ANALYTICI OBJAVILI NEBEZPEČNÉ TOXICKÉ ŠARŽE VAKCÍN, NIEKTORÉ SÚ EŠTE STÁLE V OBEHU. KTORÉ SÚ TO? PREHĽAD ŠARŽÍ + VIDEO / DANGEROUS TOXIC BATCHES OF VACCINES ARE STILL ON THE MARKET. BATCHES OVERVIEW VIDEO (SK, CZ, ENG)

11.01.2022 14:37

ANALYTICI OBJAVILI NEBEZPEČNÉ TOXICKÉ ŠARŽE VAKCÍN, NIEKTORÉ SÚ EŠTE STÁLE V OBEHU / DANGEROUS TOXIC BATCHES OF VACCINES ARE STILL ON THE MARKET:

VIDEO ENGLISH + CZ subs:

https://nastub.cz/w/dinLNZGsgvXT5SPbCUP3NA?title=0&warningTitle=0&start=0s

Note Biblik / Poznámka Biblik: this is an international crime, a complot agaist humanity! / Toto je medzinárodny zločin, sprisahanie proti ľudstvu

Did JFK think a huge vaccination program as well?

For example a pro-vax doctors today (for example Dr. Natasha Campbell Mc-Bride, book GUT AND PSYCHOLOGY SYNDROME warns against cobined vaccines (for example MMR vaccine=3 shots in1 and Hexavaccine=6 shots in 1). Such vaccines will probably harm everyone, children's vaccination program is a huge crime! We Biblik.sk are sure all vaccines are dangerous, we don't take any vaccines, we follow M atthew 9:12

"But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick." Matthew 9:12

:But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. -   -   -

"Je tu sprisahanie v tomto štáte na zotročenie každého muža, ženy i dieťaťa! Predtým, než opustím tento vysoký a vzešený úrad, zasadím sa o to, aby toto sprisahanie bolo odhalené." John Fitzgerald Kennedy, americký prezident, 7 dní pred zavraždením. Myslel tým sprisahaním aj očkovanie?

-     -     -

(resp. mal JFK na mysli aj masový očkovací program, kedy sa počet jedn. vakcín vpichovaných deťom ráta už na desiatky? (3-kombinácie MMR, 6-kombinácie Hexavakcína - tu už aj zástancovia očkovania bijú na poplach, tvrdia, že takéto vakcíny prakticky poškodia každého, napr. o nebezpečenstve kombinovaných vakcín hovorí aj Dr. Natasha Campbell-McBride, lekárka, výživová špecialistka, expertka v liečbe autizmu, zástankyňa očkovania:

https://www.biblik.sk/products/syndrom-travenia-a-psychologie/

My Biblik.sk zásadne odmietame akékoľvek očkovanie zdravých jedincov, zásadne odmietame očkovanie zdravých detí, dokonca zásadne odmietame i očkovanie zvierat! Veríme, že Slová Pána Ježiša Krista sa v tomto prípade vzťahujú aj na očkovanie: "...ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ." Matúš 9:12

Ďalšia veľmi dôležitá informácia je tu:

ANOTHER VERY IMPORTANT INFORMATION:

"ŽIADNU CHOROBU NEMÔŽETE VYHUBIŤ, MÔŽETE VYHUBIŤ IBA PODMIENKY, KTORÉ VEDÚ K CHOROBÁM. CHOROBA A ZDRAVIE JE PREDOVŠETKÝM OTÁZKA PROSTREDIA. CHOROBA JE VŽDY VÝSLEDKOM NEDOSTATKU ALEBO INÉHO POŠKODENIA." Dr. Johann Loibner (4.2.1944 -13.3.2018)
"THERE'S NO SUCH DISEASE WHICH CAN BE ERADICATED, YOU CAN ERADICATE ONLY THE CONDITIONS LEADING TO DISEASES."                Dr. Johann Loibner (1944-2018)
Viac tu / read More here: https://www.biblik.sk/news/dr-loibner-choroby-nemozete-vymietit-mozete-vymietit-iba-podmienky-ktore-vedu-k-chorobam/

________________________________________________________
Podporujte šírenie dôležitých informácií na biblik.sk/clanky
ináč budeme nútení výrobu článkov prerušiť alebo ukončiť, ďakujeme!
č. nášho účtu:
SK8583300000002101425963
Ď A K U J E M E !
Biblik.sk

PLEASE SUPPORT Biblik.sk, support spreading important informations at biblik.sk/clanky
IBAN: SK8583300000002101425963
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX
T H A N K   Y O U.
Biblik.sk