Abd-ru-shin: KAŽDÁ HODINA POZEMSKÉHO BYTIA JE TERAZ DRAHOCENNEJŠIA NEŽ INOKEDY

25.05.2021 08:38

Zem teraz prichádza k bodu, v ktorom sa odchýli od doterajšej dráhy, čo bude veľmi citeľné aj hrubohmotne. Potom nastane ostrejšie rozlišovanie medzi ľuďmi, ktoré bolo v poslednom čase už pripravené, ale zatiaľ sa prejavovalo iba "v názoroch a presvedčeniach". Každá hodina pozemského bytia je preto drahocennejšia, než kedykoľvek inokedy. Kto vážne hľadá a chce sa učiť, nech sa vytrhne s celým úsilím z nízkych myšlienok, ktoré ho pripútavajú na pozemské. Inak sa vydáva nebezpečenstvu, že zostane spútaný s hmotou a s ňou bude strhnutý do úplného rozkladu.

Tí však, ktorí usilujú k Svetlu, sú postupne uvoľňovaní od hmoty a  budú povznesení do vlasti všetkého duchovného.

Potom je konečne dovŕšené rozštiepenie medzi Svetlom a temnom a súd je dokonaný. Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU