432Hz KLASIKA NA BIBLIK.SK PLNE SPRÍSTUPNENÁ

05.09.2019 18:55

 

Skladby nádhernej klasiky si môžete bezplatne stiahnuť:

https://www.biblik.sk/products/a432-hz-klasika/

Viac o 432Hz hudbe:

https://www.biblik.sk/news/o-hudbe-432hz/