Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU - dôležitý citát z knihy Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU

29.07.2021 09:44

"Ježiš označil príchod Syna Človeka ako poslednú možnosť záchrany. Súčasne poukázal, že s ním sa dostaví súd a že tí, ktorí ani potom pre svoju tvrdošijnosť alebo lenivosť nebudú ochotní prijať osvietenie, budú musieť byť navždy zavrhnutí. Z toho vyplýva, že v ďalšom dôsledku sa už nenaskytne nová možnosť na uvažovanie a na rozhodovanie. Je v tom tiež zjavné ohlásenie prísneho zásahu, ktorý urobí koniec zhovievavému čakaniu. To zase svedčí o prichádzajúcom boji Svetla proti všetkému temnu, o boji, ktorý musí skončiť núteným zničením všetkého temna." cit. z knihy Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

https://www.biblik.sk/products/posolstvo-gralu-koza/