AUM PREDÝCHNUTIE CHRBTICE

20.02.2018 14:52

Každý človek môže mať v živote chvíle, kedy sa mu ťažšie sústredí. Dôvody nepokojnej mysle bývajú rôzne, ten príjemnejší dôvod je, že mladí ľudia bývajú tak silno zamilovaní, a tak silno myslia ustavične na toho druhého, že nedokážu ani meditovať. No to je samo o sebe vynikajúce duchovné cvičenie, pokiaľ sa láska k človeku, na ktorého myslíte prenáša na Pána Boha vo vašom srdci. Ak niekoho milujete, je to veľmi krátka a rýchla duchovná cesta, ktorá prináša vždy svoje ovocie. BOH JE LÁSKA. Vašu lásku k človeku (aj k veci a zvieraťu), ktorého milujete, jednoducho preneste na Pána Boha vo svojom srdci. Ak na toho druhého myslíte minimálne tisícpäťsto krát denne (a to musíte byť veľmi zanepráznení ak len 1.500 krát:-) máte každou vašou myšlienkou, resp. citom lásky, príležitosť k tej najúprimnejšej modlitbe a meditácii. Áno, toto je tá najsilnejšia modlitba keď chcete: Cit lásky vyjadrený Láske.

Na koncentráciu pri duchovných cvičeniach či modlitbe vynikajúco prospieva zvuk "AUM." (Óm)

Óm dychový cyklus

Nadychujete v mysli zvuk "Óm" spodkom chrbtice a vediete "Óm" stredom chrbtice, nadychujete po chrbtici postupne až hore, vysoko nad hlavu. Nad hlavou na krátko môžete zadržať dych. To je jeden Óm nádych.

Potom pomaly vydychujete zvuk "Óm" zhora smerom cez hlavu, sústredene, vediete výdych dolu cez stred chrbtice (tzv. sušumnou) a vydychujete v mysli zvuk "Óm" dolu chrbticou až na spodok ku kostrči. To je jeden Óm sústredený výdych.

Nádych nemusí byť veľmi regulovaný, skôr regulujte výdych. Výdych má byť najmä pomalý a sústredený. Snažte sa, aby dýchanie bolo plynulé a nenásilné. Niekedy si dýchanie vyžaduje tréning, ale stojí to za tú námahu.

Takéto tri dychové cykly pred duchovným cvičením alebo skúškou pomáhajú v koncentrácii veľmi výrazne. Ak ste niekedy nervózni, alebo nepokojní, sadnite si tak, aby bola rovná chrbtica (pokročilí lotosový sed) a predýchnite sa zvukom "Óm". Vyskúšajte najmenej 3x, potom aj 15 a 21 krát. Výrazné upokojujúce účinky majú už 3 Óm dychové cykly. Óm je kresťanské, pretože Óm=Aum=Amen.

 

P.S.:

Matra AUM (Óm) je podľa mňa jediná bezpečná mantra aj pre psychiatrických pacientov a pokiaľ je prednášaná s láskou, aj lieči.

Mantra Óm môže podľa informácii vo videu nižšie pomôcť upraviť okrem iného aj zlé sny, telesnú a duševnú nerovnováhu, návaly strachu a u detí poruchy pozornosti a mnohé iné.

Mantra Óm je jednoslabičná mantra. Zvlášť upozorňujeme na riziká viacslabičných mantier, pri ktorých môže byť myseľ najmä zo začiatku veľmi nepokojná. Aj pre zdravého jedinca môže byť niekedy pri praktizovaní iných mantier ťažké vydržať sám so sebou. Mantra Óm je však veľmi nežná.

Pri mantrách a meditácii je podľa mňa vhodné otočiť sa na sever, pri modlitbe na východ. Kľúčová vec pri modlitbe a meditácii je láska:

"Každá vaša meditácia alebo modlitba by mala byť predýchnutá láskou a zbožnou oddanosťou." Mahariši z Arunáčaly

Veľmi zaujímavé video o význame hlások A-U-M je tu:

https://www.youtube.com/watch?v=nBFyrKYI6TU

Aj pre anglicky hovoriacich je vhodné zapnúť si titulky.