AKÝ MÁ BOH PRE ČLOVEKA PLÁN? (1. časť)

10.02.2020 17:20

Nikde v Biblii nie je vyslovene napísané, že Boh má pre vás plán. Lebo v rôznych moderných kresťanských zboroch a sektách je preferované, že Boh má pre vás plán. Vy vlastne ak toto lákavé učenie prijmete, viac už nemusíte vynakladať energiu na to, aby ste zistili kto ste, odkiaľ ste a čo v živote vlastne chcete robiť. "Boh má pre teba plán" to je tiež podľa mňa jedna z manipulačných techník, ľudia v rôznych zboroch a sektách čakajú a čakajú, odovzdávajú príspevky, svojou účasťou a pozornosťou venujú svoju energiu cudzím záujmom, ktoré sú častokrát prezentované ako záujmy Božie. 

Miesto toho, aby boli ľudia vedení k samostatnosti a nezávislosti s tým vedomím, že iba na Bohu sú v skutočnosti naozaj závislí, stávajú sa miesto Boha závislí na svojej organizácii, od ktorej očakávajú, že jej učenie a vedenie je dielom Samotného Boha! K poslušnosti sa používajú citové vydieranie - ako odovzdanie života Ježišovi Kristovi. Človeka, ktorý by chcel mať výhrady voči predstaviteľom zboru to núti k poslušnosti, akože "veď tak to chce Ježiš a Ty sa sa rozhodol pre Neho, ak by si nás teraz opustil, si Judáš!" Na predstavu o tom, ako funguje sekta a rôzne organizácie s prívlastkom kresťanské, to stačí. Pán Ježiš Kristus nechcel, aby sme Mu odovzdávali život. Život človeka patrí Bohu, a či sa niekto chce Bohu úplne odovzdať a slúžiť Mu, hoci by Ho mali za to aj ukrižovať, na niečo také skutočne dozrel málokto! Navonok sa môžete odovzdať aj desaťtisíckrát, ale ak ste na to vnútorne nedozreli, pri troche bolesti alebo zrútení svojich plánov človek rýchlo zistí, že to nejde len tak, ľudia v skutočnosti celkom nechcú stratiť svoj život ani pre Boha, ale k úrovni takej lásky k Bohu majú dospieť a nejako na tom systematicky pracovať každý deň. Všetci ale stále čakajú zázrak, že nebudú musieť sadiť, okopávať a makať veľmi dlho na tom, aby sa naučili, ako dopestovať dobré víno, všetci čakajú, že do fľaše len natankujú vodu a na ich zavolanie čoskoro príde Ježiš premeniť tú ich vodu na víno - veď sa už toľkokrát len Ježišovi odovzdávali a stále nič, ale horšie je ak sa občas zázrak stane a oni potom chcú zázraky furt! (Herodes prosí Krista: "Urob zázrak teraz aj pre mňa, som kráľ, jasné? Veď to by si pre mňa keď som ja kráľ mal urobiť!" A potom aj taký naivne vychovávaný veriaci si myslí, že Boh má povinnosť pre neho v každom prípade robiť zázraky preto, že je veriaci) Stále len čakajú a čakajú. Nikto nechce dorábať a prísť na tajomstvo, ako dorobiť vlastné kvalitné víno, ktoré by mohol ponúknuť Bohu! Chcú od Boha brať, tak ich vychovávajú, a nakoniec chcú od Boha ako odmenu život v Nebi! Lebo v Pravde Majster by ani dnes nemohol mať milióny žiakov, práve pre toto - budovanie svojej duše býva mučivé, a na to človeka len tak ľahko nedostanete.

Ak nepríde očakávaný zázrak, tak sa vo väčšine náboženských organizácií očakáva aspoň koniec sveta, čas uteká, príležitosti tiež, ale oni čakajú, lebo sú vedení čakať, nie samostatne na sebe a svojich cieľoch pracovať a rozumne konať. Najskôr by nejaký cieľ a plán sami museli mať - ale načo, veď Boh má, Boh zariadi, Boh ochráni. (Napríklad sú vám schopní rozprávať, aké je očkovanie svinstvo, a svoje deti zaočkovať dajú - však načo by bojovali za svoje deti, veď Boh ich deti určite ochráni!) Ten ich boh a tá ich biblia sa vždy používa ako prostriedok na udržiavanie ľudí v pasivite! Áno, tak sú ľudia bohužiaľ vedení - čakať zázraky a úrodu bez práce a o tento život a budúcnosť svojich detí sa príliš nestarajú, veď oni to nechávajú na Boha, keď to vypáli zle, nebola to ich chyba, ale dokonca Božia vôľa! (Veď v Biblii sa píše, že o tento život sa starať nemajú (Luk 12:22). Pozor, povrchným výkladom biblických veršov sa dá ľahko manipulovať dav, neobstojí, že máte pravdu, keď ste založení na Biblii) Takto nenesú za nič zodpovenosť a vlastne aj celými rodinami sú podobne ako stádo dobytka, žijúce vo svojej presne vymedzenej ohrádke, pod vedením pochybných pastierov, ktorí sa predsa nikdy nemôžu mýliť, lebo sú založení na Biblii!

Boh nám dal vlastne na výber medzi životom a smrťou: "Čiňte pokánie, ináč všetci zhyniete!" V Lukášovi 13. kapitole podľa môjho chápania Biblie čítame, že ak nebudeme čiňiť pokánie - čo je aktívna práca na sebe, (dosl. pokánie=zmena) a nebudeme prinášať Bohu nejaký kapitál (ovocie), neexistuje pre človeka ani pre národ nádej na prežitie! Ovocie pre Boha je v prvomrade zušľachtenie duše, nie nejaké obety, bohoslužby a chvály! Ak veríme, že Biblia je Božie Slovo, potom verše Exodus 32:26-29 vlastne hovoria, že odvrátenie sa od Boha, uprednostnenie sebalepšieho ideálu (pravdy, svätosti či slobody) alebo čohokoľvek nad lásku a uctievanie svojich túžob, tzv. "Zlatého teľaťa" (všimnite si zlatého) bude mať za následok povstanie antikrista vo vlastných radoch, prípade niečoho zhubného v človeku! V Biblických veršoch knihy Exodus vlastne Mojžiš zrejme preto nariadil v 32. kapitole knihy Exodus vykonanie holokaustu na svojom ľude.

Naposledy, keď v novodobých dejinách povstal známy Adolf Hitler, tiež boli vraždení, zatváraní a označovaní za nepriateľov všetci potenciálni oponenti  - farári, komunisti, židia a vlastne každý, pre koho by bol problém akceptovať ten Hitlerov nový svetový poriadok! Lenže židia podľa týchto informácii pred II. sv. vojnou v Nemecku ovládli úrady, súdnictvo, umenie, filmovú produkciu a začali verejne propagovať zvrhlosti a homosexualitu. Akoby začali uctievať namiesto Boha to povestné "Zlaté teľa". A zrazu povstal Hitler, ktorý začal robiť to, čo je dnes tiež známe ako holokaust. Teda, vždy keď sa spomína holokaust, malo by to slúžiť ako varovanie, že už nikdy viac nebudeme tolerovať homosexualitu a iné zvrhlosti očividne idúce proti Bohu a proti Prírode.

Koniec I. časti.