AKO DODRŽIAVAŤ NAJVÄČŠIE PRIKÁZANIE?

20.08.2021 11:28

Veľké prikázanie.

"Učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci." Matúš 22:36-40

_______________________________________________________

"A hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal: Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A on mu povedal: Čo je napísané v zákone? Jako čítaš? A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho jako samého seba. A Ježiš mu povedal: Dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť." Lukáš 10:25-28

_______________________________________________________

Ako dodržiavať Najväčšie Prikázanie? Niet väčšej lásky ako Božia, dôkazom je aj to, že Boh zostúpil na Zem v tele ako obyčajný smrteľník. Kôli niekoľkým ovečkám, ktoré počujú Jeho hlas prišiel Pán Ježiš na Zem medzi vlkov, ktorí Ho brutálne zavraždili a mučili.

_______________________________________________________

"Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem." Ján 15:13-14

_______________________________________________________

Veľké Prikázanie je hlavná vec. Kto chce Boha milovať, nech dovolí, aby Božie Svetlo, Ktoré nás oživuje, odrážalo späť ten najčistejší odraz. Božia energia, ktorá nami prúdi a oživuje nás, je človekom usmerňovaná podľa jeho vlastnej vôle. Dokonalé plnenie Prikázaní je možné iba v láske a jednote s Bohom. Človek zatiaľ môže Božiu energiu smerovať správnym smerom, jednoduchým vyškrtnutím všetkých hlúpostí zo svojho života a správnym využívaním času. Odstráňte všetky pokrivenia zo svojho života! Začnite správne využívať čas! Zaraďte sa do Veľkého Božieho Diela správne a neprekážajte! A nerobte sa príliš spravodliví!

Hľadajte a nachádzajte svoj zmysel a účel, využívajte čas, možnosti, nadania, talenty. Ďalší krok je snaha aj v myšlienkach využívať správne Božiu energiu. Je úplne jasné, že potom taká ohromná energia vyžaduje novú kapacitu, doslova prechod na novú úroveň. Možno je to jedna z najťažších vecí takáto transformácia človeka, a podobne ako špičkový výkon vrcholového športovca vyžaduje tvrdý tréning a prípravu.

Kto chce Boha milovať tiež "z celej sily" mal by byť silný, a pre tento cieľ by sa mal snažiť získať silu! Ak sa vám to nedarí alebo ste stále vyhadzovaní, tu je verš, nad ktorým treba meditovať:

_______________________________________________________

"A veď nikto neprišíva záplaty surového súkna na staré rúcho, lebo ináče ten jeho nový výplnok odtrhne kus z toho starého, a povstane ešte väčšia diera. A tiež nikto nevlieva nového vína do starých kožíc, lebo ináče nové víno roztrhne kožice, víno sa vyleje, a kožice sa zahubia; ale nové víno sa má lievať do nových kožíc." Marek 2:21-22

_______________________________________________________

Abd-ru-shin: dôležité CITÁTY Z POSOLSTVA GRÁLU

- Neoblomne pretrváva zákon: "Čo človek zasieva, to aj mnohonásobne zožne!"
- Človek nesie teda duchovne zodpovednosť za všetko, čo robí. Táto však začína už pri rozhodnutí; nie teda až po vykonaní činu, pretože čin je vlastne výsledkom rozhodnutia.
- Je len jeden Stvoriteľ, jeden Boh, a preto tiež len jedna sila, ktorá všetkým existujúcim prúdi, všetko oživuje a podporuje!
- Človek túto silu vedie pomocou cítenia a s tým súvisiacimi myšlienkami k dobrým alebo zlým následkom.
- S čistou radosťou myslite na to, že ste schopní svojím úprimným cítením a myslením, chcejúcim dobro, bez námahy riadiť jedinú a mohutnú tvorivú silu. Pracuje sama, vy ju potrebujete len riadiť.
- Pretože jestvuje len táto jedna Božia sila, vysvetľuje sa tým aj tajomstvo, prečo musí nakoniec v každom vážnom boji temno ustúpiť Svetlu a zlo dobru.
- Čo je dobré a čo zlé, to cíti každý bez slov až do končekov svojich prstov. Každé hĺbanie o tom by len miatlo.
- V každom okamihu môžete nastúpiť cestu k výšinám a napraviť minulé, nech je to čokoľvek!
- Myslite na to, ako vami prúdi čistá sila Božia. Potom sa sami zľaknete zavádzať túto čistotu do špinavých kanálov nepekných myšlienok.

https://abdrushin.szm.com/ars2.html

 

knihu Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU kúpite tu:

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/