BIBLIA - BOŽIE SLOVO, ALEBO KNIHA AKO KAŽDÁ INÁ?

20.02.2019 20:16

ČÍM JE V SKUTOČNOSTI BIBLIA?

-   -   -

Čím je v skutočnosti Biblia? Nuž to môže pochopiť iba do jej tajomstiev zasvätený študent, teda možete to byť aj... Vy!

 

1.) Biblia = Základ pre všetky knihy - základ pre pochopenie ďalších kníh, či už pre pochopenie rozprávok alebo nevyhnutný základ pre hlboké filozofické, historické, vedecké alebo teologické úvahy. Biblia slúži aj ako ďalekohľad a mikroskop - často krát sú celé knihy, nové metódy a revolučné objavy o pochopení jediného biblického verša!

S Bibliou človek nezablúdi, dokonca aj texty východnej literatúry (Bhagavad-Gíta, Uttara-Gíta) sú vlastne určitým spôsobom zapísané v Biblii! Najdôležitejšie Posolstvo najstarších textov na svete - pôvodne správy od bytostí z iných dimenzií určené len kráľom a kňazom (vtedy boli kňazi vedci) sa ukrýva v Biblii!

 

"Dôkladná znalosť Biblie má väčšiu cenu než vysokoškolské vzdelanie"

Theodore Roosevelt (1858-1919), americký prezident

 

"Nie je možné duševne alebo sociálne zotročiť ľudí ktorí čítajú Bibliu."

Horace Greeley (1811-1872), zakladateľ a vydavateľ New-York Daily Tribune

 

BIBLIA KNIHA KNÍH - dokument o najčítanejšej knihe sveta - CZ:

https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g  Viac tu: https://www.biblik.sk/news/biblia-kniha-knih-dokument-o-najcitanejsej-knihe-sveta/

"Dôkladná znalosť Biblie má väčšiu cenu než vysokoškolské vzdelanie"

Theodore Roosevelt (1858-1919), americký prezident

 

"Nie je možné duševne alebo sociálne zotročiť ľudí ktorí čítajú Bibliu."

Horace Greeley (1811-1872), zakladateľ a vydavateľ New-York Daily Tribune

 

BIBLIA KNIHA KNÍH - dokument o najčítanejšej knihe sveta - CZ:

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEH9f44EMOc

 

2.) Biblia - Kniha ako každá iná? 

- autorské práva sa vzťahujú aj na svetovo najuznávanejšie preklady Biblie - Svätá Biblia - Roháček aj anglický preklad Biblie - King James Version (KJV)

"Rights in The Authorized Version of the Bible (King James Bible) in the United Kingdom are vested in the Crown and administered by the Crown’s patentee, Cambridge University Press. The reproduction by any means of the text of the King James Version is permitted to a maximum of five hundred (500) verses for liturgical and non-commercial educational use, provided that the verses quoted neither amount to a complete book of the Bible nor represent 25 per cent or more of the total text of the work in which they are quoted, subject to the following acknowledgement being included: https://www.cambridge.org/ad/bibles/about/rights-and-permissions

- ani tieto informácie o Biblii na  Wikipédii  nezodpovedajú skutočnosti, pretože problémy bývajú aj so šírením Biblie a problémom sú aj s obrovské či už úmyselné alebo neúmyselné prekladateľské či vydavateľské chyby, pridávanie alebo vynechávanie slov, či dokonca celých veršov!

Nasledujúca rešerša od nejakého adventistu je vynikajúcim príkladom: nebezpecenstvo_ekumenickej_biblie.doc

- Na jednej strane je dobre, že existujú autorské práva na Bibliu rovnako ako u komerčných kníh, na druhej strane prvotriedny Roháčkov preklad niekedy na Slovensku nebýva dostupný! Z prekladov, ktoré skutočne nesú pečať originálu sa v prvom rade vďaka veľmi zvláštnemu Božiemu riadeniu nikdy nepodarilo vytvoriť biznis! A ak je dnes okolo 4 miliárd kusov Biblie na svete, biznis by to mohol byť na prvý pohľad veľmi vyhľadávaný.

 

3.) Biblia - Naj... kniha na svete

 - niektorí hovoria, že je plná chýb, gramatických, štylistických, aj prekladových, čo je na jednej strane pravda. Vydavatelia by sa mali viac snažiť, aby sa najmä trápnym gramatickým omylom predišlo. Napr. ak je v biblickom verši namiesto "zanecháte" napísané "nezanecháte" je to diametrálny rozdiel...

- Biblia, to je vlastne malá knižnica, je to 66 kníh v jednej knihe (Roháček)

- Biblia je najčítanejšia a zároveň najdiskutovanejšia kniha na svete. Teda v žiadnom prípade to nie je len taká obyčajná kniha. Niektorí tvrdia, že Biblia = Božie Slovo. Aj my s tým súhlasíme, Biblia je na jednej strane Božie Slovo! TAK TO JE! Ale na strane druhej je to predsa len kniha! 

Považovať akúkoľvek knihu za svätú a dokonalú je v rámci Desatoro prikázaní obyčajným  modlárstvom , čiže viera v neomylnosť Biblie je hriech. Ľudia naivne veria, že autori Biblie sa nikdy nemohli mýliť. Ani z Biblie sa nesmie robiť modla! Alebo donekonečna potrebujú dušou pohania uctievať nejakú formu či podobizeň? A toto sú dnes mnohí z nich vodcovia náboženských organizácií! Miesto zlatého teľaťa či medeného hada predkladajú ľuďom na uctievanie akúsi vraj dokonalú knihu! Kristus či Mojžiš by boli ochotní kôli tomu ich Bibliu aj roztrepať, tak ako to predviedol Mojžiš s doskami Prikázaní či Kristus so stolmi v chráme! Hoden uctievania ako niečo sväté a dokonalé je podľa učenia Biblie len Boh! Ani To nasvätejšie a najdokonalejšie, čo kedy chodilo po tejto Zemi - Pán Ježiš Kristus - nechcel byť uctievaný ako Boh! A to mnohí robíte z Krista modlu, z Biblie modlu a potom sa smejete katolíkom, že uctievajú sošky. Myslíte si pritom, aké pokročilé je vaše náboženstvo! Pravda je nevýslovná, neviditeľná, nepopísateľná, preto, ak chcete v Pravde uctievať Boha, nesmiete si Ho predstavovať nijak! ON JE! (JA SOM, BYTIE, SOM, EXISTENCIA-VEDOMIE-LÁSKA, CESTA-PRAVDA-ŽIVOT; TRI V JEDNOM, JEDNOTA V TROCH, DOBRO AJ ZLO A LÁSKA NAD PROTIKLADY) Tak preto nemá byť ani sám Kristus uctievaný ako Človek Boh! A ani Boh nemá byť uctievaný bez Lásky Kristovej!

- neuveriteľne bohaté a prosperujúce organizácie tvrdia, že sa inšpirovali Bibliou, na svojom chápaní Biblie si založili úspešný biznis, pomocou ilúzie neomylnosti Biblie vytvárajú ilúziu neomylnosti svojich názorov a ideálov

- vďaka Biblii je mnoho ľudí oveľa bohatších. Teda Biblia je v každom prípade kniha, ktorá po všetkých stránkach obohacuje najviac.

- Biblia je v každom prípade kniha, ktorú stojí za to čítať. Biblia je kniha, ktorá pri každodennom čítaní človeku môže dať za 6 rokov vytrvalého neustáleho štúdia do života oveľa viac ako vysoká škola.

- Biblia je jedna z najnebezpečnejších kníh pre samozvaných svetovládcov. Ak by Bibliu ľudia čítali a pochopili z "prvej ruky", mohli by poznať miesto, kde leží Svätý Grál, alebo Kameň Mudrcov, či slovami modernej vedy Teóriu všetkého, teda pravdu o sebe a o svete!

- Biblia je zároveň veľmi nebezpečná pre všetky vaše názory, pretože večné pravdy v Biblii nikdy nebudete môcť odmietnuť. A ak budete skúšať čokoľvek iné, ako ich žiť, je dosť možné, že viac nikdy nebudete pokojne spávať.

 

 

P.S.: Roháčkovmu prekladu Biblie sa z hľadiska podoby originálu nevyrovná ani jeruzalemský preklad, ani žiaden iný bežne dostupný preklad. Tri najkvalitnejšie bežne dostupné preklady Biblie sú:

1.) SVÄTÁ BIBLIA ROHÁČEK

2.) KING JAMES VERSION (KJV)

3.) BIBLE SVATÁ KRALICKÁ