AK KNIEŽATÁ NÁRODA ŽIJÚ ZVRHLO, LIKVIDUJÚ CELÝ NÁROD

04.09.2019 11:27

Dve cesty.

"Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú." Matúš 7:13-14 (Kázeň na Vrchu, Mat. 5., 6.,7.)

-     -     -

AK KNIEŽATÁ NÁRODA ŽIJÚ ZVRHLO, LIKVIDUJÚ CELÝ NÁROD

Sudcovia, politici a veru aj policajti sú kniežatá národa. Každý z nich, či už obyčajný právnik, začínajúci poslanec alebo radový policajt má určité vyhliadky stať sa vysokým štátnym úradníkom. Nemal by to byť jeho cieľ a zmysel života, ale mal by sa už teraz podľa toho správať, snažiť sa budovať v sebe základné morálne predpoklady na pozíciu kniežaťa národa. 

 Ak je človek odborne kvalifikovaný, častokrát to neznamená morálnu kvalifikáciu a už vôbec nie zdravotnú spôsobilosť! Ak vojaci, sudcovia, policajti, politici a zvlášť lekári – v podstate ľudia, ktorí môžu jediným rozhodnutím zapáliť štát (alebo svojim pričinením aj zabiť človeka) sú užívateľmi alkoholu, drog alebo psychiatrických liekov, ich rozhodovanie býva skreslené, ovplyvnené. Aké je úbohé, keď vidíte sudcu, lekára alebo nebodaj farára potácajúceho sa od vína! Lenže to, čo nevidíte, je, že prepokladaná morálna elita národa je častokrát v zajatí rôznych závislostí, antidepresíva nevynímajúc. Akoby dať si ráno tabletku na hlavu a ísť ďalej hlavou proti múru (nepátrajúc po príčinách svojho stavu), bolo už niečo normálne!

Skúste dlhodobo pozorne sledovať užívateľa antidepresív, každý jeden je vykonávateľom sebadeštruktívnych krokov! Ich myslenie sa síce môže javiť pri vyšetrení alebo počas pracovnej doby ako koherentné (súvislé) ale ak takého pacienta pozorne sledujete a počúvate ráno, naobed a večer, zistíte nesúlad a rozhodilosť. Akoby určité "účinné látky" v antidepresívach dosahovali hladiny v závislosti od dennej doby, možno v závislosti od slnečného jasu. Človek v takomto momente nie je úplne triezvy, nie je schopný učiniť rozhodnutie, za ktoré by bol 100% zodpovedný! Ľuďom užívajúcim antidepresíva a ich okoliu sa ich správanie možno javí ako normálne, bohužiaľ skutočnosť je iná!

Aby tieto jemné rozdiely človek vôbec zaznamenal, vidí to buď odmalička (tento dar niektorí ľudia majú, ani o tom nevedia, obvykle sa získava koncentračnými cvičeniami, čo ak niektorí majú cvičiť, tak vždy bez antidepresív, triezvi a bez drog), alebo mu to niekto musí vysvetliť tak, aby to pochopil (snažím sa vám to vysvetliť aj teraz) alebo musíte poznať rozdiel v "tvare" myšlienok s antidepresívami a bez nich. Proste je to rozdiel.

Skoncovať s antidepresívami je obvykle ťažšie ako prestať fajčiť a ťažšie ako prestať brať pouličné drogy. Marihuana, pervitín, heroín – ich užívatelia majú lepšie vyhliadky na normálny život ako užívatelia antidepresív, lebo s výnimkou zaslepených huličov si vedia priznať, že ich situácia je vážna a budú ju musieť začať riešiť. Kdežto užívatelia antidepresív sa denno-denne „opájajú“ ako keby ani žiadna závislosť na tých takzvaných liekoch neexistovala! Prosím vás zastavte sa, zobuďte sa a hľadajte a nachádzajte  cestu, ako byť triezvi! Na tejto planéte sa hovorí, že očkovanie je normálne, že chemtrails je normálne, a vraj aj užívanie antidepresív je normálne! Keď máte problém v duši a nezaujíma vás aký, len proste chcete si ísť ďalej po svojom – no tak papajte tabletky na hlavičku od psychiatra! Pardon, hovno je toto normálne! Vtedy ste cvok, keď nepátrate po príčine vašej poruchy a uveríte im, že ju prosto máte! Potom vám neostáva nič iné, ako pojedať tabletky a k neriešenému problému v duši sa pre vašu lenivosť a ľahostajnosť stávate otrokmi farmaceutických dílerov! V niektorých prípadoch je treba začať tie lieky brať, vo väčšine prípadov je však potreba tie lieky prestať brať! Človek by si mal vždy skôr ako začne niečo robiť, uvedomovať nutnú potrebu pátrať po príčine, pretože uspokojiť sa s tým, že máte nejakú nerovnováhu neurotransmiterov či poruchu je skôr subjektívne konštatovanie lekára, ako vedecky overiteľná skutočnosť. A zase len tak vysadiť lieky, mať abstinenčné príznaky, blaznieť a robiť to, čo doteraz je rovnaká hlúposť ako ich začať len tak pojedať. Teda najprv dôkladne zvážte kroky, ktoré budete vykonávať, či vám ich už radí laik, priateľ, alebo odborník. A zase nerozmýšľajte povrchne, ale ani príliš dlho. Uvažujte. Čas beží.

Keď sa človek chce dostať s pasce užívania akýchkoľvek drog vrátane antidepresív, musí si uvedomovať nevyhnutnú potrebu mať triezvu myseľ, a rovnako ako by sa mal dobre starať o telo snažiť sa aj myseľ mať v určitej kondícii.

Pomaly sa dostávame k duši, ktorá je prvotná, teda uvedomiť si samého seba (KTO JA SOM?) a budovať charakter, smerovať k večným, trvalým hodnotám. Už takého chcenie je Milosť Božia, obvykle ten, kto nastúpi na Cestu, o Ktorej hovoril Pán Ježiš Kristus (úzka cesta) je uzdravený v tom momente, keď sa vydá po Nej kráčať! Stretávam sa s ľuďmi, ktorí vlastne boli uzdravení v tom momente, ako sa celým srdcom obrátili k Bohu, a som jeden z nich. Tí, ktorí neboli ochotní držať kurz alebo boli povrchní, buď klesli ešte hlbšie, alebo prinajlepšom len vymenili jeden problém za druhý, niektorí aj predčasne zomreli. Lepšie by im bolo na Cestu, ktorá smeruje k Životu večnému a Šťastiu trvalému sa nevydávať. Uzdravili by sa a žili by, ale oni si vybrali cestu svojich túžob, ktorá vedie do zahynutia. Preto psychiatrickí pacienti z rodín, kde je, alebo ak u nich samých niekedy bolo aspoň nejaké smerovanie k Bohu to majú ešte ťažšie, ak si vyberú svet. Aj ich rodičia, ak nežijú čistý svätý život sú ešte oveľa viac bití ako ostatní:

"Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst."  Zjavenie 3:15-16

-     -     -

Moderná medicína psychiatrickým pacientom len umožňuje predlžovať život v hriechu (v rôznych hrubých charaketových rysoch, nestriedmosti a závislostiach). Psychiater alebo liečiteľ takého pacienta môže vo vlastnom záujme poslať radšej do kostola, lebo liečiť týchto je ešte oveľa riskantnejšie.

Ak moderná medicína bude naďalej umožňovať hľadieť len na telo a myseľ, ohrozuje tým aj samotných lekárov, ktorí pokiaľ sa nezačnú zaujímať o dušu pacienta, ohrozujú všetkých, aj samých seba.                                    

  -      -      -

"Lež vy kujete lož; lekári ste na nič vy všetci. Oj, aby ste aspoň mlčali, a bolo by vám to za múdrosť!" Job 13:4-5