Abd-ru-shin: IDEÁLNI ĽUDIA / Abd-ru-shin: IDEAL PEOPLE (SK, CZ, ENG)

13.06.2019 13:00

"Na Zemi má človek povinnosť stanoviť si ako cieľ to najvyššie, čo môže dosiahnuť a usilovať sa zo všetkých síl, aby tento cieľ dosiahol. Ako človek! Toto už vopred vylučuje, aby sa staral len o jedlo a pitie ako zviera, ako to mnohí žiaľ, robia, alebo aby sa dal vybičovať ruzumom získavať čisto pozemskú veľkosť a slávu. Mal by mať na pamäti ako hlavný cieľ všeobecné blaho a povznesenie ľudstva."

 Abd-ru-shin, úryvok z prednášky IDEÁLNI ĽUDIA

 
"It is man's duty on earth to aim at the highest attainment possible for him, and to strive for it with all his heart and soul. It must be work worthy of a human being, not a mere troubling for food and drink as an animal does, and as, unfortunately, many men do; nor must he allow his intellect to incite him to compete for worldly fame and position regardless of the general welfare and advancement of mankind which must always be his first consideration."