BEZ VAŠEJ PODPORY BIBLIK.SK ZANIKNE

18.01.2020 19:44

Milí čitatelia, ak sa do 1.3.2020 nenájde aspoň desať ľudí, ktorí budú Biblik.sk pravidelne podporovať sumou aspoň 10 € mesačne, pravidelná výroba článkov, čo je hlavnou činnosťou Biblik.sk viac NEBUDE POKRAČOVAŤ!

Hlavné ciele Biblik.sk sú:

1.) Vyvíjať maximálne úsilie, aby na Slovensku bolo čo najviac nezaočkovaných detí

- každé očkované dieťa (i dospelý) je potenciálnou hrozbou a chodiacou biologickou zbraňou, nakoľko všetky vakcíny sú určitým spôsobom GMO (geneticky modifikované) poškodzujú fyzické aj psychické zdravie človeka a na 100% pôsobia degeneráciu národa.

2.) Presadiť zahájenie vyšetrovania zločinov chemtrails

- už deväť rokov vyvíjame obrovské úsilie aby sa niečo zmenilo, zatiaľ o týchto veciach nemôžeme verejne informovať, preto zverejňujeme prevažne iba výsledky našich pozorovaní a výskumov. Ak toto ľudia necháte tak, ak sa nebudete chemtrails zaoberať, premýšľať čo môžete urobiť a snažiť sa urobiť aspoň niečo, vaše hlavy budú obrátené len k vlastnému válovu, tak úplne zaslúžene skončíte ako dobytok na jatkách. Ak neviete čo máte robiť, môžete pravidelne podporovať Biblik.sk - tak urobíte aspoň niečo!!!

3.) Zabrániť bezhlavému šíreniu bezdrôtových technológií (šíreniu zdrojov Wi-Fi, 5G, a mobilných zákl. staníc v tesnej blízkosti ľudí)

- zatiaľ aj vďaka nám je Trenčianska stanica bezpečnejším miestom, pretože po mnohých článkoch a niekoľkých listoch predstaviteľom mesta Trenčín sa konečne uskutočnil presun antén zo strechy stanice na novovybudovaný niekoľko metrov vysoký vzdialený stožiar. Upozorňujeme na riziká používania mobilov, Wi-Fi a bezdrôtových technológií, ktorých frekvencie a zároveň aj vyžarovacie výkony sa zvyšujú na úroveň, kedy ľudia nebudú schopní samostatného myslenia. Kontrolu nad ľudskými myšlienkami, konaním a správaním preberajú počítače - vysokovýkonné pokročilé inteligentné zariadenia, ktoré majú potenciál upraviť nielen vyžarovací výkon tak, aby z človeka urobili naprogramovaného robota. Názory ako "nerieš", "ľudí na Zemi je veľa" "žer, a nestaraj sa" a mnohé iné sú umelo živené, pod vplyvom elektromagnetického žiarenia myslíte, konáte, jete, nakupujete a správate sa ináč. Niektoré dnešné smartphony (a nepochybne aj Wi-Fi routre) vykazujú oproti iným modelom aj 50-násobne vyššie hodnoty žiarenia. Voči výrobcom a tým, ktorí také zariadenia na Slovensku a vo svete umožňujú predávať by mala byť vyvedená aj trestnoprávna zodpovednosť. MOBIL, TABLET aj NOTEBOOK napojený na mobilnú sieť, s aktívnym bluetooth alebo Wi-Fi JE NEBEZPEČNÝ a mali by ste si dobre rozmyslieť ako a či vôbec ho budete používať. Ešte existuje aj sieťový kábel namiesto Wi-Fi, a aj bezdrôtový modem je možné umiestniť cez dlhší USB alebo LAN kábel do bezpečnejšej vzdialenosti od tela. Vykonávame merania a vyzývame ľudí aj miestne úrady, ktoré bezhlavo inštalujú bezdrôtové zariadenia do verejných priestorov k ich odstráneniu alebo umiestneniu do bezpečnej vzdialenosti. Wi-Fi stĺpy po námestiach sú zločinom na ľuďoch, a ani vy váš sused nemôže mať hocikakú silnú Wi-Fi alebo mobilné pripojenie. Ľudia dostali hračky, ktoré ich zabíjajú a ktorých bezpečnosť zatiaľ nikto nekontroluje. Okrem iného, vášmu dieťaťu nepatrí do rúk ani mobil, ani tablet!

Tento boj nevzdáme, jedná sa aj o naše prežitie. Ale ak by sme v tom mali byť sami, bez akejkoľvek vašej účasti, radšej požiadame Boha o azyl v inom prostredí. So skupinou aktívnych podporovateľov by bol akýkoľvek útok na Biblik.sk zároveň útokom aj na skupinu podporovateľov, jednoducho nie je ďalej možné v takomto boji obstáť sám bez vašej aktívnej podpory, sám viac nebudem niesť! Rozmyslite si, či sa podporou Biblik.sk zapojíte v boji za normálne prostredie, v ktorom sa dá žiť. Žiadne iné médium okrem Biblik.sk nevyvíja tak silné aktivity proti chemtrails, ani proti očkovaniu, ani nemá žiadne ciele z hľadiska ochrany obyvateľov pred elektromagnetickým žiarením. O elektromagnetickom žiarení vieme, že je jedným z hlavných rizikových faktorov vplývajúci na vznik a vývoj psychických chorôb. So širokým pokrytím 5G budú čoskoro blázni všetci, zatiaľ je to len polovica :-) áno, je to smiešne, ale tak to je! Iba na tých z vás, ktorí ešte vedia normálne myslieť sa obraciame so žiadosťou o podporu. Veríme, že máme spoločné ciele. Ďakujeme. Biblik.sk

Naše č. účtu IBAN:

SK8583300000002101425963  

Ďakujeme.