AKO SA ZNOVUZRODIŤ? ČO JE TO ZNOVUZRODENIE? / HOW TO REBIRTH? WHAT IS IT BORN AGAIN? (SK, ENG)

20.04.2021 08:18

V Jánovi 3. kapitole nájdeme kľúčovú podmienku, ktorú však radšej nespomínajú ani predstavitelia cirkví ani duchovní vodcovia, pretože to nevedia a nevedel to ani vtedajší duchovný učiteľ Nikodém:

"Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova." Ján 3:5-7

Nad týmto by sme si mali lámať hlavu a konečne sa zaujímať, čo nám chcel povedať v Pravde Majster a jediný skutočný Majster Pán Ježiš Kristus. Pýtali sme sa niekedy, čo je to znovuzrodenie? Ako a na čo využívame čas? Ako sa znovuzrodiť, čo je to znovuzrodenie? To by sa mal každý namáhať vyskúmať a pochopiť, ináč činí hriech sám voči sebe! Namiesto tých hlúpostí, správ a nepodstatných vecí, ktoré sú po väčšine aj tak iba stratou času, môžeme hľadať niečo podstatné, nejaký kľúč k Životu. Je znovuzrodenie každodenný boj a víťazenie nad každodennými problémami? Alebo väčšina sú loseri a prehrávajú, pretože ani nehľadajú, nejdú vpred ku Kristovi a kto nejde ku Kristovi, ide od Neho! Sami sa zatracujú, prijali prehru už vopred, nikdy ani skutočne nebojovali, nikdy vážne nehľadali myslia si, že niekto to urobí za nich! Kôli vlastnej lenivosti zodpovednosť zvalia na kňazov a majstrov, ktorí ako vidíme, v minulosti tiež nevedeli nič (Nikodém) a dnes je to zrejme veľmi podobné. Moderné spolky presadzujú rituály, sviatosti, mystické schopnosti, tie východné zase askézu, odriekanie a rôzne obete, ale všetci zabúdajú na každodenný boj a praktický život s Kristom, každodenné ustavičné nasledovanie Božieho Syna v znovuzrodení! "Úlohou kresťana je dobojovať deň." Koľkí v tomto boji padajú a nevíťazia? Veď predsa máme Pomocníka, Ktorý zvíťazil, potom aké sú dôvody prečo padáme? Pýcha, zatvrdilosť, nevera alebo neprijatie Boha, seba a sveta? (niekedy neprijatie rodičov alebo neschopnosť odpustiť či prehrýzť nejakú situáciu či udalosť) U každého sú dôvody rôzne, obvykle možno najčastejšie lenivosť, nedisciplinovanosť a život vo víre každodenných obvykle nepodstatných správ, zábaviek či práce. Ale  žiadnej rastline ani žiadnemu tvorovi v prírode nepomôže ak je slabý a neprežije! Jednoducho skončí ako zdochlina alebo na hnojisku! Videli ste niekedy zdochlinu vyhovárať sa, že niekto iný nesie za jej zdochnutie zodpovednosť? Ani vy, ktorí spíte sa nebudete môcť vyhovoriť na nevediacich kňazov a falošných učiteľov, hrozí, že spoločne skončíte na jednom hnojisku! Týmto chceme zdôrazniť dôležitosť meditácie nad Kristovými Slovami - ide o Život, o dušu, o všetko, o to najcennejšie čo človek má! Zodpovednosť za Večný Život sa tu na Zemi už zo zvyku prenecháva diletantom! Ako vyhlasuje svet vakcíny za najlepšie a môžu byť smrteľným jedom, tak aj vedenie rôznych duchovných odborníkov môže skončiť úplným zatratením! Neexistuje žiadna výhovorka ani dôvod, prečo by niekto iný ako Vy sám mal prevziať plnú zodpovednosť! Prajeme Vám víťazstvo nad putami, ktoré si sami zakladáte, vymotanie sa z tej pavučiny lákadiel svetskej povrchnosti, ktoré denno denne víťazia nad väčšinou ľudstva. S Božou pomocou sa to dá rozuzliť, existuje Cesta, Pravda, Život:

"Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!" Zj 3:20-22

Veľmi zaujímavé komentáre sú na anglickej stránke kingjamesbibleonline.org

ENGLISH:

COMMENTARY FOR JOHN 3 kingjamesbibleonline.org/John-Chapter-3/

"When you are dead, you are, for lack of better words, ASLEEP! You do not go directly to Heaven or Hell, nor anywhere for that matter, but the grave - which is Hell. Per the Strong's Concordance, Hell = Sheol, covered pit or hole in the ground - grave. So, in effect, we ALL go to HELL in death. When dead, you see nothing, know nothing, hear nothing, think nothing, period. You are just waiting for Christ to return and resurrect you from the dead state. If you are not raised, then perhaps that is eternal separation from YAHWEH GOD, which might be called Hell or damnation in a general sense. The Bible clearly states that there will be those who are thrown into the "Lake of Fire" which is symbolic of total, complete, elimination, never to be seen again. Going to heaven after death was not mentioned in the Old Testament, but "Sleeping with My Fathers" was several times, such as old Jacob Israel said to Joseph. Heaven as a place of after-death-living was a fairly recent skewing of Biblical text. Christ Yahshua told us Himself that "No man but the one standing before you has been to Heaven" or words to that effect. Heaven is another dimension that we are not privy to. And remember, Christ is COMING TO EARTH, not us going to Him in Heaven. Remember, several of the myths of going to Heaven are taken from Christ's Parables such as the Rich Man and Lazarus. Christ spoke of the Rich man being across a gulf which was purely symbolic. Parables were ONLY for illustrating a point and were NOT to be taken literally. There is no gulf where you go to rest and where you can see folks in Heaven and they can see you as well. Christ Himself did not simply "morph" from one state to another after dying on the cross. He was DEAD AS A DOORNAIL and in Sheol for 3 days and nights. He did not go visiting folks in a mythical Hell nor go anywhere for that matter. Otherwise, he did not actually die and therefore, did not cleanse you of your sins. Stop listening to your 501C3 preacher and read the HB"

- - -

How to rebirth? And what is it to born again? Is it victory over ourselves? Is that the everyday fight to win over sin keeping victory? You have to meditate and deeply understand what is it to rebirth. This is the question of Life. You have the responsibility and duty to fully understand, you will take Life od death, not your spiritual leader. When both will die, there will be no excuse "church lied to me" "priest didn't know" "master was a little wrong". Bad leadership, wrong or incoplete informations was never an excuse in this life, it couldn't change the situation what was created by them! Do you see how important is to have proper informations, the valid passport? Because the risk is you will not pass! It is very important to understand what Lord Jesus Christ say and do so! Who will waste his time for something else, he sins against his own soul. "Please show me the way to Life!" Which priest or master can aswer? The most important is, if you have the answer! Do you have the key, valid passport to the Kingdom of Heaven?

 

"Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again." John 3:5-7

- - -

"Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." Revelation 3:20-22