BIBLIA KÁZEŇ NA VRCHU: PO KAŽDOM PREČÍTANÍ MÔŽETE OBJAVIŤ NIEČO NOVÉ

27.05.2021 11:13

V tomto je Biblia unikátna kniha - ak skutočne hľadáte, môžete "medzi riadkami" vidieť nekonečnú hĺbku a niekedy aj dostávať konkrétne plné odpovede. Možno niektorí ľudia vedia nájsť v Biblii odpovede aj na svoje bežné ľudské otázky, v Biblii však predovšetkým ide o Pravdu presahujúcu ľudský rozum a siahajúcu oveľa ďalej ako jeden pozemský život. Vlastne celý ten pozemský život je o tom sa k tomuto Svetlu Pravdy priblížiť, BYŤ Ním, byť Jeho súčasťou ako hviezda žiariaca temnotou Vesmíru.

Počul som, že zmyslom života planéty je premeniť sa na hviezdu. Ak by planéta o tom nevedela, len tak by krúžila dookola okolo Slnka a túžila po Ňom. Možno by bola smutná, lebo ak by sa chcela priblížiť Slnku, spálilo by ju to. Napadlo by planétu niekedy, že sa môže prerodiť na hviezdu? Koľko je mŕtvych planét, ktoré stále "žijú"? Možno niečo premeškali a pomaly celé miliardy rokov v smútku čakajú a pozorujú už nezvratný proces svojho úplného rozkladu... Z hľadiska pozemského takmer večnosť, z hľadiska náboženského by sme tomuto procesu, mohli povedať aj peklo. U ľudí môže podobný proces nastať následkom premeškania a premárnenia času svojho pozemského života... Kníh je na svete veľa, ale iba málo vyzýva na hľadanie pravého zmyslu života. Aj na Biblik.sk ak hľadáte, nájdete niektoré veľmi dôležité, drahocenné, vzácne knihy. Snažíme sa ich predávať vždy čisté, prvotriedne a nepoškodené, pretože mnohé z kníh na Biblik.sk obsahujú informáciu pravú, čistú a nepoškodenú. Robíme krásne Biblie:

https://www.biblik.sk/svata-biblia/

V Biblii sú odpovede na otázky, ktoré ste sa nikdy nepýtali a predsa ste ich podstatu stále hľadali! Biblia sa nedá plne pochopiť iba rozumom, poslucháči Biblie si niekedy predávajú informácie o biblických veršoch bez slov. Nikola Tesla údajne povedal: "Moja matka ma naučila všetku pravdu hľadať v Biblii."

- - -

Jedna z najznámejších pasáži Biblie je KÁZEŇ NA VRCHU. Kázeň na Vrchu sú kapitoly Matúš 5., 6. a 7.

Podľa svojho aktuálneho chápania a skúmania Biblie skúsim napísať komentár k niektorým veršom. Čo sa týka komentára k biblickým veršom, ide o výskum, nie o nejaké absolútne záväzné závery. Aj z komentárov nižšieuvedených viet, ktoré končia bodkou alebo výkričníkom vyvstávajú dôležité a veľmi vážne otázky na zamyslenie. Každý je povinný Bibliu a sväté knihy skúmať sám, ináč sa  previňuje : "KTO SA NENAMÁHA, ABY PÁNOVO SLOVO AJ SPRÁVNE POCHOPIL, TEN SA PREVIŇUJE." Abd-ru-shin

-   -   -

Matúš 5:43-48 - „milujte svojich nepriateľov“ (pretože všetko je prepojené, všetko je JEDEN BOH)

Ak by som bol taký, ako sú napríklad niektorí z mojich nepriateľov, ako by som chcel, aby sa ľudia správali ku mne, ak by som ja bol na jeho mieste? Teda k nepriateľovi by sa človek mal správať ako k sebe, ak by bol na jeho mieste. Čo človek robí, myslí alebo hovorí druhému človeku, vlastne robí to sebe a Bohu! (v. Matúš 5:22 - Ráka) V prípade napr. boja alebo bitky samozrejme treba silnejšiemu nepriateľovi utiecť alebo ak si trúfate sa mu postaviť, tak ho čo najrýchlejšie vyraďťe z prevádzky aby vám neublížil, v boji tvárou v tvár musíte myslieť vprvomrade na ochranu seba. Nie je od veci trénovať bojové umenie, alebo si aspoň osvojiť a zautomatizovať jeden chvat. Pokiaľ vás nepriateľ priamo neohrozuje, je lepší živý, môžete sa od neho mnohé naučiť. Zvyklosť niektorých múdrych kráľov bola držať si svojich nepriateľov na svojom dvore, aby o nich mali prehľad. So silným nepriateľom bolo niekedy výhodnejšie sa spriateliť, častokrát sa na tento obchod uzatvárali aj manželstvá. Útok alebo pomstu treba vždy dôkladne zvážiť, niekedy pomsta alebo výhra môžu byť tou najväčšou prehrou. A väčšinou sa človek ani tak nehnevá na nepriateľa ako na to, že sa svojou hlúposťou nechal od neho ponížiť... Môže mať niekto iného nepriateľa ako od Boha? (1.Kráľ11:14 - "A Hospodin vzbudil Šalamúnovi satana...")

-   -   -

Je isté, že diabol vedie svojich služobníkov k smrti, pretože nenávidí ľudstvo, cíti sa byť viac ako človek, cíti sa byť nadradený nad človeka! Napríklad podľa Koránu bol Iblis (v Islame ash-Saitan, alebo diabol) stvorený z ohňa, zatiaľ čo človek je podľa Iblísa stvorený "len z hliny". Iblis sa odmietol pokloniť človeku ako novovytvorenému Božiemu dielu (a tým vlastne odmietol uznať dokonalosť a vôľu Boha. Iblis zrejme odmietol uznať človeka ako plnohodnotné Božie dielo. Možno odmietol uznať človeka ako takého a vedome takto odmietol Božiu vôľu)

Teda, diabol má človeka za niečo menejcenné, o čom presviedča niektorých svojich služobníkov z ľudí. Presviedča ich, že oni sú niečo viac, ak majú vedomosti, poznanie, peniaze alebo ak nasledujú nejaký „vyšší cieľ“. K takémuto konaniu ľudí diabol motivuje rôznymi rafinovanými metódami a koniec zvedených ľudí je ten, že si diabol vlastne potvrdzuje, že človek nestojí za nič! Diablovym zámerom je človeka zabiť, zničiť. Je schopný ponúknuť aj 99% pravdy aby človeka zviedlo 1% lži na nesprávnu cestu. Aj Pánovi Ježišovi hovoril – "skoč, veď je napísané...", a keď bol Pán Ježiš hladný, pokúšal Ho - "premeň kamene na chleby" viac Matúš 4:1-11 - Trojaké pokúšanie) Z toho vyplýva, akú veľkú bdelosť, správne vedenie, silu a pravé poznanie musí mať človek, aby v duchovnom boji obstál a nedal sa zviesť!

Služobník Boží je ten, kto Boží zákon žije, kto sa čo najviac pripodobní Bohu. O dokonalosti je podľa mňa aj Učenie Pána Ježiša Krista. Aby človek zo svojho života odstránil každú lož, každú neprávosť, každú neresť a hlavný cieľ - BOHA – lásku, dokonalosť, svätosť a detskú čistotu mal stále na zreteli. Aj keby človek tisíckrát klesol, nikdy sa nevzdávať a neupadať do pasivity, skrátka zvyknúť si stále vydávať energiu správnym smerom. Ide o ten prístup, nestačí len vonkajšok, zdravé jedlo a voda, ale aj správne čisté myslenie a konanie, ktoré zahŕňa napríklad aj tak dôležitý detail ako jesť pomaly a v kľude. ("Keď jem, tak jem!" Buddha)

Nakoniec, energia je od Pána Boha, na všetko, na každý čin aj myšlienku a hoci sa i len na niečo pozeráme - na všetko treba energiu. A my túto energiu, pretože sama o sebe je čistá, nezničiteľná, svätá, si musíme zvyknúť vydávať túto energiu správne! Veď predsa takto má stále život zmysel, stále je sa kam posúvať, stále môžeme niečo vo svojom živote zlepšovať. Predovšetkým seba, svoj charakter, životosprávu, byť ľuďmi ako Pán Ježiš, vlastne jediný 100% človek na obraz Boží. S Božou Pomocou a s Jeho Milosťou aj my sa môžeme trvale duchovne znovuzrodiť a byť ako deti Božie! [Byť ako deti - Matúš 18:1-11]

Človeku nepomôže len vyznávať Krista, nech by ho aj tisíckrát denne chválil a oslavoval! Áno, Boh si zaslúži úctu a chválu, ale chváľme ho predovšetkým svojim životom, tak aby On mal radosť, že napredujeme, že sme na správnej Ceste, že kráčame tak, ako to naozaj chce Boh! Nie poslucháči zákona budú ospravedlnení, ale činitelia! (pozri verš Rimanom 2:13) Môžete poznať celú Bibliu naspamäť, ale ide o to, čo z toho, čo píše Biblia žijete! Čo z Učenia Pána Ježiša Krista si aplikoval do každodennej praxe? Teda nikomu nepomôže, ak spomína Boha, ak Ho chváli alebo robí v Jeho Mene zázraky. Ide o to, či človek naozaj žije Božiu vôľu. A povedal by som, že hlavná požiadavka je byť prirodzený a normálny a Byť... -  v myslení byť čistý, úprimný a priamy ako dieťa, bez trápnych žiadostí a ilúzií. Veď predsa Božia vôľa je tiež, aby bol človek šťastný a slobodný-nepripútaný. Ľudia toľko zbytočne plačú a trápia sa, ak ich zhora vlastne oslobodzujú od pripútaností. Niekto prijde o firmu ktorá bola pre neho všetkým ako by mal byť len Boh, niekto sa rozíde s milovaným človekom, ktorého postavil nad Boha, inému zhorí chata, z ktorej si urobil modlu... Veriaci človek má na rozdiel od neveriaceho aspoň nádej v akejkoľvek situácii.

"To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet."  Ján16:33

"NEZANECHÁM ŤA ANI ŤA NEOPUSTÍM." Jozua 1:5

Nie je dôvod sa trápiť. Môžno niektoré veci nejdú hneď, možno niekedy sú to celé roky hľadania a tréningu, ale kde je snaha, tam je aj nádej, každý si môže vybrať, ale zastavenie sa, alebo zmierenie sa s čo i len maličkým hriechom znamená úpadok! Základný rozhodujúci fakt je vaše myšlienkové nastavenie a viera, ktorá veci ovplyvňuje viac ako fakty niekoho iného. Človek svojim rozhodnutím čomu bude veriť ovplyvňuje a tvorí svoj život a osud. Preto sú veriaci ľudia svedkami mnohých zázrakov. Ak Boh vidí snahu človeka, ide mu v ústrety, ak Vy neopúšťate Boha, nikdy Vás Boh nenechá bez pomoci ani Vás neopustí, – verše "NEPREJDE ŤAVA UCHOM IHLY, ALE U BOHA JE MOŽNÉ VŠETKO!" (Matúš 19:24-26) (veriaci môže zmeniť všetko) "NENECHÁM ŤA BEZ POMOCI ANI ŤA NEOPUSTÍM!" (veriaci nikdy nie je sám, aj keď sa tak niekedy môže cítiť)

Zem prechádza na novú úroveň, aj človek musí prejsť na novú úroveň. (Viac ak. Jurij Marcinišin tu) Mnohí, ktorí pociťujete niekedy aj veľmi ťažké psychické a fyzické bolesti, máte dôrazné varovanie a ak ste ešte živí a schopní čítať tieto riadky, je to aj Milosť a Požehnanie od Pána Boha, aby ste rýchlo vykročili správnou cestou. Verše, ktoré Vám môžu pomocť:

JA SOM cesta i pravda i život:

"A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa." (Ján 14:6)

JA SOM dvere:

"Vtedy im zase povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím: Ja som dverami oviec." (Ján 10:1-10)

základ kresťana odstúpiť, oddeliť sa od každého hriechu:

"Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo!" 2Tim2:19

určite stojí za to preštudovať si KÁZEŇ NA VRCHU (Matúš kap. 5., 6., 7. a celé EVANJELIUM PODĽA sv. JÁNA, zvlášť 3. a 9. kapitolu

Poznámka Biblik: myslí Pán Ježiš "JA SOM" svoju osobu, alebo znovuzrodeného človeka, čistú dušu, čisté "JA SOM"?  Je absolútne dôležité ísť k Bohu cez Ducha Pána Ježiša? Kto, alebo čo JE jediná cesta k Bohu? Je to alfa i omega, počiatok i koniec, cieľ a zmysel života "JA SOM"? Akú dôležitú úlohu v tomto spojení s Bohom zohráva Meno Pána Ježiša a Jeho Učenie? Čo je Duch Pána Ježiša, alebo Duch Svätý? Čo je to vlastne ísť k Bohu cez Pána Ježiša? Je náš život, myšlienky, skutky, reč, skutočne oslavou Boha, alebo len reklamou na Ježiša, o ktorom nám farári a rôzni kazatelia hovorili že "len cez Neho"? Aký veľký hriech máme ako ľudstvo a zvlášť kazatelia, ktorí nežijú čistý svätý život a pritom menujú Meno Pána Ježiša? Čo Pán Ježiš myslí "k Otcovi len skrze mňa"? Ako môže človek "získať" Božieho Ducha? Ako sa trvale duchovne znovuzrodiť? To sú otázky, nad ktorými sa môžete namáhať a hľadať na ne odpovede. Verš Matúš 7:7 v súvislosti s vážnym hľadaním možno brať ako príkaz:

"Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí." Matúš 7:7-8