AKO MÔŽE TV, PC A HUDBA OVPLYVNIŤ NÁLADU A ŽIVOT ČLOVEKA

22.03.2018 13:18

AKO MÔŽE TV, PC A HUDBA OVPLYVNIŤ NÁLADU A ŽIVOT ČLOVEKA?

Jednoduchá odpoveď: veľmi :-) a častokrát aj na dlhšie časové obdobie, niekedy aj na celý život. Život človeka môže zmeniť jeden okamih, jediný citát, jedna veta na bilborde, či stretnutie s iným človekom. To sú tie situácie, ktoré nám do života prichádzajú na prvý pohľad akoby náhodou, no sú takisto riadené Bohom podľa toho, ako človek myslí, koná a po čom túži.

Myšlienky a správanie človeka ovplyvňujú v ére počítačov, internetu a mobilných telefónov najmä frekvencie, na ktorých tieto zariadenia pracujú, (frekvenčné pásma mobilov či frekvenia regulácie jasu podsvietenia TV a pod. je daná na základe určitých štandardov, ktoré stanovil niekto, kto ich účinky veľmi dobre pozná) Bežný človek nemôže zmeniť frekvencie, na ktorých tieto zariadenia pracujú a ktoré do veľkej miery ovplyvňujú jeho myseľ. Čo však človek môže ovplyvniť je spôsob ich používania.

Za jednu z najdôležitejších vecí pokladám výber obsahu, ktorý si ľudia prezerajú na svojich smartfónoch, na internete a v televízii. Bez pochopenia hodnoty času a bez uvedomenia si obrovského vplyvu rôznych programov, informácií a videí na svoj súčasný život sa človek stáva otrokom týchto technológií. Jeho názory, myšlienky, vkus, obliekanie, správanie je vymodelované pomocou moderných informačných technológií. Štýl, ktorý pokladá za svoj, nie je jeho, názory nie sú jeho vlastné a to čo pokladá za škaredé, sa mu časom začne páčiť preto, lebo je to u ostatných považované za krásne. Jeden mladý chlapec mi raz povedal, že hudba, ktorú počúva, sa mu nepáčila, ale že stačí to dokola počúvať a už sa to každému páčiť bude.

Tak som pochopil, ako je možné, že ľudia vydržia počúvať niektorých moderných spevákov a speváčky. Stačí, keď sa tieto sračky budú ustavične hrať v rádiách a vysielať v TV, prípadne propagovať na webových stránkach a ľuďom časom začnú aj chutiť! Človek bez uvedomenia si Pána Boha a teda aj bez pochopenia hodnoty samého seba je tlačený do pozície konzumenta a tomu tlaku väčšinou neodolá. Je milšie radšej sa poddať vlne, na ktorej plávajú takmer všetci ľudia neznámo kam, pretože pricháza strach, že človek môže ostať svojim názorom sám. Človek má väčší strach z toho, že ostane sám, že bude v očiach spolužiakov či kolegov neobľúbený, ako z toho, že musí tak lacno zapredať sám seba! Veď si už na to zvykol, klikať na internete na každé sprosté video, pozerať správy a reality show, v domnení, že bude mať prehľad. Kam ho takéto nezodpovedné správanie môže priviesť, mnohí netušia, stručne povedané, je to cesta do pekla. Ale niektorí ľudia tomu neveria, neveria, že by niektoré bežné veci mohli byť až také zlé, až tak strašne škodlivé, či dokonca až životu nebezpečné.(ako sú okrem digitálneho obsahu a hudby:  očkovania, potraviny v obchodoch, hamburgery, cola a sprajty...)

Jedno "nevinné" video s ľahkým erotickým obsahom oberie mnohých mužov o energiu, preto sú takéto videá cielene podsúvané na stránky pre mládež. Možnosť je na také stránky buď nechodiť, čo je dosť ťažké, lebo na ne chodia "všetci". Ďalšia možnosť je na také videá neklikať, čo je už istý spôsob snahy, ktorú Pán Boh vidí, a takáto snaha sa môže veľmi pozitívne odraziť v živote človeka. Čiže namiesto úplného zavrhnutia "zlého" je možné vyberaním si obsahu aj zo zlého vyťažiť dobré.

Najhoršia možnosť je úplné poddanie sa, to je ten moderný človek konzumný, s mobilom v ruke a slúchatkami v ušiach, ktorý nič nerieši. Ak zrovna nepočúva rap, tak najskôr počúva tvrdú hudbu a nosí tričká so smrtkami, neuvedomuje si ani silu vplyvu hudby, ani silu symbolov, ktorými do svojho života priťahuje smrť. Všimnite si ako sa dnes mladé dievčatá obliekajú a maľujú, je to takzvaný EMO štýl. (emo=emotiononal hardcore, slov. citovo zatvrdilý, otupený) Ak zrovna nechodia v čiernom a nenosia tričká so symbolmi smrti, maľujú sa ako mŕtvoly, či ako figuríny. Štýl mnohých mladých ľudí je mŕtvolný, nepoznajú Pána Boha a Pána Ježiša Krista, nemajú v sebe života, ťahá ich to k odvrátenej tvári Boha, k satanovi, k smrti... Sú citovo otupení, je možné s nimi ľahko manipulovať, nemajú silu odolať svojim pudom, nevydržia sa zaprieť pre vyššie ciele. Lačnému je milšia ryba na stole, ako kráľovstvo o rok, napísal Giovanni Papini. U mladých, ale aj u dospelých ľuďoch je za pomoci frekvencií vyvolávaný ustavičný "hlad". Ak sa ľudia pravidelne neladia na vyššie frekvencie, napr. čítaním Biblie, modlitbou, či meditáciou, sklonia sa časom aj pri slabšom vetre. Väčšinou hľadajú spásu vo vzťahoch, ale bez lásky k Pánu Bohu býva aj toto ľudské úsilie odviate vetrom.