AKO SI VYTVORIŤ ŠŤASTNÚ BUDÚCNOSŤ?

20.09.2017 02:24

Majster Eckart Tolle:

ČO PREDURČUJE NAŠU BUDÚCNOSŤ?

https://ulozto.sk/live/!PG65Q7M76/eckharttolle-co-predurcuje-nasi-budoucnost-cz-avi