AKO ROZPOZNAŤ SEKTU A EŠTE NIEČO O NARODENÍ PÁNA JEŽIŠA

21.05.2018 14:28

"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja."

Ján 8:58

-    -    -

Ako spoznať primitívnu sektu či znaky primitívneho náboženstva? Je to jednoduché, nectia Pána Ježiša Krista, lebo nechápu Svätú trojicu. Pán Ježiš hovorí "JA SOM", teda JA SOM, SOM nezrodený, nestvorený, JA existujem od počiatku! Pán Ježiš teda logicky nemôže byť nejakým prvým archanjelom, ako to učia napríklad jehovisti. Archanjel je tiež iba stvorenie.

Pán Ježiš sám Seba prehlasuje za nestvoreného, za Toho, ktorý JE od počiatku. V tom je priepastný rozdiel medzi Ním a všetkými bytosťami Svetla, ktoré sú iba stvorenie Jemu podriadené. Čiže ťažko môže byť niekto skutočne duchovný, kto dnes nepozná Slovo Pána Ježiša Krista.

Neexistuje Otec bez Syna a logicky ani Syn nemôže existovať bez Otca! Čiže Otec, Syn a Duch Svätý, to sú tri jednoliate a navzájom od seba neoddeliteľné aspekty, ktoré samostatne neexistujú! Vo východných náboženstvách SAT, ČIT, ÁNANDA=Existencia, Vedomie, Láska. Ak človek šoféruje auto, je tam šofér, to čo je šoférované (auto) a zároveň proces šoférovania. Čiže vždy je tu Pozorovateľ, to čo je pozorované a samotný proces pozorovania. Subjekt, objekt a pozorovací proces. Je to zaujímavé. Aj náš svet je 3D, rozmery sú dĺžka, šírka, výška. Svet tvoria zároveň aj ďalšie tri základné črty: hmota, priestor a čas. Atóm sa skladá z protónu, neutrónu, elektrónu... Boh stvoril a vytvára svet Sám zo Seba, dôkazy vieme zaznamenať aj v našom svete. Napríklad sila modlitby minimálne dvoch alebo troch ľudí naozaj veriacich v Meno Pána Ježiša Krista, to bohužiaľ mnohí nepoznajú. (Mat 18:20) Nepotrebujeme robiť vedecké experimenty o pôsobení gravitácie, rovnako ako nepotrebujeme robiť experimenty o pôsobení Božej lásky. My, ktorí sa spoločne modlíme za konkrétne veci, vieme ako mocne zasahuje Boh, no ostatným je to skryté.

Kto sa obracia ku Kristovi, obracia sa skrze Neho k Najvyššiemu Bohu. Je smutné, že primitívne učenia rôznych náboženstiev okrem Najvyššieho Boha a Pána Ježiša Krista ctia ešte aj anjelov, Máriu, či kadejakých majstrov, ktorí sú narozdiel od Pána Ježiša Krista iba stvorenie. Ako keby miesto Majstra niekto rovnakú úctu preukazoval jeho dielu! Ľudia vôbec nevidia, že Boh je jeden, že Jemu patrí všetka sláva, úcta a vďaka.

Rovnako primitívne ako uctievať stvorenie, obrazy duchovných majstrov, či aj Máriu a anjelov je uctievanie Slnka, Mesiaca, či sošiek! Sú to pohanské primitívne náboženstvá v rozpore s Božími prikázaniami. "Nebudeš mať iných Bohov predo mnou!" "Neučiníš si nijakej rytiny ani nijakej podoby..." "Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť..." (Exodus 20:3-5) A Boží Syn Pán Ježiš Kristus nie je stvorenie, ale Ten, Ktorý je súčasťou Najvyššieho Boha-Otca od počiatku! On s nami ľuďmi, ktorí sme iba stvorenie, nemal nikdy nič spoločné! Aby sme Ho mohli vnímať, zjavil sa nám ako telo, doslova sa z lásky k človeku ponížil tak, že sa narodil kôli nám na túto Zem ako človek. Takúto obeť si málokto vie predstaviť, z prepychu kráľovského paláca dobrovoľne ísť prežiť život ku špinavým nakazeným bezdomovcom, kde človeka istotne čaká smrť. A odstup Božej slávy od života na Zemi je ešte oveľa, oveľa väčší.

-    -    -

"Lebo Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd oddal Synovi, aby všetci ctili Syna, jako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal. Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života." Ján 5:22-24

-    -    -

Čo sa udialo pri narodení Pána Ježiša? Bola konjukcia planét Jupiter a Saturn. Jupiter je planéta, ktorá čistí celú Slnečnú sústavu. Bez nej by boli ostatné planéty aj Zem pravdepodobne úplne rozbombardované asteroidmi. Jupiter svojou obrovskou gravitáciou očisťuje aj náš svet, aby sme my v ňom mohli existovať.

Saturn, to je zase satan. Jeho prstence vydávajú ľudskému uchu pravdepodobne nepočuteľný zvuk, podobný motorovej píle, jednoducho povedané Saturn vydáva dosť nepríjemné vibrácie. (Mesiac tieto Saturnské-satanské vibrácie najmä v splne zosilňuje, preto je vhodný pôst na spln a obmedzenie či úplné vylúčenie drog a alkoholu) Pri narodení Pána Ježiša Krista vlastne z pohľadu Zeme Jupiter "pohltil" Saturn. Čiže Kristus na Zemi zvíťazil nad diablom a bolo to už pri Jeho narodení vidieť aj na nebi!

Je máj, lásky čas, kedy si myslíte, že sa narodil Pán Ježiš? Ťažko to mohol byť iný mesiac ako máj. Ak si odmyslíme smutnú realitu chemtrails, všetko kvitne, celá príroda sa raduje a všade cítiť zrod nového života. Ľudia v máji aj pri daždivých a upršaných dňoch pociťujú akýsi prílev novej energie. Všade cítiť zrod nového života. Krásne kvety na ovocných stromoch už zomierajú a stávajú sa z nich plody, ktoré akoby už o tri dni dozrejú. V najväčšej kráse tak ako všetko rozkvitlo, je neúprosne položené k zemi, len preto, aby ľuďom prinieslo ovocie! O čo všetko sa pripravuje človek bez Krista! Nikdy okolo seba neuvidí, čo skrýva tajomstvo kvetu, pokiaľ neprijíma Božie Slovo!

"Povážte ľalie, jako rastú; nepracujú ani nepradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty jako jedna z nich." Lukáš 12:27

-    -    -

Učenia rôznych cirkví a siekt sa od učenia Pána Ježiša Krista líšia ako tulipán od bodliaku! Preto mnohé najmä východné sekty Svätú Bibliu-Slovo Pána Ježiša Krista nikdy nespomenú! Nízke primitívne učenia o samospasení, či už vzývaním nejakej formulky alebo domnelého Božieho Mena, ktoré ľuďom raz bolo dané a stále mnohí nevedia, Ktoré Meno to je! A že to Meno nestačí len opakovať! To je potom ako s mantrami, bludári hovoria, že na to, aby ste dosiahli osvietenie stačí opakovať tú pravú formulku! A takto si každá sekta, každá organizácia, ktorá si zakladá na rituáloch, vlastne sama seba značkuje. Pán Ježiš kázal verejne, žiadne tajomstvá, žiadne uzavreté kruhy a striktné dodržiavanie Božieho zákona, v ktorom prvotný zákon je láska k Bohu a ochota pre Neho zmeniť svoj charakter. (bibl. Veľké prikázanie) Čiže nič nečisté, čo nemá Boha na prvom mieste a úplne mu nepodriadilo celý svoj život, sa k Bohu nemôže priblížiť. Pán Ježiš dal svojim životom dosť jasný príklad, že na prvom mieste u človeka musí byť láska k Bohu a Jeho vôli, a ochota podrobiť svoj život nie učeniu cirkvi, ale učeniu Krista, teda v prvom rade učeniu Svätej Biblie. Biblický text si treba všímať, namáhať sa, aby ste Ho pochopili, meditovať nad Slovom Pána Ježiša Krista. Človek musí pochopiť Bibliu z "prvej ruky". Vôbec sa nehodia katolícke vysvetlivky ani historické, teologické a filozofické výklady, ako to vidíme napr. v katolíckych Bibliách. Svätá Biblia od prof. Roháčka je zatiaľ jediná bežne dostupná kniha, ktorá nesie najvernejšie zachované Slovo Pánovo. Pre Slováka, ktorý pozná jej hodnotu, je Svätá Biblia národný poklad. Mnohí hovoria, že vidia Boha v každej kvetinke, k každom stromčeku, no v Svätej Biblii Ho radšej nechcú vidieť, pretože by Ho mohli skutočne poznať! Ale prečo sa ľudia nesnažia Pána Boha a Pána Ježiša Krista skutočne poznať, prečo nečítajú Bibliu - prečo o Božie Slovo nemajú záujem? Obvykle hovoria, že nemajú čas... a to je bohužiaľ smutná pravda...

-    -    -

"Ježiš im povedal: Keby bol Bôh vaším otcom, milovali by ste ma, lebo ja som vyšiel z Boha a prišiel som; lebo ani som neprišiel sám od seba, ale on ma poslal. Prečo neznáte mojej reči? Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži. Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha." Ján 8:42-47