AK NIEKTO POVIE: "MOJE A KRISTOVO POSOLSTVO SÚ JEDNO!" TAK POTOM, ČO JE TO ZA KRESŤANOV, KTORÝCH TO NEZAUJÍMA?

20.05.2021 11:17

"Moje a Kristovo Posolstvo sú jedno!" Abd-ru-shin

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

Knihy Abd-ru-shina sú ako čerstvý vzduch do zatuchnutého sveta náboženských dogiem. Ľudia, ktorí študovali Abd-ru-shinovo POSOLSTVO GRÁLU hovoria, že obsahuje všetko, čo človek potrebuje!

Žijeme v čase Božích súdov dámy a páni! Toto je možno Vaša posledná šanca správne nasmerovať svoj život a pochopiť kľúčovo dôležité veci. Tých, ktorých to nezaujíma, by najskôr podobne ľahostajne prešli okolo Pána Ježiša Krista! Jeho Učenie by väčšinu z vás nikdy nezaujímalo, vy máte svoje predstavy o živote a o tom, ako máte žiť! Celá stavba sa vám však rúca! V Biblii je jednoduchá veta, "Dom na skale, Dom na piesku" v Kázni na Vrchu, Matúš kapitoly 5., 6., 7. Na piesku stavalo celé ľudstvo, táto babylonská veža ľudskej pýchy sa práve otriasa v základoch a padá na ľudstvo! Slepí a hluchí ešte vyčítajú Bohu, ako to On dopustí! Pričom nám bolo dané jasné vedenie - Kristove Slová z Biblie a Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina. Nemenej dôležitý je aj Abd-ru-shinov výklad DESATORA:

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

Ak je vo vás ešte aspoň štipka túžby po Bohu, nenechajte túto možno poslednú príležitosť oboznámiť sa a pochopiť Božie zákony, ktoré sú vám dané pre vaše dobro.

"Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia."

       1. List Petrov 5:6-9