ZLOČINCOM, KTORÍ SI HOVORIA VLÁDA HROZÍ 15 ROKOV VÄZENIA PODĽA § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb

18.11.2021 13:49
§ 424a
Apartheid a diskriminácia skupiny osôb
(1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen extrémistickej skupiny,
b) ako verejný činiteľ,
c) z osobitného motívu,
d) a vystaví ním takú skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,
e) a vydá ním takú skupinu osôb do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
f) za krízovej situácie.
__________________________________________________________
COVIDISTI:  V - AKO VÄZENIE?