36 - ROČNÁ ŽENA ZOMRELA PO OČKOVANÍ, RAKÚSKE ÚRADY HLÁSIA 151 ÚMRTÍ KRÁTKO PO OČKOVANÍ / AUSTRIA: 36yo WOMAN DIED SHORTLY AFTER VACCINATION. AUSTRIAN BUREAUS REPORT 151 DEATHS SHORTLY AFTER VACCINATION (VIDEO GERMAN+CZsubs)

14.09.2021 11:32

36 - ROČNÁ ŽENA ZOMRELA PO OČKOVANÍ, RAKÚSKE ÚRADY HLÁSIA 151 ÚMRTÍ KRÁTKO PO OČKOVANÍ

https://rumble.com/vmg6hh-umrtie-po-cokovani..html