AKO ROZVIAZAŤ GORDICKÝ UZOL

20.07.2018 14:42

"Consider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked?"

-
-    -

-     -     -

 

Pravá múdrosť. Nie príliš spravedlivý. Nedbať na všetky reči.

 

"Dobrá je múdrosť s dedičstvom a ešte viacej tým, ktorí vidia slnko. Lebo byť v tôni múdrosti je to isté, čo byť v tôni striebra; a je užitok z vedomosti; múdrosť dáva život tým, ktorí ju majú. Vidz dielo Božie, lebo kto môže narovnať to, čo on skrivil? V dobrý deň buď tedy šťastný v dobrom a v zlý deň hľaď: Bôh učinil i tento popri tamtom nato, aby nenašiel človek po ňom ničoho. Všetko to som videl vo dňoch svojej márnosti: Stáva sa, že spravedlivý hynie vo svojej spravedlivosti, ako sa tiež stáva, že bezbožný dlho žije vo svojej zlobe. Nebuď príliš spravedlivým ani sa nerob nadmier múdrym; prečo by si mal seba priviesť na zkazu? Nebuď príliš bezbožným ani nebuď bláznom; prečo by si mal zomrieť pred svojím časom? Je dobre, aby si sa držal tohoto, ale ani od tamtoho nespusti svojej ruky; lebo ten, kto sa bojí Boha, ujde všetkému tomu. Múdrosť pomôže múdremu viac ako desať vladárov, ktorí sú v meste. Lebo niet spravedlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil. Preto tiež neprikladaj svojho srdca ku všetkým slovám, ktoré hovoria, aby si nepočul svojho sluhu, že ti zlorečí. Lebo tvoje srdce vie, že si aj ty mnoho ráz zlorečil iným." Kazateľ 7:11-22

 

-    -    -

 

Psychiatrický pacient si pomocou svojho rafinovaného egoizmu uviaže gordický uzol odpovedajúci jeho charakteru, intelektu a túžbam. Plače nad tým, alebo sa zaprisaháva, že zasvätí život týmto častokrát úplne chorým, zvráteným a bohužiaľ aj dosť primitívnym predstavám, ktoré sú navonok predýchnuté altruizmom alebo iným hlbším zmyslom. Jedinú možnosť má, ak chce byť zdravý, tieto predstavy opustiť - teda rozťať gordický uzol. Ale toho sa desí a častokrát umiera poviazaný, pretože na to do smrti nenájde odvahu.

 
-     -     -
-    -
-

Potešenie Izraelovi ohľadom nepriateľov a krásnej budúcnosti.
 
 
 
"Ale ty, Izraelu, môj služobníku, Jakobe, ktorého som vyvolil semä Abraháma, môjho priateľa  ty, ktorého som pojal za ruku od končín zeme a povolal som ťa od jej najďaľších kútov a povedal som ti: Môj služobník si ty, vyvolil som ťa a nezavrhol som ťa! Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti.  Hľa, budú sa hanbiť a stydieť všetci, ktorí horia zlosťou na teba; budú jako nič a zahynú tí, ktorí sa s tebou pravotia. Budeš ich hľadať, ale ich nenajdeš, tých, ktorí sa s tebou pravotia; budú jako nič, jako holé nič tí, ktorí bojujú proti tebe.  Lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím: Neboj sa, ja ti pomôžem!  Neboj sa červíku Jakobov, hŕstko Izraelova! Ja ti pomôžem, hovorí Hospodin, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov."