650. Najlepšia kázeň - Komárno, 25.11.2018, SK

11.01.2019 19:03

Krásne počúvanie, naozaj príjemný relax aj pri vypnutom obraze. Ak si potrebujete v piatok alebo cez víkend, či inokedy oddýchnuť, môže byť užitočné:

https://www.youtube.com/watch?v=osauiR2RhT0

https://www.youtube.com/watch?v=osauiR2RhT0

Poznámky ku kázni Biblik:

Áno, Boh dáva človeku veci, ktoré si človek prosí, len častokrát, to čo my chceme, nemusí byť pre nás najlepšie. Nesprávna modlitba môže uškodiť. Pretože niekedy ľudia tak po niečom túžia, že chcú akoby ovládať Božiu Vôľu, čo je vlastne hriech. Boh im niekedy ich túžbu splní, aby to pochopili sami, len cena, ktorú za to niekedy zaplatia, býva privysoká. Konkrétne: pani sa dva roky modlila, aby jej Boh dal dosť drahý byt v hlavnom meste. Byt dostala, presťahovala sa, a zomrel jej syn... V Božskej logike neexistuje dobré a zlé, existuje iba zákonité. Tak, ako sú prepočítané reakcie prvkov vo vesmíre, napr. H2O=voda, rovnako je na určitej úrovni prepočítaná každá udalosť. Teda v istej rovine je všetko Božia Vôľa.

Na modlitbe si preto prosím najmä duchovné veci a modlím sa stále viac tichom, pretože pred Živým Bohom nemám šancu slovami vypovedať, čo je pre mňa najlepšie. Iba nejako cítim, že ak chcem vôbec prežiť musím žiť v každom okamihu s Vôľou Božou v harmónii. Chcem, aby všetko v mojom živote len k Tomu smerovalo a aby to sám od seba chcel pochopiť každý ešte skôr než si prejde peklom. Zvlášť ľudia ktorých mám rád, to je asi to najťažšie, odolať pokušeniu človeka vyliečiť...

Akoby ľudia sami chceli ochutnať "ovocie poznania dobrého aj zlého". Taká je väčšina ľudí, potom už ťažko budú z nich doslova Božie deti, snáď ak aj nevojdeme do Kráľovstva nebeského, aspoň sme nežili nadarmo. Chceli sme poznať aj keď to Boh nechcel.

Boh nechcel, aby sme poznali, kôli nám, aby sme netrpeli. Čo On chcel, bývalo nám v podstate jedno... Ale aj tak sme chceli, aj keď následky sme nejako tušili. Museli sme poznať, že bez Boha naozaj zomrieme. "No a čo", povedia niektorí. No dobre, lenže ak aspoň trochu máte niekoho radi, nikdy v tom nie ste sami, a ťaháte ich buď hore, alebo dolu, aj vtedy, keby ste celý život žili sám ako pustovník v jaskyni!

Nedokážeme bez Boha nič skutočné vytvoriť, pretože sme iba stvorenie, nie Stvoriteľ, Ktorý Jediný Sám Boh JE - to jediné čo vôbec skutočné JE.

Z firmy Steva Jobsa, ktorý chcel zanechať "škrabanec" na Vesmíre, raz neostane ľuďom viditeľný ani prach! Kto si na neho o pár storočí, alebo tisícročí spomenie? Ale na Božích ľudí, ktorí vytvorili skutočné dielo, dostali Milosť spoluvytvárať Vesmír, tí žijú večne a dodnes tvoria! Z tých širokej verejnosti menej známych: Pavel z Tarzu, Wilhelm Busch, George Müller, Hudson Taylor,... Synovia Boží, plne oddaní Vôli Otcovej žijú a prebúdzajú ľudí k životu aj po odložení svojho tela. Je to Božie Požehnanie a Milosť pre nich a pre svet!

Na záver jedno staré čínske prekliatie: "Boh daj aby sa Ti splnili všetky Tvoje priania!" Staroveké národy tomu rozumeli, každý sa raz musí skloniť pred Živým Bohom.

"Prisahal som sám na seba, slovo vyšlo z úst spravedlivosti, ktoré sa nevráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude prisahať každý jazyk. A povie: Len v Hospodinovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prijdú. A hanbiť sa budú všetci, ktorí sú zapálení proti nemu." Izaiáš 45:23-24

-   -   -