BERTRAND RUSSELL: DOPAD VEDY NA SPOLOČNOSŤ (1951) / B. RUSSEL: IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY (SK, ENG)

26.12.2020 21:46

https://www.biblik.sk/obrazky/#bertrand-russell-1951-the-impact-of-science-on-society-jpg2

"Strava, nariadenia a očkovania sa budú kombinovať už od útleho detstva, na to, aby vytvorili určitý typ charakteru a určitý typ presvedčení (určitý typ viery napríklad v očkovanie), ktoré autority považujú za žiadúce, a akákoľvek kritika týchto praktík sa stane psychologicky nemožná. Aj keď budú všetci chudáci, všetci budú veriť, že sú šťastní, pretože vláda im povie, že sú.“

(Pozn. Biblik: Aj keď budú všetci zdraví, všetci budú veriť, že ľudia sú chorí, pretože vláda im povie Covid-19) – Dokedy sa netestovalo a nelockdownovalo, žiadni* chorí neboli – vieme napríklad o prípade vážneho poškodenia zdravia cca 5 hodín po testovaní, ktoré vyžadovalo okamžité nasadenie antibiotík (v podstate nakazenie v priamom prenose). Niektorí ľudia mali psychické problémy po testovaní, iní mali poškodené vnútro dutín, ktoré si museli liečiť, a niektorí otestovaní do dvoch týždňov vážne ochoreli chorobou podobnou chrípke až zápalu pľúc. Nakazili sa pri testovaní? Je to veľmi pravdepodobné...

(*výnimku tvorí zopár ľudí v roku 2020, avšak začalo to vo veľkom už v decembri 2019 - malo aj tu na Slovensku mnoho ľudí ochorenie spojené s neutíchajúcim kašlom. Následne sa u niektorých v priebehu r. 2020 objavovali problémy s dýchaním... Akurát nikto tomu nehovoril Covid ani žiadna rúškovacia propaganda tu tiež nebola... teraz sa zrejme situácia z  r. 2019 môže opakovať. V decembri 2019 bolo posýpanie zintenzívnené na maximum, v decembri 2020 tu máme rovnakú intenzitu posýpania + testovanie + vakcíny. Vlhké, relatívne teplé daždivé počasie napomáha rozpadu vláken chemtrails na drobné častice, čím sa pravdepodobnosť poškodenia dých. systému môže zvýšiť, genocída tu prebieha ďalej, ale už chodia aj s testami a vakcínami, ktoré započatý scénár majú pomôcť dotvoriť. Ale ten scénár napomáhajú vytvárať tí, ktorí sa podrobujú testom a vakcínam.

Skutočný problém a možný spôsob nákazy, resp. dých. problémov, kašľa a príznakov podobných "novému vírusu" je rozprašovanie chemtrails, ktoré môžu obsahovať veľmi drobné zbytky vírusových častíc, ktoré má vlastne v sebe dnes takmer s úplnou istotou každý človek. Následky totálnej otravy ovzdušia si viete predstaviť - "nový vírus", resp. problémy, otrávená voda, pôda, rastliny... Verím, že nás mnohých veľmi dobre chránili a chránia Božie bytosti prírody, ale koľko môže trvať skutočný kolaps, ktorí ľudia napomáhajú vyrobiť zatváraním očí a hľadaním lacných riešení v podobe testov, vakcín, lockdownov, rúšok a ďalších nesystémových riešení? Navrhujeme začatie vyšetrovania rozprašovania chemtrails - uvedomelí ľudia by mali podávať trestné oznámenia, ináč je celá Covid propaganda zločinom, za ktorý budú postavení zodpovení pred súd, pretože všetkými možnými spôsobmi napomáhajú priebehu akcií (chemtrails, testovanie, očkovanie, nové EM polia a 5G) ktoré globálnu pandémiu môžu vyvolať, ak bude žiadúca. Ako vidíte, Covid je biologická zbraň na zlikvidovanie podnikateľov a strednej triedy. Ak s nimi budete spolupracovať, možno sa im to podarí, a jediné riešenie bude zmena fin. systému a usporiadania sveta. (napr. nová svetová vláda, ktorá bude "spravodlivo" prerozdeľovať najskôr umelo obmedzené zdroje - kolaps môže spôsobiť nedostatok potravín a služieb - možné získanie totálnej kontroly nad jedlom - chemtrails - napomáha likv. prirodzených plodín a podporuje rast GMO - vyšl. na odolosť voči chemikáliám chemtrails. GMO sú postavené na princípe nákupu semien od výrobcov, aby boli všetci závislí na výdaji potravín od diablov)