AKO PÁN BOH ODPOVEDÁ NA MODLITBY

30.07.2018 14:08

"Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš." Jeremiáš 33:3

-  -  -

Ako Pán Boh odpovedá na modlitby? To mnohí kresťania určite vedia, niektoré veci sa nedajú popísať slovami, my vám však teraz skúsime priblížiť tie, ktoré popísať môžeme:

1.) Chlapec bol smutný, išiel na bicykli okolo známej studničky trošku sa opláchnuť. Modlil sa, aby mu Pán Boh pomohol, prosil Pána Boha, že tentokrát potrebuje niečo konkrétne, čo by ho tak povzbudilo, potešilo. Ako podišiel k studničke, na kuse dreva vedľa studničky uvidel nápis: "NEBOJ SA, VŠETKO DOBRE DOPADNE"

 
 

2.) Raz sa manžel jednej krásnej ženy rozhodol, že pôjde na očkovanie. Po masáži mozgov v robote zo strany farmaceutických firiem sa zamestnanci rozhodli, že pôjdu do Bratislavy na očkovanie proti žltačke. Samozrejme, že jeho manželka sa veľmi snažila ho od očkovania odhovoriť, aj iní ľudia ho odhovárali, no manžel tej ženy si išiel za svojim. Jeho žena spoločne so svojou mamou a rodinným priateľom-kresťanom, sa začali za neho modliť. Prosili Pána Boha a Pána Ježiša Krista o pomoc, vedeli, že očkovanie mu môže trvale poškodiť zdravie a nakaziť jeho a dokonca aj jeho ženu alebo dieťa špinavou chorobou. Prosili Pána Boha a Pána Ježiša Krista, aby ho zastavil, mysleli si, že Pán Boh vypôsobí defekt na aute, na ktorom tam išli, že tam snáď ani nedôjdu...

Manžel po príchode domov začal rozprávať svojej žene: "Vieš, ten doktor tam všetkých, ktorých som tam ja ako ich vedúci viezol...no rad-radom ich tam ako dobytok zaočkoval. Keď prišiel ku mne, začal mi rozprávať o nežiadúcich účinkoch očkovania, a že by sme chvíľu nemali spolu spávať, aby som Ťa vraj nenakazil! Teda, ten doktor ma predstav si, normálne od toho očkovania odhovoril! Všetci odtiaľ odišli zaočkovaní, okrem mňa, to je zvláštne, však?"

 

3.) Kresťan raz nemal peniaze na nájomné. Bol chorý, PN-ka nestačila na pokrytie nákladov. Začal prosiť Pána Boha o pomoc. Ráno mal posledný termín na zaplatenie. Vybral sa pre istotu do hustej rannej hmly k najbližšiemu bankomatu, pretože veril, že ho Pán Boh len tak nenechá. Zosmutnel, keď na účte nemal vlastne nič. Začal sa modliť: "Pane Bože, prosím Ťa, pomôž mi! Môj Pane, ja viem, že Ty ma takto nenecháš, a Ty vieš, ako veľmi tie peniaze potrebujem. Verím Ti, verím v Tvoju pomoc, Pane Bože a Pane Ježišu Kriste, Ďakujem Ti." Takto sa modlil pri bankomate. Ešte raz pre istotu skontroloval svoj účet. Zostatok na účte ostal rovnaký. Vytiahol kartu, z bankomatu ktorá mu spadla na zem vedľa odhrnutej kôpky snehu. Zohol sa pre kartu, keď v snehu uvidel nejakú zvláštnu čiaru. Odhrnul sneh. Hľadí na tú zem, hľadí... Úplne nová päťdesiateurová bankovka stála v snehu na hrane. Obzrel sa okolo seba - v rannej hmle nebolo vidieť človeka. Zodvihol bankovku a s vďakou a modlitbou išiel domov. Tých päťdesiat euro bola presne suma, ktorá mu chýbala na pokrytie nevyhnutných výdavkov. Od radosti zvolal:

 

HALLELUJAHV - BOŽE TEBE SLÁVA!