AKO SA DOSTAŤ ĎALEJ? / HOW TO SURVIVE? (SK, ENG)

11.06.2020 18:44

"Vojdite tesnou bránou;

 lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;

 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

 Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovocí ich poznáte..."                                                                   Matúš 7:13-16

Jedna z najdôležitejších správ pre ľudstvo je ukrytá v Kázni na Vrchu - Matúš kapitoly  5. , 6. a 7.

-   -   -

"Pokiaľ Zem prešla na novú úroveň, potom aj človek ako podsystém Zeme musí rovnako prejsť na novú úroveň." (ináč sa ďalej nedostanete, pozn. red.) "Do prechodu Zeme sme žili podľa definovaných zákonov. A teraz už máme úplne inú zodpovenosť. Zem už prešla. A ľudia, ktorí neprešli, cítia zhoršenie svojho zdravotného stavu. To reálne vidíme." "Najdôležitejšie je, aby človek našiel svoju cestu." Jurij Marcinišin

https://www.biblik.sk/news/ak-marcinisin-kvantove-prechody/

(opustiť určité vzorce myslenia, zvyky, bibl. Pokánie – metanoia, zmena, učiniť vo svojom živote nejaké zásadné, trvalé zmeny. Napr. skľúčenosť, nechuť žiť – zlé vzorce, ktoré treba opustiť, nie sú vaše, sú to “uzly“, ktoré sa zdajú skutočné. Čo Vám najviac bráni sa rozvíjať a byť šťastný? Zistite to, buďte bdelí, skúmajte sa a dajte všetky sily do toho, aby ste svoju myseľ udržiavali čistú) Pozrite si a uvažujte nad Biblickými veršami! Ak viete anglicky, dolu sú tieto kľúčové životne dôležité verše v angličtine:  

- - -

ENGLISH:

 "Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits..."                                                 Matthew 7:13-16

-   -   -

"The Earth has switched to the new level. The same must do a man, he must switch to the new level." "Until this switch, we lived according to defined rules. But now we have higher responsibility! The Earth has switched already, and the people who didn't addapt to the new level of energy, they feel worsening around their health. Now we can see it!" "The most important is to find YOUR way." ak. Jurij Marcinisin (note Biblik: find your place) VIDEO RUSSIAN+CZtit, please download and write english subs to this important video, put it on youtube, share and mail to biblikATbiblik.sk the link, thank you:

https://www.biblik.sk/news/ak-marcinisin-kvantove-prechody/

Note Biblik: we have to completely change some patterns of our thinking if we want to switch to the new level, now that means for us... to survive! We have to use all of our power to keep our mind pure, free from old patterns of thinking. Just pay attention to pure and deep ideas only! Other stuff in your head - simply don't pay attention to it!

Go your own way!

Which way of thinking do you choose, wide or the narrow?

Wide leads to death, the narrow leads to life!

If we choose the narrow way, how to quit old patterns of thinking? Atonement, metanoia - some principial, persistent change of our thinking. What we consider as "our" is not always from us, there's usually too much patterns in our thinking which have been inserted - by our ego, by the world, by false leaders, etc. The "bad" ← it doesn't want to die, it wants your attention! It's alive from your attention! So, don't worry if you have bad thinking or temptations, simply pay your attention to good, focus only what's really worth your attention! (choose good books, good web pages, and change your thinking, change yourself) WHO I AM? WHERE IS MY PLACE? The simple question WHO I AM? and WHERE'S MY PLACE IN GOD'S CREATION RIGHT NOW? Our text is only a poor try to explain something, what everyone should apply to practice. Get some experience and persist! The jews were 40 years in the desert, what are we prepared to sacrifice for understanding Christ's Words? We have to offer our time and energy to understand what His Words really means and how to apply His "Teaching for Life" to practice: "Knock and it shall be opened to you." (Matthew 7:7, Luke 11:9)

Any little divergence from Christ's Teaching leads to death!

Please understand and apply to practice biblical verses:

 "Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits..." Matthew 7:13-16

"And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you." Luke 11:9

"Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened."  Matthew  7:7-8

 

THE SERMON ON THE MOUNT - ONE OF THE MOST IMPORTANT MESSAGES FOR MANKIND: MATTHEW CHAPTERS 5., 6. and 7.