AKO NAPÍSAŤ ŠPECIÁLNE ZNAKY NA LINUXE NAPR. Ô, Ä / HOW TO WRITE SPECIAL SYMBOLS IN LINUX / SPECIAL CHARACTERS IN LINUX, DEBIAN, UBUNTU (SK, ENG)

17.11.2021 19:04

Zavináč: pravý alt+v (držíme pravý alt a stlačíme zároveň klávesu v)

€: alt+e

alt+e znamená, že držíme alt a zároveň e, klávesa + sa nestláča!
návod pre veľké Ä:
1.) stačíme a držíme spolu klávesy ctrl+shift+u
2.) všetko pustiť
3.) napísať 00c4
4.) stlačiť Enter (príp. namiesto Enter stlačte space, t.j. medzerník)
5.) takto dostaneme symbol Ä
 
návod pre veľké Ô:
1.) ctrl+shift+u
2.) všetko pustiť
3.) napísať 00d4
4.) stlačiť Enter (príp. space namiesto Enter)
5.) takto dostaneme Ô
 
- Pre písanie ostatných symbolov si vygooglite "vášsymbol unicode"
napr.  "ú unicode"
výsledky U+00FA
1.) stlačíme ctrl+shift+u
2.) pustíme všetky klávesy
3.) napíšeme 00fa
4.) stlačíme Enter (alebo space)
5.) takto dostaneme ú

________________________________________________

ENGLISH:

google: "yoursymbol unicode"
example: "Ä unicode"
search results: U+00C4
 
1.) press ctrl+shift+u (press and hold together ctrl shift u, forget the + key)
2.) release all keys
3.) write 00c4 
4.) press Enter (or space)
5.) and you will get the Ä symbol
 
another example:
google: "yen unicode"
results: u+00A5
ctrl+shift+u 00a5 Enter
and you will get ¥
- you can always use space instead of enter