AKO ZLEPŠIŤ SPÁNOK / HOW TO GET BETTER SLEEP (SK, ENG)

21.07.2020 20:36

Jednoduchý návod ako zlepšiť spánok je vypratať všetky zbytočné veci z izby, knihy, papiere, zvlášť tak, aby veci neboli pri hlave. (obchodné papiere, pracovné veci, účty a pod. nikdy neskladujte v spálni, ak nie je iná možnosť, tak ich dajte tak, aby boli ďalej od hlavy) Všetko upracte, vyčistite, a potom skúste otočiť posteľ tak, aby nohy smerovali na sever a hlava na juh. Pre vyskúšanie kľudne premiestnite nábytok a posuňte posteľ na stred izby, natočte posteľ do správnej polohy. Takýto prakticky bezrizikový experiment môže predísť braniu liekov na spanie. Pozícia nohy na sever hlava na juh by mala výrazne zlepšiť spánok. Ráno keď vstanete, trošičku sa premôžte a už si nelíhajte.

 
ENGLISH: Simply remove all unnecessary stuff from your bedroom (book, papers, etc.) Books and other stuff don't have near your head! Remove all working stuff, papers, bills etc. from your bedroom.
Clean your bedroom, and try to rotate your bed and yourself in position legs north and head south.
There's some flow from the north, position "legs north head south" could significantly improve your sleep. In the morning, when you once get up, don't get back into your bed. Good night, God with you.