BKP: NOVOROČNÁ VÝZVA BISKUPOM KATOLÍCKEJ CIRKVI

31.12.2021 18:26

- na IV vyšlo pod názvom:

"VIDEO: Varovanie pred nadchádzajúcou totalitou a snahám vytvárať peklo na Zemi & Novoročná výzva biskupom katolíckej cirkvi oddeliť sa od falošného pápeža a nasledovať Ježiša Krista a jeho princípy učenia"

BKP: Novoroční výzva biskupům katolické církve:

 
alt. linky: