ABOUT VIRUSES AND VACCINATION / O VÍRUSOCH A OČKOVANÍ (SK, ENG)

02.11.2021 21:18

ABOUT VIRUSES AND VACCINATION / O VÍRUSOCH A OČKOVANÍ

VIDEO ENGLISH+CZ SUBS:

https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/mikroby_vyvraceji_koronu/7f4211727c3462092ad57f63dc962e09a52c3d28/stream

dôležitá časť o očkovaní začína 18:33

the important part about vaccination starts at 18:33

 

FULL DOCUMENTARY TO UNDERSTAND BACTERIA, VIRUSES AND PROCESSES IN HUMAN BODY / CELÝ DOKUMENT PRE POCHOPENIE VÍRUSOV, BAKTÉRIÍ A PROCESOV V ĽUDSKOM TELE:

https://www.biblik.sk/news/na-com-je-zalozeny-podvod-s-pandemiou-the-basis-of-the-pandemy-fraud/

(last 30 minutes is very interesting / posledných 30 minút je veľmi zaujímavých)