ANALÝZA REAKCIE OTCA

27.10.2017 16:31

Syn v škole dostal jednotku. Príde zo školy domov, otvorí žiacku knižku a hovorí otcovi:

"Oco pozri, dostal som jednotku z matematiky!"

"No to je ohromné, som rád, že si môj syn!" pochváli syna otec.

 

Na druhý deň sa zdôveril svojmu spolužiakovi, aký bol rád, že ho otec pochválil.

Jeho spolužiak túžil tiež, aby ho otec pochválil. Začal na sebe pracovať, začal sa učiť, aby mohol tiež otcovi ukázať svoj úspech. Po niekoľkých týždňoch sa mu to podarilo. Nadšený príde zo školy domov a ukáže otcovi žiacku knižku:

"Oco pozri, dostal som jednotku!"

"A čo tá päťka minule, už si si ju opravil?" A kedy pôjdeš ten trávnik pokosiť? Všetko musím robiť za Teba, ešte aj smeti si dnes zabudol vyniesť!"

Dieťa potichu zobralo kôš plný smetí, vyšlo von na ulicu a začalo plakať...