ABD-RU-SHIN POSOLSTVO GRÁLU (doplnené 27.4.2018)

25.04.2018 19:13

Milí priatelia!

Po Svätej Biblii pre kresťana jedna z najdôležitejších kníh:

"MOJE A KRISTOVO POSOLSTVO SÚ JEDNO." Abd-ru-shin

Je povinnosťou kresťana takéto vyhlásenie podrobne preskúmať!

! JE VŠAK NESMIERNE DÔLEŽITÉ TÚTO KNIHU ČÍTAŤ OD ZAČIATKU !

Online k nahliadnutiu tu:  

https://www.abdrushin.sk/vo-svetle-pravdy/posolstvo-gralu-od-abdrushina-001.php  

 

AKTUALIZÁCIA 27.4.2018: Knihu už máme skladom:

KUPUJTE TÚTO KNIHU u nás, z oficiálnej stránky, alebo u vydavateľa:

1.) https://www.biblik.sk/abd-ru-shin/

2.) https://shop-gral.com/sk/posolstvo-gralu/vo-svetle-pravdy-posolstvo-gralu-3v1.html 

3.) https://www.efezus.sk/detail/65

 

Kvalitný slovenský preklad Abd-ru-shinovej knihy by mal byť:

1.) ISBN: 978-80-89163-32-8

2.) ISBN: 978-3-87860-205-7

Rozdiely v prekladoch zisťujeme.