - NOVÉ KNIHY

18.09.2019 11:43
V edícii ZDRAVIE ČLOVEKA sú od dnes na Biblik.sk dostupné tieto nové knihy: https://www.biblik.sk/zdravie-cloveka-s-n-lazarev/ https://www.biblik.sk/zdravie-cloveka-s-n-lazarev/   Od 18.9.2019 začína oficiálny predaj aj ďalších dvoch nových kníh: S.N. LAZAREV - NOVÉ MYSLENIE a ÚSPEŠNÝ...
Celý článok

HUDOBNÁ ŠKOLA V DETSTVE ZNAMENÁ LEPŠÍ SLUCH V DOSPELOSTI / BRAIN STRUCTURES DIFFER BETWEEN MUSICIANS AND NON-MUSICIANS (SK, ENG)

18.09.2019 10:29
Deti, ktoré navštevujú hudobnú školu, budú mať v dospelosti lepší sluch. Dokazujú to výsledky výskumu publikované v odbornom magazíne Journal of Neuroscience. Výskumníci zistili, že ak sa dieťa čo i len pár rokov učí hrať na hudobnom nástroji, jeho mozog je schopný neskôr lepšie...
Celý článok

CESTA K VÍŤAZSTVU JE VYTRVALÝ AKTÍVNY NENÁSILNÝ ODPOR

17.09.2019 09:06
Kresťan, ktorý očakáva nejaké nebo po smrti je pre Boha a pre boj proti satanizmu nepoužiteľný! Bohužiaľ je to väčšina členov kresťanských zborov a organizovaných cirkví. Načo by oni bojovali proti neprávosti, načo by riskovali stratu svojho pohodlia tu na Zemi, keď sa majú dobre a vraj po smrti...
Celý článok

VÝZVA TAKZVANÝM PREDSTAVITEĽOM ŠTÁTU

16.09.2019 11:13
Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Generálny štáb, Úrad vlády a Polícia vyzývam vás, aby ste bránili Slovensko a Slovákov a veru aj samých seba pred náletmi posýpacích lietadiel, ktoré takmer každý deň vypúšťajú polymérové vlákna do ovzdušia. Na stránke...
Celý článok

BIBLIA O MNOHÝCH PSYCHIATRICKÝCH PACIENTOCH / THE HOLY BIBLE ABOUT SO MANY PSYCHIATRIC PATIENTS... (SK, ENG)

13.09.2019 20:32
"Nesmyselní, trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti!  Ich duša si ošklivila každý pokrm, a priblížili sa až k bránom smrti. Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkostí. Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a...
Celý článok

LEPŠIA NEJAKÁ FORMA EVANJELIZÁCIE NEŽ ŽIADNA

12.09.2019 21:19
Poklad. "Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď našiel človek, skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má, a kúpi to pole. Perly. Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý najdúc jednu drahocennú perlu odišiel a...
Celý článok

CHEMTRAILS TRENČÍN 10.9.2019 - 12.9.2019 (AKTUALIZÁCIA 1x+VIDEO ČASTICE V OVZDUŠÍ)

12.09.2019 11:52
Tienenie Slnka, vyvolávanie skleníkového efektu, extrémy a nestabilnosť počasia, to všetko spôsobuje rozprašovanie častíc do ovzdušia. Sú to kolosálne zločiny, ľudia ste povinní sa brániť! Častice v ovzduší môžete vidieť  tu  a tu, alebo na vlastné oči, keď si prekryjete slnko, ako tu,...
Celý článok

CHEMTRAILS TRENČÍN 10.9.2019 (AKTUALIZÁCIA 1x)

10.09.2019 09:16
"Ukrutnosť sa dvíha rastúc v palicu bezbožnosti. No, nezostane ničoho z nich, ničoho z ich množstva, ničoho z ich hukotu, ani nebude náreku nad nimi." Ezechiel 7:11 / Ezekiel 7:11 "Violence is risen up into a rod of wickedness: none of them shall remain, nor of their multitude, nor of any of...
Celý článok

PRÍCHOD SYNA ČLOVEKA (Veľmi zaujímavé krátke video Sergej Miháľ a Jiří Zmožek)

09.09.2019 11:04
"DOLEJ OLEJ A VOLEJ: PŘIJD PANE JEŽÍŠI" Veľmi zaujímavé krátke video: https://www.youtube.com/watch?v=SSPEfLe-bCk Knihu kúpite tu: https://www.biblik.sk/products/sergej-mihal-prichod-syna-cloveka/    
Celý článok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>