AKÝ VÝZNAM MÔŽE MAŤ ZLO A TEMNOTA

03.12.2020 17:44

Ak Boh sám je zmysel, čo vlastne v živote hľadáte? Čo každý chce? Chceme robiť niečo, čo má  skutočný zmysel, pretože len to, čo má ten pravý zmysel môže trvale človeka baviť a uspokojiť. Kôli niečomu, čo má naozaj zmysel, sme ochotní a schopní ak treba sa aj zaprieť a niečo vytrpieť. Chceme, aby to dávalo zmysel - aby to bolo niečo skutočné. Iba Boh ako taký a Jeho diela, myšlienky a zámery sú dokonalé, nenájdeme žiadneho nedostatku v stavbe vesmíru! Boh sám a všetko, čo On stvoril, má zmysel. Je milosť zúčastňovať sa na Jeho dielach! Božia milosť je vlastne túžba zaradiť sa do Božieho diela a pohybovať sa harmonicky po "Úzkej ceste" Božích zákonov, kto túto túžbu nemá, môže si ju prosiť hoci aj na kolenách, Biblia hovorí, že dané bude len tým ktorí majú a tým, ktorí nemajú bude vzaté ešte aj to, o čom si mysleli, že majú (Luk 8:18) Môžete počúvať koho chcete, akýchkoľvek odborníkov, Vaše srdce však musí vedieť a túžiť poznať čo je pravda. Biblia, Korán a sväté knihy hovoria človeku čo je pravda a kto hľadá, nachádza, ale hľadať v tomto prípade znamená vydávať energiu správnym smerom pre správny cieľ (Úzka cesta, Kto hľadá, nachádza Biblia - životne dôležité posolstvo od Boha dané ľuďom cez Pána Ježiša Krista: Kázeň na Vrchu, Matúš kap. 5., 6. 7.)

Prečo trpíme? Podľa Biblie sme chceli poznať to čo je dobré aj to čo je zlé. (Gen 3:22) Možno práve to určité Božské poznanie bola najvnútornejšia túžba človeka. Možno všetko to svinstvo sa deje kôli nám, neviem. Ale dúfam, že aj to má zmysel. Voči zlu nemáme byť pasívni, ale ani sa ním nemáme nechať príliš sťahovať tak, aby zamestnávalo našu pozornosť. Biblia hovorí:

 

“Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé.”

(Rim 12:21) Teda, vydávať energiu aby nás to svinstvo nepohltilo, snažiť sa vždy a za každých okolností v sebe vykresať aspoň nejaké svetlo, pretože aj malé svetlo premáha velikú tmu.

Všimnite si, aká krásna je jasná nočná obloha. A to je práve teraz treba, nech každý z nás je aspoň tým malý svetielkom. Veď napokon, potom aj tá tma má nepochybne svoj význam!