AKO JE MOŽNÉ PSYCHICKÚ CHOROBU AJ VYLIEČIŤ / HOW TO CURE PSYCHICAL DISEASES (SK, ENG)

22.09.2020 12:30

"Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé." Rimanom 12:21

"Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Romans 12:21

"Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby!

Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený."    Náhum 1:15

"Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows: for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off."      Nahum 1:15

- - -

Ak vy alebo váš známy trptíte psychickou chorobou, napíšte nám prosím e-mail so stručným opisom problémov + dátum narodenia (príp. iba vek pacienta) a kedy sa prvýkrát problém objavil.

Píšte na biblikPÍŠZAVINÁČbiblik.sk Pošleme vám praktický návod, ako je možné psychickú chorobu aj vyliečiť a koľko vás to bude stáť. Teraz máte jedinečnú šancu využiť a aplikovať do praxe 10 rokov našich skúseností s pacientami. Niektorí z nich sa aj vďaka informáciám, ktoré dostali cez nás vyliečili aj z najťažších psychických chorôb. Zvlášť ak ste čerstvý psychiatrický pacient, napíšte nám rýchlo, pretože zvlášť v úvodnom štádiu máte vynikajúce šance na to, aby ste svoje zdravie získali späť. Modlite sa každý deň a proste si Svetlo, Silu a vytrvalosť, majte vieru a bojujte tak urputne, aby ste zvíťazili.

 

ENGLISH:

If you have any psychical disease and you want to know how to cure it, email us at biblikWRITEATbiblik.sk and we will send you further information and how much it will cost. Biblik.sk offers you 10 years of experience based on our work with psychiatric patients and some of them thanks to informations flowing through us are cured! Especially if you are a fresh psychiatric patient, e-mail us quickly, you have very good chances to get your health back. Thank you.

Pray every day for Light, Strength and perseverance, have hope and fight to win!