...A TAK POROŠENKO UTEKAL Z VLASTNÉHO MÍTINGU / PIGTRO POROSHENKO ON THE RUN (SK, RU)

14.03.2019 19:06

Petro Porošenko utekal z vlastného mítingu. Ľudia niesli transparenty s podobizňou Porošenkovej hlavy. Vojnový zločinec Porošenko sa bude zodpovedať, podobne ako vojnoví zločinci Bush, Blair, Sarkozy a Dzurinda / Ukrainian war criminal Petro Poroshenko was running from his own meeting. People of Ukraine showed Poroshenko what they think about him:

https://www.facebook.com/allinfo.sk/videos/2268747980060455/