AKO NEBESIA KEĎ PRI MNE SÚ

22.06.2018 21:10

-     -     -     -

-    -    -

-   -

-

"Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej prisahal Hospodin tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá." Svätá Biblia - Deuteronomium 30:19-20

-

-   -

-    -    -

-     -     -     -

 

Ako Nebesia keď pri mne sú

Jej oči stratený raj donesú

Všetko je dobré, keď som s ňou

Láska, milujem Ťa, môžeš veriť s istotou.

 

Jej vôna po jej objatí, ostane chvíľu na mojej hrudi,

Túžim ju cítiť aj keď sa rozplynie.

Boh ma za moje hriechy súdi,

vždy keď je preč, a nie pri mne.

 

S Tebou láska chcem byť každý deň

Ostaň prosím Ťa, ešte chvíľu, pri mne len,

dovoľ mi, prosím Ťa, o Tebe snívať môj sladký sen.

 

Pána Boha milujem najprv, aj bez nej má život zmysel

Len všetko mi padá z rúk, pretože - stále som na ňu myslel.

Ďalší tanier, miska, pohár... rozbili sa po zemi

Sladké slzy túžby, ochutnávam miesto obeda.

Ostré črepiny skla, krv z mojich rúk tečie mi

Najedol som sa dobre, no teda...

 

Nepotrebujem veru jesť a piť,

Iba s Tebou aspoň chvíľu byť

A Ty, si prišla dnes, ma navštíviť,

chcem sa Ti týmto odvďačiť.

Za veľa Ti ďakujem veľmi Ťa milujem

 

Všetko vďaka Pánu Bohu mám, aj vďaka Tebe,

či to viem, že práve hodíme sa k sebe?

 Len to viem, že Ťa milujem.

Teba zvádza svet do pekiel,

Do večného ohňa s Tebou, by som šiel.

Aj tak horím za živa, trhá mi srdce keď berieš drogy,

Ničíš si dušu aj telo, podľa Teba je to sranda keď si groggy

Nemôžem Ťa zachrániť, iba klesnúť k Tebe

Ty musíš sama, k Pravde, k Bohu, ináč diabla živíš v sebe.

 

Dnes je možno Tvoja šanca posledná,

Prosím Ťa otvor srdce Pánu Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi.

Robíš sa malá, naivná, hráš sa na dieťa - podľa toho, ako sa Ti to práve hodí.

Ináč sa tváriš, naveľa - ako múdra, dospelá.

Veď pozri aká si nezbedná,

ziapeš a húkaš po mame, kričíš na priateľov a zreveš aj po vlastnom otcovi!

Takéto správanie, iba bolesť a smrť, zákonite zrodí.

 

Hovoríš, „Nemám čas“ a dobre si povedala,

 Bibliu si ešte ani bližšie nečítala.

Čas už nemá nikto z nás,

Iba Božia Láska. Láska nepozná čas...

Tam je Tvoja nádej, zamiluj sa do Pána Boha,

Viac k smrti nevkročí, Tvoja krásna noha.

Ku Svetlu, k Pánu Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi sa budeš utiekať,

 Vyvolíš si Život, Ty budeš sa dobre mať,

KTO? PÁN JEŽIŠ KRISTUS!

ČO? SVÄTÁ BIBLIA

PREČO? ŽIVOT

-

-

-

 ŽIVOT.