AKÝ MÁ BOH PRE ČLOVEKA PLÁN (II.časť) - DOPLNENÉ

10.02.2020 21:33

Ak skupina ľudí alebo národ uctieva vlastné túžby, spravodlivosť, ideológiu, zákony alebo čokoľvek iné namiesto Boha a lásky, čaká ho povstanie hubiteľa - antikrista z vlastných radov. Alebo príde iná, napríklad prírodná alebo nukleárna katastrofa. Aj zmysel zákonov a súdov by mala byť skutočná náprava a pomoc človeku, aby si človek uvedomil, že urobil zle, ale zároveň aby sa chcel naozaj napraviť. Vzniklo by tisíce pracovných miest, mali by byť ľudia, ktorí by dlhodobo sledovali a zaujímali sa o to, či človek skutočne kráča správnou cestou. Iba ak sa niekto nechce alebo nemôže napraviť, k čomu by mu mala byť vždy ponúknutá šanca, je podľa prípustný trest smrti, ale aj tak by sa na Zemi nemalo nájsť vykonávateľa, iba ak takého, ktorý by bol presvedčený, že duši toho človeka tým skutočne pomôže.

Celá spoločnosť rieši následky zanedbávania starostlivosti o dušu človeka. Ako vidíme vo vyspelých krajinách, iba materiálny blahobyt nestačí. Vo Švajčiarsku sú tiež celé parky narkomanov, po zemi sú rozhádzané injekčné striekačky, tiež majú plné psychiatrie a kopu samovrážd - vyspelá krajina! Pomoc neznamená len to, že ak človek ochorie, dostane sa mu najlepšej starostlivosti. V spoločnosti jednoducho klíči hriech. Hriech=ľudia sú mimo, a nechápu pravidlá trvale udržateľného zdravého života, ak neveríte, že hlboko pod hladinou je silný tlak, aj tak to najskôr v určitej hĺbke bude rovnako drtiť každého bez ohľadu na náboženstvo. Novodobí kresťania sú vedení tak, že im sa nič nestane a ateisti sa radšej až dokým to nepríde, nezamyslia nad svojim životom vôbec. A včera jeden človek len tak medzi rečou spomenul, že stojíme pred niečím veľkým... Až ma zamrazilo, pretože to nemal sám zo seba! Tým, že človeka po duchovnej stránke takmer vôbec nevzdelávame a neučíme ho samostatnosti, začína sa nám náš svet rúcať aj uprostred blahobytu a špičkových technológií. Keď vidím, ako sme dopracovali, viesť ľudí budú tí, ktorí dokážu v ťažkých podmienkach prežiť. Teda existuje silná motivácia, aby farár bol čím skôr praktický vedec a vedec praktický farár. Aj keď nič nemáte, musíte byť schopní ponúknuť aspoň niečo, a keď si myslíte, že máte všetko, keď viete, čo skutočne viete a aký je život krehký, je to akoby nič.

Sodoma-Gomora (Gen 19. kap.) je obraz toho, čo sa stane so svetom, keď upadne morálka. Porušovanie Božích Zákonov, ktoré sú prirodzené a normálne a v súlade s Prírodou nás môže vyjsť poriadne draho, nemusíme stratiť len mesto, ale môžeme stratiť aj celú planétu, a tá sa vysporiada aj s nukleárnou vojnou, planéta mať problém nebude, ľudstvo áno. Poloretardované Grétky a rôzni aktivisti zachraňujú planétu, ale k ničomu a dokonca ani k žiadnej katastrofe nedochádza len tak. A ak niekto ako Sergej Lazarev začne skúmať, hľadať a nachádzať príčiny, zrazu nevyhovuje, lebo aj v náboženstve aj vo vede sa môže oficiálne veriť len tomu, čo uznali autority. Náboženstvo aj veda majú spoločné slepú vieru v to, čo považujú za svojho boha.

Tam, kde sa rozmáha homosexualita alebo iné zvrhlosti čaká jednotlivca aj národ koniec. Na jednotlivcoch to vidieť v podobe rakoviny a AIDS, pričom rakovina je choroba celej spoločnosti a AIDS choroba obvykle silno porušených jedincov a najmä homosexuálov a narkomanov. Tieto dve skupiny postavili svoje túžby na prvé miesto. Získali tým stratu imunity, čím spustili odpočítavanie autodeštrukčnej sekvencie, ak by ich niekto učil, že je v tom nejaká zákonitosť, možno by ešte mali šancu. Ale oni to radšej nechcú uznať, podobne ani vedci ani farári nechú uznať potrebu vyjsť zo svojej bubliny, zo svojho Matrixu. U celého národa, rasy alebo kmeňa neochotu vysť zo svojho Matrixu vidíme v podobne zániku alebo holokaustu. Ak niekomu niečo nesedí, treba sa opýtať: "A čo ak by to bola pravda? Som ochotný to skúmať?" Alebo nie, je ľahšie len radšej veriť, že ten je heretik, ten blázon, ten pavedec a ten konšpiračný teoretik? K tomu sú ľudia oficiálne výchovou vedení, dôverovať tým, ktorí zrovna vládnu. Vláda = government, vládnuťmysľou...

Homosexualita a úpadok morálky, povýšenie svojich túžob nad Boha to je niečo ako rakovina - ak s tým spoločnosť alebo jednotlivec začne, a začnú to dokonca úradne tolerovať, akože "veď oni na to majú právo", "sú to ich práva" v tom momente začína rásť niečo ako nádor. Telo môže ešte chvíľu prosperovať, ale hynie duša. V spoločnosti by sme si mali uvedomiť, aké nebezpečné je tolerovať niečo také, ako homosexualita. Čiže plán na prežitie je maximálna snaha o dodržiavanie Božích zákonov. Boh tie Zákony (Ex. 20 kap. a Mar. 12:30-31) dal aby sme mohli ako jednotlivci a civilizácia vôbec prežiť vo Vesmíre, ktorý On naprogramoval, Prikázania sú Plán na prežitie. (Výrobca v návode vlastne nič neprikazuje, jasne hovorí, ak nedodžíte návod, strácate záruku, v tomto prípade viete, čo znamená stratiť záruku) Ak sa nám dodržiavať Prikázania darí, žijeme v harmónii s Vesmírom a sme šťastní, ak sa nám to nedarí, to neznamená, že to máme vzdávať alebo sa jedovať, že sa to nedá alebo že dodržiavať Prikázania je úplne nereálne, iba sme v láske na to ešte nedorástli a mali by sme sa snažiť rásť zdravo, alebo v nás klíči pýcha, ktorá zastiera lásku. A tí, pre ktorých je dodržiavanie Božích zákonov príliš ťažké, určite by nemali mať tú drzosť, aby žiadali uznanie svojej úchylky v spoločnosti.

Veď o tom je vlastne život, v tom ja vidím zmysel a cieľ, že človek každý deň smeruje k tomu, aby svoju dušu zdokonaľoval. Ťažko môžem chcieť od dieťaťa, ktorého opitý tatko do krvi mlátil aby ctilo svojho otca! (Predstavte si, že tak ako nejakí homosexuáli by sa týrané deti zgrupli a chceli by zákonom uznať, že treba vyškrtnúť Prikázanie Cti svojho otca i matku, aby si zlegalizovali právo sa im pomsťovať! To by viedlo kam???) Ale postupne môže aj taký človek, ak bude na sebe pracovať dosiahnuť takú silu ducha a takú úroveň lásky, že sa naozaj na svojho otca nebude hnevať a aj takú svoju skúsenosť ešte môže využiť! Teda ak človek klesá v nejakom Prikázaní, to neznamená, že Prikázania sú zlé, ale aj naprieč Bibliou vidíme, že to chce naozaj veľkú námahu, silu a energiu ich dodržiavať. Aj každá neresť je stratou energie, vidíte ako zdraželi cigarety - neresti vychádzajú draho, neresti sú zlodeji, ktorým otvárame dvere, smutné je, že dokiaľ ešte majú čo brať, väčšina ľudí sa tvári akoby sa nič nedialo a starí to tiež nechápu, mladým obvykle nemajú čo povedať, ale požadujú od nich úctu.

S výnimkou zopár jednotlivcov, väčšina ľudí na sebe musí pracovať každý deň a trénovať, a ak si to uvedomíme a aplikujeme do praxe, postupne už nebudú žiadne týrané deti, žiadne vojny, žiadne politické strany a tak príde aj to, čomu hovoríme raj na Zemi. Ale Boh nám väčšine z nás dal všetko potrebné k tomu, aby sme na sebe mohli pracovať, ak chceme, teda nečakajme, že to urobí za nás ani nečakajme, že donesie každému veriacemu tabuľku na ktorej mu oznámi Svoj Plán! Pretože skutočne, mnohí veriaci sú až takto naivní. A mnohí ateisti sa domnievajú, že snáď ich zločiny im nejako prejdú, všetci len tak povrchne veria, že všetko dobre dopadne. Detaily o tom, ako skončilo mnoho pápežov a popredných svetových lídrov nájdete v knihe Růže Světa. Aby svet bol lepším miestom, musíme mať lepších ľudí, súčasné tápanie civilizácie je vlastne odrazom toho, že väčšina jednotlivcov nevie, čo má vlastne robiť. A naozaj iba zopár vedcov a zopár farárov prekročí okruh svojho pôsobiska, čo je vlastne nevyhnutné a hrozí to vyobcovaním z komunity. Ale takých, ktorí prekročia sami seba, tých naozaj " prekročivších ", čo je vlastne význam slova "žid" je čoraz viac! Svietielka nádeje uprostred doby temna, kde náboženstvo je svetská politika a veda náboženská dogma! Kiež by na Zemi bolo každým dňom viac skutočných židov! Pravá veda a pravé náboženstvo podľa mňa tvoria jediný celok, sú to však navonok dva nezlučiteľné protiklady a iba málo ľudí nájde energiu na to, ako ich spojiť. Boh vždy posielal ľuďom pomoc, alebo skutoční proroci boli len v biblických časoch a za takmer dvetisícrokov nič? Veď aj Tesla bol prorok, aj Gándhí, zo súčasne žijúcich ľudí niektorí považujú za proroka aj Emila Páleša, a aj Sergej Lazarev ukazuje cestu k skutočnému pokroku človeka a ľudstva, jeho knihy majú na človeka veľmi pozitívny vplyv, sú pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, pochopiť a aplikovať do praxe určité veci, ktoré môžu pomôcť prežiť:

"Starostlivosť o vlastnú dušu, privedenie jej do poriadku, zlepšenie vlastného charakteru, schopnosť odpúšťať a prijímať Božiu vôľu sú základom zdravia. Každý deň by sme mali byť o niečo dobrosrdečnejší, štedrejší, odvážnejší, nezávislejší, lepšie chápať ľudí, ktorí sú okolo nás, starať sa o nich, skladať im komplimenty, nepochovávať svoju energiu ale ju realizovať - tak vyzerá každodenná práca na sebe." S.N. Lazarev, Človek Budúcnosti 3