Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? / What man is he that feareth the LORD? (SK, ENG)

10.10.2019 11:19

1 Dávidov žalm. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, 2 tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. 3 Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. 4 Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. 5 Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň. 6 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. 7 Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý. 8 Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. 9 Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. 10 Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. 11 Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. 12 Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. 13 Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. 14 Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. 15 Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. 16 Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý. 17 Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. 18 Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. 19 Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli a nenávidia ma ukrutne. 20 Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe. 21 Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, veď sa pridŕžam teba. 22 Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.

-    -    -

ŽALM 25, preklad katolícky (SSV)

 (Pozn. Biblik: z prekladov máme najradšej Roháčkov preklad, ale tento Žalm sme dostali mailom a preto sme ho uviedli tak, ako je)

-   -   -

 

A Psalm of David.

1Unto thee, O LORD, do I lift up my soul. 2O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. 3Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause. 4Shew me thy ways, O LORD; teach me thy paths. 5Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day. 6Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old. 7Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O LORD.

8Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way. 9The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way. 10All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies. 11For thy name's sake, O LORD, pardon mine iniquity; for it is great. 12What man is he that feareth the LORD? him shall he teach in the way that he shall choose. 13His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth. 14The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.

15Mine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net. 16Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted. 17The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses. 18Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins. 19Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred. 20O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee. 21Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee. 22Redeem Israel, O God, out of all his troubles.

 

-    -    -

Psalm 25 (King James Version)